Close

Arduino GSM shlield – problem zo softwarovim zapnutim modulu

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Arduino GSM shlield – problem zo softwarovim zapnutim modulu

 • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel marh a poslední změna proběhla před 6 roky a 6 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • #11601
  maros.bercell
  Účastník

  Dobrý deň všetkým,

  Mám problém s GPRS Shlieldom ktorý mam pripojení na čínsku verziu Arduina. Konkrétne mam problem s funkciou ktorá ma overiť či je GPRS Shlield zapnutý a v prípade že nie tak ho ma softwarovo zapnúť ale nefunguje to a nezapne ho.

  V prílohe pridávam aj zdrojový kód ak by sa niekto našiel kto by mi poradil poprípade upravil kód bol by som vdačny.

  zdrojový kód :

  #include <SPI.h> // knižnica pre seriovú komunikáciu
  #include <Ethernet.h> // knižnica pre ethernet shield
  #include <DHT.h> // knižnica pre senzor teploty a vlhkosti DHT 22
  #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
  #include <SoftwareSerial.h>

  //definicia pinov
  #define DHT1 a // definicia pinu DTH senzora 1
  #define DHT2 b // definicia pinu DTH senzora 1
  #define bzuciak c // definicia pinu pre bzuciak
  //#define poziarny_senzor d // definicia pinu pre poziarny senzor

  // nastavení propojovacích pinů a rychlosti
  // komunikace se SIM modulem,
  // novější Shieldy používají pro
  // komunikaci TX a RX piny 7 a 8
  #define pinTX 62 // A8
  #define pinRX 63 // A9
  #define pinPower 9
  #define rychlostSim 9600
  // vytvoření proměnné s detekovaným číslem
  char mojeCislo[16] = „+421915766744“;
  // vytvoření proměnných pro práci s SMS
  #define delkaZpravy 160
  char smsZprava[delkaZpravy];
  int smsIndex = 0;
  char telCislo[16];
  char casDatum[24];

  int a=34; // zadavanie pinu pre DHT senzor1
  int b=35; // zadavanie pinu pre DHT senzor2
  int c=48; // zadanie pinu pre bzuciak
  //int d=2; // zadavanie pinu pre poziarny senzor

  const int plyn_dOut = 3; // zadavanie dig.pinu pre plynovy senzor
  const int plyn_aOut = A1; // zadavanie analog.pinu pre plynovy senzor
  const int zaplavovy= A0; //zadavanie pinu pre zaplavovy senzor

  //definicia typu senzora
  #define typDHT22_1 DHT22
  #define typDHT22_2 DHT22

  // pomocne premenne
  float hladina_vody;
  float cm = (hladina_vody*4.0)/600.0;
  float horlave_plyny = 0;

  DHT senzor1(DHT1,typDHT22_1);
  DHT senzor2(DHT2,typDHT22_2);

  byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9C, 0xB7}; //zadana MAC adresa pre Ethernet shield
  IPAddress ip(192,168,88,10); //manuálne pridelena IP adresa Ethernet Shlieldu z rozsahu AP
  char server[] = „ard.bjnet.sk“; //URL adresa serveru

  EthernetClient client; // inicializacia clienta

  // inicializace SIM900 modulu z knihovny
  GPRS sim900(pinTX, pinRX, rychlostSim);

  void setup() {
  pinMode(a,INPUT); // inicializacia DHT senzor1 pinu ako vstup
  pinMode(b,INPUT); // inicializacia DHT senzor2 pinu ako vstup
  pinMode(c,OUTPUT);
  pinMode(zaplavovy, INPUT); // inicializaciapinu zaplavoveho senzora ako vstup
  pinMode(plyn_dOut, INPUT); // inicializacia dig.vstupu senzora plynu ako vstupu
  pinMode(plyn_aOut, INPUT); // inicializacia analog.vstupu senzora plynu ako vstupu
  //pinMode(d, INPUT); // inicializacia pinu ako vstupu

  Serial.begin(9600); // komunikacia cez seriovu linku rychlostou 9600 baud
  Serial.println(„Startujem program“);

  Serial.println(„Zahajujem komunikaciu so senzorom DHT 1“);
  senzor1.begin(); // zahajenie komunikacie zo senzorom DHT
  Serial.println(„Zahajujem komunikaciu so senzorom DHT 2“);
  senzor2.begin(); // zahajenie komunikacie zo senzorom DHT
  //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(poziarny_senzor), prerus, FALLING); // nastavenie prerusenia na dig.pine pri klesajucej hrane (log1->log0) sa vykona funkcia prerus

  Serial.println(„Inicializujem sietovu kartu“);
  // podmienka pre overenie MAC a IP adresy Ethernet Shlieldu
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  Serial.println(„MAC adresa inicializovana“);
  for (;;)
  ;
  // Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.println(„IP adresa nastavena“);
  mojaIPadresa();
  } else {
  Serial.println(„Nepodarilo sa inicializovat sietovu kartu“);
  }
  mojaIPadresa();

  // kontrola napájení modulu SIM900,
  // v případě vypnutého modulu ho zapneme

  if(!sim900.checkPowerUp()) {
  Serial.println(„Zapinam SIM900 modul“);
  sim900.powerUpDown(pinPower);
  } else {
  Serial.println(„SIM900 modul je zapnuty“);
  }
  // vyčkávací smyčka, dokud není správně nainicializován
  // SIM modul
  while(!sim900.init()) {
  Serial.println(„Chyba inicializace!“);
  delay(1000);
  }
  Serial.println(„Inicializace uspesna!“);

  delay(1000); // pauza
  }

  void loop() {
  Serial.println(„Zacinam loop“);
  mojaIPadresa();
  float horlave_plyny = analogRead(plyn_aOut); //nacitanie hodnoty do premennej
  float hladina_vody = analogRead(A0); //nacitanie hodnoty do premennej
  float cm = (hladina_vody*4.0)/600.0; // konverzia analog.hodnoty na centimetre
  float teplota1 = senzor1.readTemperature(); // nacitanie hodnoty do premennej
  float teplota2 = senzor2.readTemperature(); // nacitanie hodnoty do premennej
  float vlhkost1 = senzor1.readHumidity(); // nacitanie hodnoty do premennej
  float vlhkost2 = senzor2.readHumidity(); // nacitanie hodnoty do premennej
  float mapovanie = map(horlave_plyny, 0, 1023, 0, 100); // konverzia analog.hodnoty na percenta

  // podmienka overenia zapojenia senzorov
  if (isnan(teplota1) || isnan(vlhkost1) || isnan(teplota2) || isnan(vlhkost2)|| isnan(cm)|| isnan(horlave_plyny)) {
  Serial.println(„Chyba pri nacitani zo senzorov !“); // vypis ak je nejaky senzor nezapojeni
  } else {
  // ak su vsetky senzory spravne zapojene vypise tento vypis
  Serial.println(„senzor 1:“);
  Serial.print(„Teplota: „);
  Serial.print(teplota1);
  Serial.println(“ stupnu Celsia „);
  Serial.print(„vlhkost: „);
  Serial.print(vlhkost1);
  Serial.println(“ %“);
  Serial.println(„“);
  Serial.println(„senzor 2:“);
  Serial.print(„Teplota: „);
  Serial.print(teplota2);
  Serial.println(“ stupnu Celsia „);
  Serial.print(„vlhkost: „);
  Serial.print(vlhkost2);
  Serial.println(“ %“);
  Serial.println(„“);
  Serial.print(„zaplavovy senzor: „);
  Serial.print(cm);
  Serial.println(„cm“);

  // podmienka overenia analog.hodnoty senzora plynu
  if ( horlave_plyny > 319) {
  // vypis pri splneni podmienky
  Serial.println(„nebezpecna hladina plynu“);
  Serial.print(„Analogova hodnota: „);
  Serial.println(horlave_plyny);
  Serial.print(mapovanie);
  Serial.println(„%“);
  } else {
  // vypis ak sa predosla podmienka if nesplni
  Serial.print(„Analogova hodnota: „);
  Serial.println(horlave_plyny);
  Serial.print(mapovanie);
  Serial.println(„%“);
  }

  Serial.println(„“); // vytvori priazny riadok
  Serial.println(„————————-„); // vypise oddelovaciu ciaru

  // podmienka varovnej signalizacie bzuciaka
  if (teplota1>60 || teplota2>60 || cm > 1 || horlave_plyny > 319 || vlhkost1 >90 || vlhkost2 >90) {
  for (int i=3; i <5; i++) {
  zahraj(100*i, 50); // definicia premennej zahraj
  }
  }

  Serial.print(„Pokusam sa pripojit – „); //

  // podmienka overenia pripojenia k serveru

  if(client.connect(server, 80) ) {
  Serial.println(„OK“); // vypis ze server je dosptupny
  Serial.println(); // vypise prazdny riadok
  client.print(„GET http://ard.bjnet.sk/zapis_udaje.php?teplota1=“+String(teplota1)+“&vlhkost1=“+String(vlhkost1)+“&teplota2=“+String(teplota2)+“&vlhkost2=“+String(vlhkost2)+“&cm=“+String(cm)+“&horlave_plyny=“+String(horlave_plyny));
  client.println(„Host: ard.bjnet.sk“); // hostavacia domena
  client.println(„Connection: close“); // vypise ukoncenie spojenia zo serverom
  client.println(); // prazdny riadok
  client.stop(); // ukoncenie spojenia
  } else {
  // ak predosla podmienka if nebola splnena
  Serial.println(„NOT OK“); // vypis ze sa nepodarilo pripojit k serveru
  Serial.println();
  }

  }
  Serial.println(„Nasleduje 2 sekundova pauza“);
  delay(2000); // pauza pro přehlednější výpis
  }

  // definicia funkcie zahraj pre vzuciak
  void zahraj(int frekvence, int doba) {
  tone(c, frekvence, doba); // definicia premennej tone
  delay(doba); // pauza
  digitalWrite(bzuciak, HIGH); // digitalny zapis
  }

  /*void prerus(){// funkcia ktora sa vykona pri detekcii zmeny z log 1 na log 0
  Serial.println(„Detekovaní ohen!“); // vypis detekcie ohna
  delay(500); // pauza 500 ms
  }*/

  void mojaIPadresa() {
  Serial.print(„Moja IP addresa: „);
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
  // print the value of each byte of the IP address:
  Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
  Serial.print(„.“);
  }
  Serial.println();
  }

  void posliSMS() {
  String odpoved = „Pozor – DETEKOVANY POZIAR“;
  // prevod textu na premennu kompatibilnu so SIM modulom
  odpoved.toCharArray(smsZprava, 160);
  // zaslanie SMS spravy na predvolene cislo
  sim900.sendSMS(telCislo, smsZprava);
  }

  #11739
  marh
  Účastník

  napíš aký typ gsm shiledu SIM800 SIM900 …
  a typ arduina

  na shielde SIM900 sa modul zapína pomocou tlačidla alebo arduina na PINE D7 alebo D9,,podľa verzie shieldu,,,
  buď je prerušená plôška na DPS alebo nie,,,podľa výrobcu shieldu

  hard/soft –použi prepínač=jumper
  o D0: Hardware serial RX of Arduino
  o D1: Hardware serial TX of Arduino
  o D2: Software serial RX of Arduino
  o D3: Software serial TX of Arduino
  o D7: Used as Software Power ON/OFF button for SIM900

  https://www.itead.cc/wiki/SIM900/SIM900A_GSM/GPRS_Minimum_System_Module
  pdf na nete:
  EFcom_v1.2.pdf
  GSM Shield pro Arduino se SIM900.pdf
  SIM800_ATCommand_.pdf
  sim800_series_at_command_manual_v1.01.pdf
  sim800_series_ema.pdf
  sim800_series_fm_application_note_v1.00.pdf
  sim800_series_ip_.pdf
  sim800_series_mms.pdf
  SIM800+Series_AT+Command+Manual_V1.09.pdf
  SIM800+Series_Serial+Port_Application+Note_V1.01.pdf
  sim800h_hardware_design_v1.00.pdf
  SIM900 Quad‐Band GPRS shield with Micro SD card slot.pdf
  SIM900_AT Command Manual_V1.03.pdf

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.