Close

Odpověď na: Přerušení

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Přerušení Odpověď na: Přerušení

#8231
Zbyšek Voda
Správce

Problém bude v nesprávné interpretaci „přerušení“ 🙂
K přerušení dojde, když program v reakci na nějakou událost „odskočí“ na chvilku ze standardního běhu a rychle se provede něco jiného. Přerušení může být vyvolané například vnitřním časovačem, nebo také změnou napětí na pinu – to vás asi zmátlo. Obsloužení přerušení probíhá tak, že pomocí funkce attachInterrupt() řeknete, co se má stát v reakci na jakou událost. Více o přerušeních na https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt a https://www.arduino.cc/en/Reference/Interrupts.

Vy ale vlastně ani přerušení nepotřebujete. Problém v programu je ten, že pokud použijete funkci delay(), dojde k čekání programu po určitou dobu. V té době program nereaguje na koncové spínače, ani neobsluhuje posun motorů.

Navrhuji místo tohoto „pasivního“ čekání použít funkci millis(), která vrací dobu v milisekundách od začátku běhu programu. Tento problém je popsaný v https://bastlirna.hwkitchen.cz/arduino-zaklady-blikani-bez-funkce-delay/.

Jestli to dobře chápu, používáte delay kvůli tomu, že ventil musí určitou dobu běžet, než je zasunutý/vysunutý. Pokud ale stačí pro každý ventil mít jenom dva stavy – vysunutý/zasunutý a nepotřebujete nic mezi, to čekání vlastně vůbec nepotřebujete.
Stačí vytvořit podmínku ve stylu: pokud je koncový vypínač 1 rozepnutý, nech ventil zapnutý, jakmile se k. vypínač sepne, vypni ventil. Chápeme se? 🙂

Přejít k navigační liště