Close

atulverkirk

מערכת אמינה של פרסי בנות. מלכודות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – הפוך את הבנות לעבוד טוב עם הכנסה רצינית, והלקוחות שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית עבור שני הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאי דיור ראויים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון אך ורק בחשבון הדגם. העלות המשוערת של הבית היומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.