Close

Odpověď na: I2C LCD & AM2302

Úvodní stránka Fórum Hardware Arduino I2C LCD & AM2302 Odpověď na: I2C LCD & AM2302

#3761
charlie12
Účastník

Tak jsem na to přišel. Nebyl inicializovaný displej a nebylo zapnuté podsvícení.

Kód vypadá takhle:
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include „DHT.h“
#include <Wire.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
#define fan 4

int maxHum = 60;
int maxTemp = 40;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop() {
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
delay(5000);

t = ((float)t)-3;
if (isnan(t) || isnan(h)) {
lcd.setCursor(5,1);
lcd.println(„fail“);
} else {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(t);
lcd.print(“ Centigrade“);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(h);
lcd.print(“ Humidity“);
Serial.print(t);
Serial.print(“ Centigrade“);
Serial.print(“ „);
Serial.print(h);
Serial.println(“ Humidity“);
}
}

Jsou v něm nějaké chyby, které by šli udělat jinak jednodušeji?
Díky 🙂