Close

Odpověď na: Řízení kotle s akumulací

Úvodní stránka Fórum Práce Nabídka spolupráce Řízení kotle s akumulací Odpověď na: Řízení kotle s akumulací

#6988
krkstex
Účastník

Vezmu popis nejprve trochu ze široka, aby bylo rozumnět.
Jedná se o řízení systému kde je kotel, s ventilátorem, akumulační nádoby, bojler na TUV a okruh vlastního topení.
Systém topení má 3 okruhy.
Primární – kde kotlové čerpadlo (prvek Ladomat – obsahuje čerpadlo a rozdělovací prvek) pouze odebírá teplou vodu z výstupu a vrací ji na vstup kotle.
Sekundární okruh je mechanicky (přes Ladomat) připojován k primárnímu, pokud se teplota na výstupu z kotle dostane nad určitou teplotu. Na tomto okruhu jsou akumulační nádrže, bojler na TUV a čerpadlo terciálního okruhu ( vlastní topení s radiátory).
Terciální okruh – okruh vlastních radiátorů, kde je oběhové čerpadlo řízené prostorovým termostatem v místnosti.

U kotle se sledují hodnoty teploty spalin 0-400 °C a teplota výstupní vody. Řídí se zapínání a vypínání kotlového čerpadla – aby se kotel po natopení nádob z nich zpětně nedohříval a zároveň se maximálně využilo zbytkového tepla; řídí se otáčky ventilátoru – regulace výkonu kotle otáčkami ventilátoru a udržení teploty spalin v určitém rozmezí .

Akumulační nádrže – u nich se sleduje teplota na 6 místech ( v různých výškách) – z toho lze usuzovat na míru nabití nádoba tudíž potřebu výkonu kotle.

Bojler na TUV – sleduje se teplota v bojleru a v sekundárním okruhu. Pokud je v sekundárním okruhu vyšší teplota než v bojleru zapne se čerpadlo, které nabíjí bojler.

Čerpadlo terciálního okruhu – ochranná funkce – ikdyž není požadavek na topení do domu od prostorového termostatu, ale teplota v kotli a v nádržích se blíží teplotě varu, tak čerpadlo běží, aby se teplo odvádělo do domu.

Schéma topení pro představu je v příloze.

Vlastní cyklus topení má fáze:
Zátop – nízká teplota v primárním okruhu, nárůst teploty spalin – kotlové čerpadlo pomáhá prohřát kotel, ventilátor běží na 100%
Topení – kotel běží – stabilní teplota výstupní vody (díky Ladomatu cca. 75°C), udržování teploty spalin řízením otáček ventilátoru v určitém rozmezí – topení do terciálního okruhu, nabíjení bojleru a ukládání do ak. nádrží.
Teplá rezerva – bojler nabitý, dům odebírá občas, nádrže se blíží natopení – palivo žhne, vnetilátor stojí, teplota v primárním i sekundárním okruhu vč. nádob podobná
Chladnutí – teplota v primárním okruhu klesá a ani ventilátor již nedokáže teplotu udržet na úrovni zbytku systému – využívání odběru z primárního okruhu do terciálního – využití zbytkového tepla – teplota požadovaná pro terciální okruh je nižší než teplota dodávaná primárním okruhem – šetření energie z nádob
Vyhasnutí – ventilátor není schopen dostat teplotu kotle nad teplotu, kdy se primární okruh mechanicky připojuje k sekundárnímu ( využívání zbytkového tepla) – odstavení ventilátoru i kotlového čerpadla.

Snad je obecné zadání srozumitelné. Klidně se doptejte. Vzhledem ke zkušenostem s topením s touto soustavou jsou pro mě některé věci jasné,ale bez této zkušenosti mohou být souvislosti nejasné.

Attachments: