Close

Odpověď na: adresovatelný led pásek, změna efektů

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino adresovatelný led pásek, změna efektů Odpověď na: adresovatelný led pásek, změna efektů

#10509
Hint
Účastník

Tak po menší úpravě vašeho návrhu už zřejmě funguje jak má, přepíná po sériové lince i přes IR. Pokud to tedy chápu správně, místo použití příkazu switch mám použít vypsaní všech možností podmínkou if
a zárověň mě napadlo zda jde ještě nějak zapsat podmínka, když nepřijme data která má v podmínkach, neudělá nic a bude pokračovat v předchozím efektu. Uvědomil jsem si totiž že při ovladaní TV bude IR ovlivňovat i arduino přijímač a vypínat efekty.


#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include"IRremote2.h"

#define pinIN 4
#define PIN  6
// Parametr 1 = počet pixelů (LED diod) na pásek
// Parametr 2 = číslo PINu Arduina
// Parametr 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz kmitočet pro pásky s WS2812 LED diodami)
// NEO_GRB Pixely jsou zasílány ve formátu GRB 
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(36, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
IRrecv dalkoveOvl(pinIN);
decode_results vysledek;
char pozice;

void setup() {
 pixels.begin();
 Serial.begin(9600);
 pixels.show();
 delay(250);
 dalkoveOvl.enableIRIn();
}

void loop()
{
 if (dalkoveOvl.decode(&vysledek)) 
 {
  detekceKlaves();
  dalkoveOvl.resume();
 }
 if (Serial.available() > 0)
 {
  pozice = Serial.read();
  if(pozice == '1') blika();
  if(pozice == '2') blika1();
 }
}

void detekceKlaves() 
{
 if(vysledek.value == 0xFFA25D) 
 {

   Serial.println("Stisknuto CH-");
   blika();

 // pauza pro přehlednější výpis
 delay(500);
 }
 if(vysledek.value == 0xFFE21D) 
 {

   Serial.println("Stisknuto CH-");
   blika1();

 // pauza pro přehlednější výpis
 delay(500);
 }
 
}

void blika()
{
 dalkoveOvl.resume();

 while(!(Serial.available() || dalkoveOvl.decode(&vysledek)))
 {
  pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(255,255,255));
  pixels.show();
  delay(1000);
  pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(0,0,0));
  pixels.show();
  delay(200);  
  pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(255,255,255));
  pixels.show();
  delay(1000);
  pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(0,0,0));
  pixels.show();
  delay(200);
 }
}

void blika1()
{
 dalkoveOvl.resume();

 while(!(Serial.available() || dalkoveOvl.decode(&vysledek)))
 {
  pixels.setPixelColor(16, pixels.Color(255,255,255));
  pixels.show();
  delay(1000);
  pixels.setPixelColor(16, pixels.Color(0,0,0));
  pixels.show();
  delay(200);  
  pixels.setPixelColor(16, pixels.Color(255,255,255));
  pixels.show();
  delay(1000);
  pixels.setPixelColor(16, pixels.Color(0,0,0));
  pixels.show();
  delay(200);
 }
}