Close

Odpověď na: Kontrola kódu

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Kontrola kódu Odpověď na: Kontrola kódu

#11586
posjirka
Účastník

asi bude problém v kodu pro SLAVE. používáš tam

  tlacitko1 = Wire.read();
  tlacitko2 = Wire.read(); 

při čtení streamu. To ti nepůjde. Přečte 1 Byte a očekává další, ale ten nepřijde.
Musíš si přečíst pouze 1 a pak rozhodnout co je to zač.

upravil bych to asi takto:

#include <Wire.h>
 
const byte slaveId = 1;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin(slaveId);
 Wire.onReceive(receiveEvent);
 
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 digitalWrite(8, LOW);
 digitalWrite(9, LOW);  
}
 
void loop()
{
}
 
void receiveEvent(int howMany)
{
 char tlacitko1;
 // uprava  char tlacitko2;
 
 while(Wire.available() > 0)
 {
  tlacitko1 = Wire.read();
  // uprava tlacitko2 = Wire.read();
  
  if (tlacitko1 == 'a')
  {
   Serial.println("=> Tlacitko1 = zapnuto");
   digitalWrite(8, HIGH);
   delay(1000);
  }
  else if (tlacitko1 == 'b') // uprava
  {
   Serial.println("=> Tlacitko2 = zapnuto");
   digitalWrite(9, HIGH);
   delay(1000);
  }
  else {
   digitalWrite(8, LOW);
   digitalWrite(9, LOW);
   delay(100);
   
  }
 }
}