Close

Odpověď na: LCD s I2C převodníkem

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino LCD s I2C převodníkem Odpověď na: LCD s I2C převodníkem

#4330
Decadics
Účastník

Dobrý den,

zařízení jsem již rozebral a oddělil jsem I2C převodník od LCD s tím, že se pokusím o klasické zapojení bez I2C převodníku abych vyloučil jeho poškození. Bohužel, problém přetrvává i bez I2C převodníku. Displej zobrazuje to samé, co předtím. Z I2C modulu jsem použil jen potenciometr abych mohl štelovat kontrast.

Foto: http://decadics.rajce.idnes.cz/ARDUINO_-_LCD_PROBLEM#ARDUINO2.jpg

Zdroják:

/*
LiquidCrystal Library – Hello World

Demonstrates the use a 16×2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints „Hello World!“ to the LCD
and shows the time.

The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)

Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
*/

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
// set up the LCD’s number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(„hello, world!“);
}

void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);