Close

Odpověď na: Jak na název s automatickým posunem jména

Úvodní stránka Fórum Hardware Arduino Jak na název s automatickým posunem jména Odpověď na: Jak na název s automatickým posunem jména

#7390
Zbyšek Voda
Správce

Dobrý den, pošlu vám celý kód určený pro LEDky ze článku.

class LED{
  private: 
    int pin;
    boolean stav = LOW; //výchozí stav LED je vypnuto
    void nastav(boolean);

  public: 
    LED(int);
    void zapni();
    void vypni();
    void prepni();
    boolean vratStav();
};

LED::LED(int p){
  pin = p;
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin, stav);
}

void LED::zapni(){
  nastav(HIGH);
}

void LED::vypni(){
  nastav(LOW);  
}

void LED::prepni(){
  nastav(!stav); //nastaví LED na obrácenou hodnotu (0->1, 1->0)
}

void LED::nastav(boolean s){
  stav = s;
  Serial.print("Nastavuji ");
  Serial.print(stav);
  Serial.print(" na pinu ");
  Serial.println(pin);
  digitalWrite(pin, stav);
}

boolean LED::vratStav(){
  return stav;   
}

#define NO_OBJECTS 6

LED *LEDS = (LED*)malloc(NO_OBJECTS * sizeof(LED));

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  
  for(int i = 0; i < NO_OBJECTS; i++){
    LEDS[i] = LED(i);
  }
  
  for(int i = 0; i <= 10; i++){
    LEDS[2].prepni();
    delay(500);  
  }
}

void loop() {
}

Důležité části jsou:

#define NO_OBJECTS 6
Řekne programu, že bude celkem 6 LEDEK/TLAČÍTEK…

LED *LEDS = (LED*)malloc(NO_OBJECTS * sizeof(LED));
Vytvoří se ukazatel na datový typ LED. Funkce malloc alokuje v paměti prostor pro budoucí pole – potřebuje vědět, jak bude velké. Proto se jí jako parametr předá velikost jednoho objektu LED (sizeof) ponásobená počtem objektů v poli. Funkce malloc vrací datový typ void*, takže je potřeba ho ještě před uložením do LEDS přetypovat na LED*. Dále už se dá s LEDS pracovat jako s normálním polem.

Nevím, jestli je toto nejjednodušší cesta, ale nenapadla mě jednodušší.

  for(int i = 0; i < NO_OBJECTS; i++){
    LEDS[i] = LED(i);
  }

Do pole LEDS poukládá objekty LED na daných pinech.

  for(int i = 0; i <= 10; i++){
    LEDS[2].prepni();
    delay(500);  
  }

Postupně bliká ledkami.

Snad to je pochopitelné. Kód by měl jednoduše jít předělat pro vaše potřeby. Pole by mohlo vypadat takto:

RBD::Button *pole = (RBD::Button*)malloc(NO_OBJECTS * sizeof(RBD::Button));

Jeho naplnění potom:

for(...){
  pole[i] = RBD::Button(i);
}