Close

Odpověď na: Osvětlení akvaria Led pásky

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Osvětlení akvaria Led pásky Odpověď na: Osvětlení akvaria Led pásky

#7201
letakp
Účastník

Tak toto je moje verze upravená podle původního návrhu od vnouzirozbijsklo:

#include „Wire.h“
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{
return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{
return( (val/16*10) + (val%16) );
}
int svetlo1 = 9;
int sviti = 0;
int den = 0;
int jas = 0;

byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;

void setup()
{

Wire.begin();
Serial.begin(9600);
// set the initial time here:
// DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
//setDS3231time(30,27,19,7,15,11,15);
}
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
{
// sets time and date data to DS3231
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=pondeli, 7=nedele)
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
Wire.write(decToBcd(month)); // set month
Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
Wire.endTransmission();
}
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
{
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
// request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());

}
void displayTime()
{
;
// retrieve data from DS3231
readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
&year);
// send it to the serial monitor
Serial.print(hour, DEC);
// convert the byte variable to a decimal number when displayed
Serial.print(„:“);
if (minute<10)
{
Serial.print(„0“);
}
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(„:“);
if (second<10)
{
Serial.print(„0″);
}
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(“ „);
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print(„/“);
Serial.print(month, DEC);
Serial.print(„/“);
Serial.print(year, DEC);
Serial.print(“ Day of week: „);
switch(dayOfWeek){
case 7:
Serial.println(„nedele“);
break;
case 1:
Serial.println(„pondeli“);
break;
case 2:
Serial.println(„utery“);
break;
case 3:
Serial.println(„streda“);
break;
case 4:
Serial.println(„ctvrtek“);
break;
case 5:
Serial.println(„patek“);
break;
case 6:
Serial.println(„sobota“);
break;
}
}
void loop()
{

pinMode(svetlo1,OUTPUT);
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
delay(1000); // every second

byte s, m, h, dvt, dvm, mesic, r;
readDS3231time(&s, &m, &h, &dvt, &dvm, &mesic, &r);

if (h >= 9 && h < 21) den = 1; // nastaveni intervalu sviceni
else den = 0;
for (byte brightness = 0; den == 1 && sviti == 0 && brightness < 255; brightness ++) {
analogWrite(svetlo1, brightness);
if(brightness == 255) sviti = 1;
delay(3500);
}

for (byte brightness = 255; den == 0 && sviti == 1 && brightness > 0; brightness –) {
analogWrite(svetlo1, brightness);
if(brightness == 0) sviti = 0;
delay(3500);}

}