Close

terphobegow

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על פיקוח בקשת העובד, מכיוון שתשלום הדיור נופל אך ורק על יתרת המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. תוסף מעובדי גברים מרים את עצמם. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי תל אביב – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ותן ללקוחותינו לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות ועובדים ולקוחותינו.