Close

Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C Odpověď na: Připojení displeje 1602 s převodníkem I2C

#10322
Kysa
Účastník

O IDE nejde. skuste toto

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//nastavíme adresu a typ displeje
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // nastavení adresy (0x3F) je důležité!!!

void setup()
{
lcd.init(); // initializace lcd

// Vypíšeme nějaké texty na jednotlivé řádky, adresace je od 0, ne od 1.
lcd.backlight();
lcd.setCursor ( 0, 0 );
lcd.print(„Test“);
lcd.setCursor ( 0, 1 );
lcd.print(„LCD“);
}

void loop()
{
}