Close

Odpověď na: Problém ve smyčce

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Problém ve smyčce Odpověď na: Problém ve smyčce

#8457
Cuore
Účastník

Tak nakonec byl problém v SSR pomocí kterého se posila binární info od Raspi. Ikdyž tam byl pulldown odpor, tak arduino vyhodnocovalo Log1. Takže jsem to zapojil jako pullup a optimalizoval kód.
#include <IRremote.h>
#define PRODLEVA 50
bool MinulyStav = 0; // priznak predchoziho stavu tlacitka (1 .. stisknuto)
unsigned long CasZmeny; // promenna pro ulozeni casu zmeny stavu tlacitka
int zelena; // Zelene tlacitko na ovladaci TV Sony Bravia
int RECV_PIN = 3; // vstup od IRLED
int poc; // promenna na pocitani cycklu
int jas; // jas diody
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Zacatek cteni pinu v seriovem monitoru
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // vstup od IRLED
pinMode(4, OUTPUT); // R
pinMode(5, OUTPUT); // G
pinMode(6, OUTPUT); // B
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // zpetna vazba od RasPi
pinMode(12, OUTPUT); // napajeni pro RasPi
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
}
void loop() {
// **OVLADANI RGB LED**
if (digitalRead(7) == 0 && digitalRead(12) == 1) // RasPi si seplo samodrzny kontakt vypnu napajeni
{
analogWrite(5, 150); // zelena LED = 1
analogWrite(4, 255); // cervena LED = 0
analogWrite(6, 255); // modra LED = 0
delay (5000); // cekej 5s
digitalWrite(12, LOW); // vypnu napajeni pro RasPi
}
else if (digitalRead(7) == 1 && digitalRead(12) == 1) // pokud RasPi jeste nenabehlo
{
analogWrite(4, 254); // cervena LED = 1
analogWrite(5, 254); // zelena LED = 1
analogWrite(6, 255); // modra LED = 0
}
else if (digitalRead(7) == 0 && digitalRead(12) == 0) // RasPi bezi a drzi si napajeni
{
analogWrite(6, 254); // modra LED = 1
analogWrite(5, 255); // zelena LED = 0
analogWrite(4, 255); // cervena LED = 0
}
else if (digitalRead(7) == 1 && digitalRead(12) == 0) // arduino v pohotovosti
{
analogWrite(4, 254); // cervena LED = 1
analogWrite(5, 255); // zelena LED = 0
analogWrite(6, 255); // modra LED = 0
}
// **ODCHYT TLACITKA Z DALKOVEHO OVLADACE**
if (irrecv.decode(&results)) {
int zelena = results.value;
if ((zelena == 13033) && ((digitalRead(7) == 1) && (digitalRead(12) == 0))) // pokud je stisknuto pozadovane tlacitko a zatim neprobehla akce spusteni RasPi
{
digitalWrite(12, HIGH); // sepni napajeni pro RasPi
analogWrite(5, 255); // zelena LED = 0
analogWrite(6, 255); // modra LED = 0
jas = 256; // zacatek bliknuti s cervenou LED
for(poc=0;poc<256;poc++){
jas = jas – 1;
analogWrite(4, jas);
delay(10);
}
for(poc=0;poc<256;poc++){
analogWrite(4, poc);
delay(10);
} // konec bliknuti s cervenou LED
}
Serial.println(zelena, HEX); // prepis HEX na seriovy monitor
irrecv.resume(); // Cti dalsi hodnotu
}
if (digitalRead(3) == 0) // je-li tlacitko stisknuto
{
if (MinulyStav == 0 && millis() – CasZmeny > PRODLEVA) // neni-li nastaven priznak
{ // tlacitko stisknuto a uplynul-li vetsi cas od zmeny stavu tlacitka nez je mez (50ms)
MinulyStav = 1; // nastav priznak tlacitko stisknuto
}
}
else // neni-li stisknuto tlacitko
{
CasZmeny = millis(); // zapamatuj si posledni cas, kdy bylo nestisknuto
MinulyStav = 0; // nuluj priznak, tlacitko stisknuto
}
}