Close

Odpověď na: Display 2004

Úvodní stránka Fórum Hardware Displeje Display 2004 Odpověď na: Display 2004

#9436
Axamith
Účastník

Typ čipu (jejda, tam je písmenek):
PCF8574AT
AQ0675
1 21
kn04203

Program jsem zkoušel podle LCD Displej.
Kód:

// LCD displej pres I2C
// navody.arduino-shop.cz

// knihovny pro LCD přes I2C
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// nastavení adresy I2C (0x27 v mém případě),
// a dále počtu znaků a řádků LCD, zde 20x4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

void setup()
{
 // inicializace LCD
 lcd.begin();
 // zapnutí podsvícení
 lcd.backlight();
 // vytisknutí hlášky na první řádek
 lcd.print("->arduino-shop.cz<-");
 // nastavení kurzoru na první znak, druhý řádek
 // veškeré číslování je od nuly, poslední znak je tedy 19, 3
 lcd.setCursor ( 0, 1 );
 lcd.print("--------------------");
 lcd.setCursor ( 0, 2);
 lcd.print(" Test LCD pres I2C");
 lcd.setCursor ( 19, 3);
 lcd.print("!");
 delay(2000);
}

void loop()
{
 // nastavení kurzoru na devátý znak, druhý řádek
 lcd.setCursor(8, 1);
 // vytisknutí počtu sekund od začátku programu
 lcd.print(millis() / 1000);
}

V každém případě mi není jasné, jestli má displej zobrazovat 2 řádky ze 4, už jen při připojeném napájení (ten počet je taky takový divný). Trimrem jsem schopen regulovat jas, od úplně tmavých čtverců po čistě prázdný displej. Propojkou na I2C zapnout/vypnout podsvícení.