Close

ganeprattter

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. מלכודות מגברים, עובדים עוזבים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, וכדי לספק לגברים עשירים ישירות את הנכסים הטובים ביותר. רק גישה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שההוצאות להסדר נועדו רק להוצאות העובדת. העלות הממוצעת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.