Close

Odpověď na: Řídící jednotka pro peletový kotel

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Řídící jednotka pro peletový kotel Odpověď na: Řídící jednotka pro peletový kotel

#9097
johnyhol
Účastník

Omluvám se, špatně jsem zkopíroval kód…
Druhý pokus:// REGULACE PELETKOVEHO KOTLE
// author. Johnyhol & by JP
// v 14_5_2016

// changelog
// v 5_11_2016
//  zmena casu - upraveno pro realny provoz
// v 4_11_2016
//  zmena vsech vystupu na rele
// v 14_5_2016
//  precislovani pinu
//  zmena funkce fotobunky z digitalu na analog
//  dolpneni seriove komunikace o hodnotu fotobunky 
// v 30_3_2016
//  oprava funkce tlacitka kvitace poruchy -> HIGH->LOW
//  umazani parametru "long cas=13000;" -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//delay(84000); //pockej 84s" u funkce dohoreni -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//delay(12000); //po dobu 12s" u funkce davkovani zapalovaci davky pelet -> jiz neni potreba
//  umazani parametru "//if(digitalRead(prostorovyTermostat) == LOW || digitalRead(kotlovyTermostat) == LOW){ // prostorovy nebo kotlovy termostat vypne" u funkce zapaleni
//  drobne upravy textu/popisu jednotlivych parametru/funkci
// v 27_3_2016
//  uprava procesu zapalovani - nebude reagovat na prostorovy termostat
//  uprava dlouhych delayu na smycky, pro vyuziti watchdogu - autoreset pri zaseknuti procesou - doba nez se resetuje = 8s
//  nastaveni definice poruch pro pozdejsi vyuziti
// v22_3_2016
//  uprava ladicich textu pro termostaty
// v21_3_2016
//  presunuti testuPlamene pouze do smycky udrzuj horeni
//  doplneni textu do testu horeni
//  oprava textu zprav
//  zruseni diakritiky
//  zapnuti alarmu pri vyskytu poruchy
// v20_3_2016
//  slouceni podminenych funkci 
//  vypnuti zhaveni pri rozepnuti termostatu (kotlovy nebo prostorovy)
//  rozdeleni funkci do vlastnich funkcnich bloku
//  zapojeni seriove komunikace pro odladeni funkci 
// v16_3_2016
//  uprava podminky smycek (zruseno =)
//  posun zpozdeni 5s z procesu zapaleni na jeho konec
//  doplnena podminka reakce na termostaty (kotlovy/prostorovy) v procesu zapaleni
//  upravena doba na 1 zapalovaci proces - nastavitelna trimrem na analog.vstupu A0. v rozsahu 60 - 600 s = 1 - 10 min. - nastaveni pouze v dobe necinosti kotle
//  nastaveni poruchy a jeji kvitance tlacitkem na pinu 9

// definice poruch
// bit funkce
// 0  prehrati kotle pri zapalovani
// 1  ztrata plamene pri horeni
// 2  volne
// 3  volne
// 4  volne
// 5  volne
// 6  volne
// 7  volne

// knihovna watchdogu
#include <avr/wdt.h>

#define davkovaniPelet 2 //davkovani pelet snek
#define spirala 3 //zapalovaci spirala
#define ventilator 5 //ventilator
#define alarm 6 //signalizace poruchy
#define prostorovyTermostat 7 //prostorovy termostat
#define kotlovyTermostat 8 //kotlovy termostat
#define fotobunka 15 //fotobunka pro kontrolu plamene DI15 = A1 pro arduino UNO
#define trimr1 14 // nastaveni doby zapaleni DI14 = A0 pro arduino UNO
#define tlacitkoKvitance 9 // pin tlacitka kvitance poruchy

int smycka1 = 0; // pomocna smycka - zapaleni
int smycka1max = 600; // max.pomocne smycky - ted jiz nastavitelne trimrem na A0 60-600s
int smycka2 = 0; // pomocna smycka - udrzeni horeni
int smycka2max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka3 = 0; // pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
int smycka3max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka4 = 0; // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
int smycka4max = 110; // max.pomocne smycky
int smycka5 = 0; // pomocna smycka - rozhoreni
int smycka5max = 50; // max.pomocne smycky
int smycka6 = 0; // pomocna smycka - dohoreni
int smycka6max = 840; // max.pomocne smycky
byte porucha = 0; // promenna pro zaznam poruchy
int ldr = 1; //analogovy pin kde je pripojen fotorezistor
int ldr_value = 0; //promenna pro zaznam hodnot z fotorezistoru

void setup() {
 // nastav seriovou komunikaci na rychlost 9600 bd 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Nastavuji vstupy/vystupy"); // ladici seriova komunikace
 pinMode(davkovaniPelet, OUTPUT);
 pinMode(spirala, OUTPUT);
 pinMode(ventilator, OUTPUT);
 pinMode(alarm, OUTPUT);
 pinMode(prostorovyTermostat, INPUT);
 pinMode(kotlovyTermostat, INPUT);
 pinMode(fotobunka, INPUT);
 pinMode(trimr1, INPUT);
 pinMode(tlacitkoKvitance, INPUT);
 // vsechno vypni
 vypniVse();
    // nastav watchdog na 8s
    wdt_enable(WDTO_8S);
}

void loop() {
    wdt_reset(); // resetuj watchdog
    ldr_value = analogRead(ldr); //čte hodnoty LDR
Serial.print("HODNOTA FOTOBUNKY = ");
Serial.println(ldr_value); //zobrazí hodnoty LDR na seriove lince

 Serial.println("Cekam na sepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
 smycka1max = map(analogRead(trimr1), 0, 1024, 60, 600); // nastaveni doby zapaleni trimrem na A0
 if(digitalRead(prostorovyTermostat) == HIGH){ // prostorovy termostat je zapnuty
      Serial.println("Prostorovy termostat zapnut"); // ladici seriova komunikace
  if(digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){ // kotlovy termostat je zapnuty
     Serial.println("Kotlovy termostat zapnut"); // ladici seriova komunikace
   // startovaci davka pelet
   //------------------------
   zapalovaciDavkaPelet();
   
   // proces zapaleni
   //----------------
   zapaleni();
   
   // test poruchy
   // -----------------
   //testPlamene(); 
   
   // udrzeni horeni
   //--------------
   udrzujHoreni();
   
   // dohoreni
   //---------
   dohoreni();
  }
  } else {
   Serial.println("Prostorovy termostat vypnut"); // ladici seriova komunikace
  }
 // kvitence pripadne poruchy
 //-------------------------------
 kvitancePoruchy();
}

void vypniVse() {
 // funkce vypni vse
 Serial.println("Vypinam vsechny rele ..."); // ladici seriova komunikace
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani
 digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
 digitalWrite(ventilator, HIGH); //vypni ventilator
}

void zapalovaciDavkaPelet() {
 // prvotni davkovani pelet pro zapaleni
 Serial.println("Davkuji pelety pro zapaleni ... 110s"); // ladici seriova komunikace
 digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); //davkuj pelety
    for (smycka4 = 0; smycka4 < smycka4max; smycka4 ++){
  delay(1000); 
     wdt_reset(); // resetuj watchdog
    }
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //potom vypni davkovani
 digitalWrite(ventilator, LOW); //zapni ventilator
 digitalWrite(spirala, LOW); //zapni zhaveni
}

void zapaleni() {
 // funkce zapaleni pelet
 // 3 pokusy o zapaleni
 Serial.println("Spoustim zapaleni ..."); // ladici seriova komunikace
 for (smycka3 = 0; smycka3 < smycka3max; smycka3 ++){
  // smycka "1-10" minut zapalovani
  for (smycka1 = 0; smycka1 < smycka1max; smycka1 ++){
            wdt_reset(); // resetuj watchdog
   Serial.print("Pokus "); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka3); // ladici seriova komunikace
   Serial.print("/"); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka3max); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(" stav: "); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka1); // ladici seriova komunikace
   Serial.print("s/"); // ladici seriova komunikace
   Serial.print(smycka1max); // ladici seriova komunikace
   Serial.println("s "); // ladici seriova komunikace
            
   if(digitalRead(kotlovyTermostat) == LOW){ // kotlovy termostat vypne
    digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
    smycka1 = smycka1max; // ukonci smycku1
    smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3
    Serial.println("Rozepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
                bitSet(porucha,0); // nastav poruchu bit c.0 na "1"
   }
   if(analogRead(fotobunka) <= 500){ //pokud fotobunka vidi plamen
    digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
    smycka1 = smycka1max; // ukonci smycku1
    smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3 
    Serial.println(" hori ...");  // ladici seriova komunikace    
   } else {
    Serial.println(" nehori ...");  // ladici seriova komunikace 
   }
   delay(1000);
  }
        for (smycka5 = 0; smycka5 < smycka5max; smycka5 ++){
      delay(1000); 
         wdt_reset(); // resetuj watchdog
        }
  //delay(5000); //cekej 5s
 }
}

void udrzujHoreni() {
 // funkce udrzeni horeni
 ldr_value = analogRead(ldr); //čte hodnoty LDR
 Serial.print("HODNOTA FOTOBUNKY = ");
 Serial.println(ldr_value); //zobrazí hodnoty LDR na seriove lince
 Serial.println("Udrzeni horeni ..."); // ladici seriova komunikace
 for (smycka2 = 0; smycka2 < smycka2max; smycka2 ++){
        wdt_reset(); // resetuj watchdog
  smycka2 = 0; // vynuluj smycku
  if(digitalRead(prostorovyTermostat) == HIGH && digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){ // prostorovy + kotlovy termostat je zapnuty
   if(analogRead(fotobunka) <= 500){ //pokud fotobunka vidi plamen
         Serial.println("Test plamene ... hori"); // ladici seriova komunikace
    digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); //davkuj pelety
    delay(8000); //pockej 8s
    digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani
    delay(10000); //pockej 10s
   } else {
    delay(1000); // pocekej jeste 1s a zkus to znovu
    if(analogRead(fotobunka) >= 500){ //pokud fotobunka nevidi plamen
                Serial.println("Test plamene ... porucha"); // ladici seriova komunikace
                smycka2 = smycka2max; // ukonci smycku
          //porucha = 1; // nastav poruchu
                bitSet(porucha,1); // nastav poruchu bit c.1 na "1"
                digitalWrite(alarm, LOW); // zapni alarm
    }
   }
  } else {
   smycka2 = smycka2max; // ukonci smycku
  } 
 }
}

void dohoreni() {
 // funkce dohoreni
 Serial.println("Dohoreni ..."); // ladici seriova komunikace
 digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani pelet
 digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni - pro jistotu
    for (smycka6 = 0; smycka6 < smycka6max; smycka6 ++){
  delay(1000); 
     wdt_reset(); // resetuj watchdog
    }
 digitalWrite(ventilator, HIGH); //vypni ventilator
}

void kvitancePoruchy() {
 // funkce kvitance poruchy
 
 if(porucha > 0 ){ // kdyz je porucha aktivni
    Serial.println("Kvitance poruchy ..."); // ladici seriova komunikace
  // vypni vse
  vypniVse();
  while (digitalRead(tlacitkoKvitance) == LOW) { // zapni alarm a cekej na stisk tlacitka
   digitalWrite(alarm, LOW); // zapni alarm
   Serial.println("Porucha ... cekam na kvitanci"); // ladici seriova komunikace
            wdt_reset(); // resetuj watchdog
  }
  Serial.println("Porucha kvitovana ..."); // ladici seriova komunikace
  digitalWrite(alarm, HIGH); // vypni alarm
  porucha = 0; // vynuluj poruchu
 } else { // jinak 
  Serial.println("Zadna porucha ..."); // ladici seriova komunikace
  digitalWrite(alarm, HIGH); // vypni alarm
}
}