Close

Odpověď na: Řídící jednotka pro peletový kotel

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Řídící jednotka pro peletový kotel Odpověď na: Řídící jednotka pro peletový kotel

#9905
johnyhol
Účastník

Takže jsem přemostil pin D4 z LCD na D30, přerušil cestu k D10 a vyzkoušel, co to bude dělat. Když jsem to zkoušel na nečisto jenom s testovacím prográmkem „hello, world!“ tak to fungovalo a dokonce k mýmu překvapení i svítilo podsvícení.(myslel jsem, že když je přerušený vývod na D10, že to nebude svítit – nechápu) Tak jsem to tedy zkusil přímo v prográmku pro řídící jednotku a tam už to začalo trochu zlobit. Nevím, jestli je to tím, že je přerušený ten pin D10, nebo jestli nezlobí napojení na Exosite. (jestli jsem to dobře doplnil do kódu – do správný části) Mělo by se to chovat tak, že když zapnu napájení tak by se to mělo připojit na Exosite (odeslat hodnoty z čidla teploty a fotobuňky) a pak normálně naběhnout program pro kotel. Mně to někdy funguje normálně, ale většinou se po chvíli asi sekne procesor (zastaví se sériová komunikace a na displeji svítí pořád „nastavuji vstupy/výstupy“) a pomůže jenom vypnout/zapnout napájení.
Tady poslední kód:


// REGULACE PELETKOVEHO KOTLE
// author. Johnyhol & by JP
// v 5_1_2017

// changelog
// v 5_1_2017
// zmena pinu LCD (4->30)
// v 4_1_2017 
// pridani mereni teploty a vystupu na Exosite
// v 2_1_2017
//  zmena desky na MEGA
//  precislovani pinu kvuli displeji a ethernetu
//  doplneny/zmeneny komentare
// v 16_12_2016
//  precislovani pinu kvuli displeji
//  testovani displeje
// v 13_11_2016
//  zrusena reakce na prostorovy termostat -> není potreba, reseno jiz v kotli
// v 10_11_2016
//  uprava seriove komunikace -> pridani casovacu jednotlivych funkci 
// v 5_11_2016
//  zmena casu - upraveno pro realny provoz
// v 4_11_2016
//  zmena vsech vystupu na rele
// v 14_5_2016
//  precislovani pinu
//  zmena funkce fotobunky z digitalu na analog
//  dolpneni seriove komunikace o hodnotu fotobunky 
// v 30_3_2016
//  oprava funkce tlacitka kvitace poruchy -> HIGH->LOW
//  umazani parametru "long cas=13000;" -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//delay(84000); //pockej 84s" u funkce dohoreni -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//delay(12000); //po dobu 12s" u funkce davkovani zapalovaci davky pelet -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//if(digitalRead(prostorovyTermostat) == LOW || digitalRead(kotlovyTermostat) == LOW){ // prostorovy nebo kotlovy termostat vypne" u funkce zapaleni
//  drobne upravy textu/popisu jednotlivych parametru/funkci
// v 27_3_2016
//  uprava procesu zapalovani - nebude reagovat na prostorovy termostat
//  uprava dlouhych delayu na smycky, pro vyuziti watchdogu - autoreset pri zaseknuti procesou - doba nez se resetuje = 8s
//  nastaveni definice poruch pro pozdejsi vyuziti
// v22_3_2016
//  uprava ladicich textu pro termostaty
// v21_3_2016
//  presunuti testuPlamene pouze do smycky udrzuj horeni
//  doplneni textu do testu horeni
//  oprava textu zprav
//  zruseni diakritiky
//  zapnuti alarmu pri vyskytu poruchy
// v20_3_2016
//  slouceni podminenych funkci 
//  vypnuti zhaveni pri rozepnuti termostatu (kotlovy nebo prostorovy)
//  rozdeleni funkci do vlastnich funkcnich bloku
//  zapojeni seriove komunikace pro odladeni funkci 
// v16_3_2016
//  uprava podminky smycek (zruseno =)
//  posun zpozdeni 5s z procesu zapaleni na jeho konec
//  doplnena podminka reakce na termostaty (kotlovy/prostorovy) v procesu zapaleni
//  upravena doba na 1 zapalovaci proces - nastavitelna trimrem na analog.vstupu A0. v rozsahu 60 - 600 s = 1 - 10 min. - nastaveni pouze v dobe necinosti kotle
//  nastaveni poruchy a jeji kvitance tlacitkem na pinu 9

// definice poruch
// bit funkce
// 0  prehrati kotle pri zapalovani
// 1  ztrata plamene pri horeni
// 2  volne
// 3  volne
// 4  volne
// 5  volne
// 6  volne
// 7  volne

// knihovna watchdogu
#include <avr/wdt.h>
// knihovna displeje
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Exosite.h>

// nastaveni pinu displeje
LiquidCrystal lcd(8, 9, 30, 5, 6, 7);

#define davkovaniPelet 22 //davkovani pelet snek
#define spirala 24 //zapalovaci spirala
#define ventilator 26 //ventilator
#define alarm 28 //signalizace poruchy
#define kotlovyTermostat 2 //kotlovy termostat
#define fotobunka 55 //fotobunka pro kontrolu plamene DI55 = A1 pro arduino MEGA
#define trimr1 56 // nastaveni doby zapaleni DI56 = A2 pro arduino MEGA
#define tlacitkoKvitance 3 // pin tlacitka kvitance poruchy
#define ONEWIRE 23 //pin pro mereni teploty
#define REPORT_TIMEOUT 30000 //milliseconds period for reporting to Exosite.com
#define SENSOR_READ_TIMEOUT 5000 //milliseconds period for reading sensors in loop
//pin DI54 = A0 -> rezervace pro tlacitka displeje
//pin D13 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D12 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D11 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D10 -> rezervace pro Ethernet Schield + pro podsviceni displeje(prerusene)
//pin D4 -> rezervace pro SD kartu
//pin D1 -> rezervace pro seriovou linku
//pin D0 -> rezervace pro seriovou linku

OneWire oneWire(ONEWIRE);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

//String cikData = "6c1d94611bda02dbaa5cc6640218cd0360088b7f"; // <-- FILL IN YOUR CIK HERE! (https://portals.exosite.com -> Add Device)
byte macData[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };    // <-- Fill in your Ethernet shield's MAC address here.

// Enter your Unique Identifier code here
char unique_id[11] = "0020024A24"; // <-- Generated from Adding your device in portals.exosite.com

// Use these variables to customize what datasources are read and written to.
const String readString = "d25";

// Number of Errors before we try a reprovision.
const unsigned char reprovisionAfter = 3;

unsigned char errorCount = reprovisionAfter; // Force Provision On First Loop
char macString[18]; // Used to store a formatted version of the MAC Address

EthernetClient client;
//Exosite exosite(cikData, &client);
Exosite exosite(&client);

String tempString;
int index = 0;
int lastIndex = -1;
float tempC;

int smycka1 = 0; // pomocna smycka - zapaleni
int smycka1max = 720; // max.pomocne smycky - ted jiz nastavitelne trimrem na A2 60-720s
int smycka2 = 0; // pomocna smycka - udrzeni horeni
int smycka2max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka3 = 0; // pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
int smycka3max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka4 = 0; // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
int smycka4max = 10; // max.pomocne smycky
int smycka5 = 0; // pomocna smycka - rozhoreni
int smycka5max = 5; // max.pomocne smycky
int smycka6 = 0; // pomocna smycka - dohoreni
int smycka6max = 84; // max.pomocne smycky
byte porucha = 0; // promenna pro zaznam poruchy
int ldr = 1; //analogovy pin kde je pripojen fotorezistor
int ldr_value = 0; //promenna pro zaznam hodnot z fotorezistoru

void setup() {
 // nastav seriovou komunikaci na rychlost 9600 bd 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Boot");
 pinMode(25, OUTPUT); //assume using D25 as output to control remotely
 
 // Start up the OneWire Sensors library
 sensors.begin();
 delay(1000);
 Serial.println("Starting Exosite Temp Monitor");
 Serial.print("OneWire Digital Pin Specified: ");
 Serial.println(ONEWIRE);
 Ethernet.begin(macData);
 // wait 3 seconds for connection
 delay(3000);
 
 Serial.println("Nastavuji vstupy/vystupy"); // ladici seriova komunikace
 lcd.begin(16, 2); // nastaveni displeje
 lcd.print("NAST.VSTUPY/VYST"); // zobrazeni na displeji
 lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("VYPINAM VS. RELE"); // zobrazeni na displeji
 delay (2000);
 pinMode(davkovaniPelet, OUTPUT);
 pinMode(spirala, OUTPUT);
 pinMode(ventilator, OUTPUT);
 pinMode(alarm, OUTPUT);
 pinMode(kotlovyTermostat, INPUT);
 pinMode(fotobunka, INPUT);
 pinMode(trimr1, INPUT);
 pinMode(tlacitkoKvitance, INPUT);
 // vsechno vypni
 vypniVse();
    // nastav watchdog na 8s
    wdt_enable(WDTO_8S);
}

void loop() {
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
 static unsigned long sendPrevTime = 0;
 static unsigned long sensorPrevTime = 0; 
 char buffer[7];
 String readParam = "";
 String writeParam = "";
 String writeString = "";
 String returnString = "";
 index = 0;
 lastIndex = -1;

  // Check if we should reprovision.
 if (errorCount >= reprovisionAfter) {
  if (exosite.provision("exosite", "ard-generic", unique_id)) {
   errorCount = 0;
  }
 }
  String uptime_str = String(millis()/1000);
 writeString += "uptime="+ uptime_str;

  //GET ANALOG 1 VALUE
 //get average of a number of readings
 int avgValue=0;
 int readings = 0;
 unsigned long avgTot = 0;
 int avgCnt = 0;

 while(readings<10)
 {
  avgTot += analogRead(A1);
  avgCnt += 1;
  avgValue = avgTot/avgCnt;
  readings++;
 }
 String analog1_str = String(avgValue);
 writeString += "&a1="+ analog1_str;
 
//Make Write and Read request to Exosite Platform
 Serial.println("---- Do Read and Write ----");
 if (exosite.writeRead(writeString, readString, returnString)) {
  Serial.println("OK");
  Serial.print("Returned: ");
  Serial.println(returnString);
  Serial.println("Parse out dataport alias values");
  errorCount = 0;
  for(;;){
   index = returnString.indexOf("=", lastIndex+1);
   if(index != 0){
    String alias = "";
    tempString = returnString.substring(lastIndex+1, index);
    Serial.println(tempString);
    lastIndex = returnString.indexOf("&", index+1);
    alias = tempString;
    if(lastIndex != -1){
     tempString = returnString.substring(index+1, lastIndex);
    }else{
     tempString = returnString.substring(index+1);
    }
    
    
    if (alias == "d25"){
     if(tempString == "1"){
      digitalWrite(25, 1);
      Serial.println("set Digital25 to 1");
     }else if(tempString == "0"){
      digitalWrite(25, 0);
      Serial.println("set Digital25 to 0");
     }else{
      Serial.println(tempString);
     }
    } else if (alias == "msg"){
     Serial.print("Message: ");
     Serial.println(tempString);
    } else {
     Serial.println("Unknown Alias Dataport");
    }
  
    if(lastIndex == -1)
     break;   
    
   }else{
    //Serial.println(F("No Index"));
    break;
   }
  }
  
 } else {
  Serial.println("No Connection");
  errorCount++;
 }

 Serial.print("."); // print to show running
 
 // Read sensor every defined timeout period
 if (millis() - sensorPrevTime > SENSOR_READ_TIMEOUT) {
  Serial.println();
  Serial.println("Requesting temperature...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print("Celsius:  ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.println(" C ..........DONE");
 
  sensorPrevTime = millis();
 }
 
 // Send to Exosite every defined timeout period
 if (millis() - sendPrevTime > REPORT_TIMEOUT) {
  Serial.println(); //start fresh debug line
  Serial.println("Sending data to Exosite...");
  
  readParam = "";    //nothing to read back at this time e.g. 'control&status' if you wanted to read those data sources
  writeParam = "temp="; //parameters to write e.g. 'temp=65.54' or 'temp=65.54&status=on'
  
  String tempValue = dtostrf(tempC, 1, 2, buffer); // convert float to String, minimum size = 1, decimal places = 2
  
  writeParam += tempValue;  //add converted temperature String value
  
  //writeParam += "&message=hello"; //add another piece of data to send

  if ( exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) {
   Serial.println("Exosite OK");
   if (returnString != "") {
    Serial.println("Response:");
    Serial.println(returnString);
   }
  }
  else {
   Serial.println("Exosite Error");
  }
 
  sendPrevTime = millis(); //reset report period timer
  Serial.println("done sending.");
 }
 delay(1000); //slow down loop
    
    ldr_value = analogRead(ldr); //čte hodnoty LDR
 Serial.print("HODNOTA FOTOBUNKY = ");
 Serial.println(ldr_value); //zobrazí hodnoty LDR na seriove lince
 Serial.println("Cekam na sepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
 smycka1max = map(analogRead(trimr1), 0, 1024, 60, 720); // nastaveni doby zapaleni trimrem na A2
 if(digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){ // kotlovy termostat je zapnuty
     Serial.println("Kotlovy termostat zapnut"); // ladici seriova komunikace
     lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
     lcd.print("TERMOSTAT ZAPNUT"); // zobrazeni na displeji
 delay (2000);
   // startovaci davka pelet
   //------------------------
   zapalovaciDavkaPelet();
   
   // proces zapaleni
   //----------------
   zapaleni();
   
   // test poruchy
   // -----------------
   //testPlamene(); 
   
   // udrzeni horeni
   //--------------
   udrzujHoreni();
   
   // dohoreni
   //---------
   dohoreni();
  } else {
   Serial.println("Kotlovy/Prostorovy termostat vypnut"); // ladici seriova komunikace
   lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print("TERMOSTAT VYPNUT"); // zobrazeni na displeji
   }
 // kvitence pripadne poruchy
 //-------------------------------
 kvitancePoruchy();
}

void vypniVse() {
 // funkce vypni vse
 Serial.println("Vypinam vsechny rele ..."); // ladici seriova komunikace
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani
 digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
 digitalWrite(ventilator, HIGH); //vypni ventilator
}

void zapalovaciDavkaPelet() {
 // prvotni davkovani pelet pro zapaleni
 Serial.println("Davkuji pelety pro zapaleni ... 110s"); // ladici seriova komunikace
 lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("ST.DAVKA    "); // zobrazeni na displeji
 digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); //davkuj pelety
    for (smycka4 = 0; smycka4 < smycka4max; smycka4 ++){
  delay(1000); 
     wdt_reset(); // resetuj watchdog
 Serial.print("Stav: ");
 Serial.print(smycka4);
 Serial.print("s/");
 Serial.print(smycka4max);
 Serial.println("s ");
 lcd.setCursor(9, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print(smycka4);
 lcd.setCursor(12, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
 lcd.print(smycka4max);
     }
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //potom vypni davkovani
 digitalWrite(ventilator, LOW); //zapni ventilator
 digitalWrite(spirala, LOW); //zapni zhaveni
}

void zapaleni() {
 // funkce zapaleni pelet
 // 2 pokusy o zapaleni
 Serial.println("Spoustim zapaleni ..."); // ladici seriova komunikace
 lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("ZAPALENI    "); // zobrazeni na displeji
 for (smycka3 = 0; smycka3 < smycka3max; smycka3 ++){
  // smycka "1-10" minut zapalovani
  for (smycka1 = 0; smycka1 < smycka1max; smycka1 ++){
            wdt_reset(); // resetuj watchdog
   Serial.print("Pokus o zapaleni "); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka3); // ladici seriova komunikace
   Serial.print("/"); // ladici seriova komunikace
   Serial.println(smycka3max); // ladici seriova komunikace
   Serial.print("Stav: "); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka1); // ladici seriova komunikace
   Serial.print("s/"); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka1max); // ladici seriova komunikace
   Serial.println("s "); // ladici seriova komunikace
   lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print("POKUS      "); // zobrazeni na displeji
   lcd.setCursor(6, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print(smycka3);
   lcd.setCursor(7, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
   lcd.print(smycka3max);
   lcd.setCursor(9, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print(smycka1);
   lcd.print(" "); // zobrazeni na displeji
   lcd.setCursor(12, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
   lcd.print(smycka1max);
            
   if(digitalRead(kotlovyTermostat) == LOW){ // kotlovy termostat vypne
    digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
    smycka1 = smycka1max; // ukonci smycku1
    smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3
    Serial.println("Rozepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
                bitSet(porucha,0); // nastav poruchu bit c.0 na "1"
   }
   if(analogRead(fotobunka) <= 500){ //pokud fotobunka vidi plamen
    digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
    smycka1 = smycka1max; // ukonci smycku1
    smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3 
    Serial.println(" hori ...");  // ladici seriova komunikace
    Serial.println("Rozhoreni ... 50s ");
    lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
    lcd.print("ROZHORENI    "); // zobrazeni na displeji
    lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
    lcd.print("HORI...     "); // zobrazeni na displeji
        
   } else {
    Serial.println(" nehori ...");  // ladici seriova komunikace 
   }
   delay(1000);
  }
        for (smycka5 = 0; smycka5 < smycka5max; smycka5 ++){
      delay(1000); 
         wdt_reset(); // resetuj watchdog
    Serial.print("Stav: ");
    Serial.print(smycka5);
    Serial.print("s/");
    Serial.print(smycka5max);
    Serial.println("s ");
    lcd.setCursor(10, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
    lcd.print(smycka5);
    lcd.setCursor(12, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
    lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
    lcd.print(smycka5max);
        }
  //delay(5000); //cekej 5s
 }
}

void udrzujHoreni() {
 // funkce udrzeni horeni
 ldr_value = analogRead(ldr); //čte hodnoty LDR
 Serial.print("HODNOTA FOTOBUNKY = ");
 Serial.println(ldr_value); //zobrazí hodnoty LDR na seriove lince
 Serial.println("Udrzeni horeni ..."); // ladici seriova komunikace
 for (smycka2 = 0; smycka2 < smycka2max; smycka2 ++){
        wdt_reset(); // resetuj watchdog
  smycka2 = 0; // vynuluj smycku
  if(digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){ // kotlovy termostat je zapnuty
   if(analogRead(fotobunka) <= 500){ //pokud fotobunka vidi plamen
         Serial.println("Test plamene ... hori"); // ladici seriova komunikace
         Serial.println("Davkuji pelety ... ");
         lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
         lcd.print("DAVKOVANI    "); // zobrazeni na displeji
    digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); //davkuj pelety
    delay(4000); //pockej 4s
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
    delay(4000); //pockej 4s
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
    Serial.println("Pauza ... ");
    lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
    lcd.print("HORENI     "); // zobrazeni na displeji
    digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani
    delay(5000); //pockej 5s
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
    delay(5000); //pockej 5s
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
   } else {
    delay(1000); // pocekej jeste 1s a zkus to znovu
    if(analogRead(fotobunka) >= 500){ //pokud fotobunka nevidi plamen
                Serial.println("Test plamene ... porucha"); // ladici seriova komunikace
                //lcd.clear(); // smaze displej pred dalsi smyckou
                lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
                lcd.print("NEHORI - PORUCHA"); // zobrazeni na displeji
 //delay (500);
                smycka2 = smycka2max; // ukonci smycku
          //porucha = 1; // nastav poruchu
                bitSet(porucha,1); // nastav poruchu bit c.1 na "1"
                digitalWrite(alarm, LOW); // zapni alarm
    }
   }
  } else {
   smycka2 = smycka2max; // ukonci smycku
  } 
 }
}

void dohoreni() {
 // funkce dohoreni
 Serial.println("Dohoreni ... 840s "); // ladici seriova komunikace
 lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("DOHORENI    "); // zobrazeni na displeji
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani pelet
 digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni - pro jistotu
 
    for (smycka6 = 0; smycka6 < smycka6max; smycka6 ++){
 Serial.print("Stav: ");
 Serial.print(smycka6);
 Serial.print("s/");
 Serial.print(smycka6max);
 Serial.println("s ");
 lcd.setCursor(9, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print(smycka6);
 lcd.print(" "); // zobrazeni na displeji
 lcd.setCursor(12, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
 lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
 lcd.print(smycka6max);
  delay(1000); 
     wdt_reset(); // resetuj watchdog
    }
 digitalWrite(ventilator, HIGH); //vypni ventilator
 
}

void kvitancePoruchy() {
 // funkce kvitance poruchy
 
 if(porucha > 0 ){ // kdyz je porucha aktivni
    Serial.println("Kvitance poruchy ..."); // ladici seriova komunikace
  // vypni vse
  vypniVse();
  while (digitalRead(tlacitkoKvitance) == LOW) { // zapni alarm a cekej na stisk tlacitka
   digitalWrite(alarm, LOW); // zapni alarm
   Serial.println("Porucha ... cekam na kvitanci"); // ladici seriova komunikace
   lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
   lcd.print("CEKAM NA KVITACI"); // zobrazeni na displeji
             wdt_reset(); // resetuj watchdog
  }
  Serial.println("Porucha kvitovana ..."); // ladici seriova komunikace
  digitalWrite(alarm, HIGH); // vypni alarm
  porucha = 0; // vynuluj poruchu
 } else { // jinak 
  Serial.println("Zadna porucha ..."); // ladici seriova komunikace
  lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
  lcd.print("ZADNA PORUCHA..."); // zobrazeni na displeji
   digitalWrite(alarm, HIGH); // vypni alarm
}
}