Close

Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

#10320
Kysa
Účastník

Nevím jestli jsem dobře pochopil, který kód je v arduinu. Protože pokud je to

//POZOR – na verzi Arduino IDE 1.0.5 většinou nejde přeložit,
// prosím, použijte novější verzi 1.0.6, děkuji.
//

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//nastavíme adresu a typ displeje
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); // nastavení adresy (0x3F) je důležité!!!

void setup()
{
lcd.init(); // initializace lcd

// Vypíšeme nějaké texty na jednotlivé řádky, adresace je od 0, ne od 1.
lcd.backlight();
lcd.setCursor ( 0, 0 );
lcd.print(“ http://www.santy.cz „);
lcd.setCursor ( 0, 1 );
lcd.print(“ Test LCD 2004 I2C „);
lcd.setCursor ( 0, 2 );
lcd.print(“ Arduino-Home „);
lcd.setCursor ( 0, 3 );
lcd.print(“ http://www.santy.cz „);
}

void loop()
{
}`

tak tady se používá display 4×20 znaků.