Close

Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

#10314
ArduXPP
Účastník

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// vytvoří objekt lcd a nastaví jeho adresu
// 0x20 a 16 zanků na 2 řádcích
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);

void setup()
{
lcd.init();// inicializuje displej

lcd.backlight(); // zapne podsvětlení
lcd.print(„text“); // vypíše text
}

void loop()
{
}

Místo 0x20 se dopíše co ukázal skener