Close

ESP8266/arduino-DDNS-externá IP adresa,teplomer,thingspeak

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino ESP8266/arduino-DDNS-externá IP adresa,teplomer,thingspeak

 • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel marh a poslední změna proběhla před 6 roky a 10 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • #11731
  marh
  Účastník

  DDNS-ext.IP adresa/TEPLOMER
  Upload teploty/externej IP adresy/testovacej správy a čítanie jedného polia na/z THINGSPEAK
  Pre ESP8266
  Kód bude fungovať aj s ARDUINO ale treba upraviť časť kódu pre sieť,,ESP8266 používa WIFI

  čo to robí:
  1. snímanie dvoch teplôt pomocou DS18B20
  2. zistenie ext.IP adresy zo servera api.ipify.org
  posielanie IP adresy na 4 časti –alebo sa to dá posielať do Status
  je to dobré ak router/kamera a pod. neumožňuje zisťovanie ext.IP adresy=DDNS a vy sa
  potrebujete dostať do VPN/domácej siete/satelitu/kamery ……
  niektoré DDNS servery sú platené a musíte si ich zaplatiť aby vám fungovalo DDNS
  DDNS = ak sa zmení vaša ext.IP tak ESP8266/ARDUINO vám to zisti a vy sa môžete pripojiť ,len si zmenite nastavenie pre stream kamery/vpn …kdekoľvek ste
  3. server THINGSPEAK umožňuje príjem správ v max. dĺžke 255 znakov,,,STATUS musíte povoliť
  dal som tam príklad na jednu testovaciu správu
  na server sa odosiela rovnaký text ale posúva sa smerom dole,,,,
  miesto správy môžete posielať teplotu/IP ADRESU/…….lebo do poli sa môžu zapisovať len čísla
  4. čítanie jedného polia 8 – jej poslednej hodnoty,,,napr . Posledné číslo IP adresy

  zmente si hodnoty v kóde: text je úvodzovkách
  1.
  String apiKey = „číslo api kľúča na Thingspeak“;

  2.
  const char* ssid = „meno wifi vášho routra“;
  3.
  const char* password = „heslo do wifi siete“;

  ———-
  Popisky som dal do angličtiny

  Kód bude fungovať aj s ARDUINO ale treba upraviť časť kódu pre sieť,,ESP8266 používa WIFI
  ESP8266 E12 nastavenie v ARDUINO programe ( nie lua code):
  inštalujte si ESP8266 do ARDUINO programu LINUX/PC
  // boards
  // board: GENERIC ESP8266 MODULE or ADAFRUIT HUZZAH ESP8266 or for NODEMCU
  // settings QIO 40MHz SERIAL 80MHz 4M ck 115200 com? AVRSIPmkll

  iné poznámky pre Vás:
  // DS18B20 plug to pin GPIO12 ESP8266-12 = D6(MISO).
  Pridajte si svoj kód alebo si upravte čo nepotrebujete.
  Môžete si zmeniť rozlíšenie merania DS18B20.
  Môžete zakomentovať funkcie, ktoré nepotrebujete ,, sériový port, meranie teploty, čítanie z Thingspeak….
  Zmeňte si čas uploadovania.
  Môžete povoliť hlboký spánok na ESP8266 ale spojte pin GPIO16=D0 s RST ( ESP.deepSleep(100e6); )

  píšte komentáre/pripomienky a otázky ohľadom kódu/funkcii
  kód môžete šíriť 🙂
  ak treba tak na pranie môžem niečo zmeniť ak niekto tomu veľmi nerozumie

  kód:

  
  
  // ARDUINO IDE 1.6.7,,,scratch mDNS_Web_Server
  //for ESP8266,,,,,If arduino - you change code for WIFI and ...
  //functions:
  // temperature on thingspeak
  // find out public ip
  // extract ip or mac address on parts
  // sending external IP address on Thingspeak to four fields
  // sending test msg on THINGSPEAK Status
  // read from thingspeak-- no complet=example // read one field
  // deep sleeping for ESP8226 - if you enable
  //source:
  //https://stackoverflow.com/questions/35227449/convert-ip-or-mac-address-from-string-to-byte-array-arduino-or-c
  //https://www.ipify.org
  //https://github.com/mathworks/thingspeak-arduino
  //https://uk.mathworks.com/help/thingspeak/get-a-channel-feed.html
  //
  
  //setting for ARDUINO ide
  // boards 
  // board:  GENERIC ESP8266 MODULE or ADAFUIT HUZZAH ESP8266 or for NODEMCU
  // settings QIO  40MHz SERIAL 80MHz 4M ck 115200 com? AVRSIPmkll
  
  //sleeping for ESP8266 E12 : it is on end of LOOP
  //ESP.deepSleep(100e6); // 20e6 is 20 seconds,connect pin GPIO16=D0 on RST
  
  /*
   ESP8266 mDNS responder sample
  
   This is an example of an HTTP server that is accessible
   via URL thanks to mDNS responder.
  
   Instructions:
   - Update WiFi SSID and password as necessary.
   - Flash the sketch to the ESP8266 board
   - Install host software:
    - For Linux, install Avahi (http://avahi.org/).
    - For Windows, install Bonjour (http://www.apple.com/support/bonjour/).
    - For Mac OSX and iOS support is built in through Bonjour already.
   - Point your browser to , you should see a response.
  
   */
  
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266mDNS.h>
  #include <WiFiClient.h>
  
  #include <OneWire.h> 
  #include <DallasTemperature.h>
  //define Data Types
  byte bytes[4];
  String ddd = "111.111.111.111"; //after power on=reset only
  String line = "";
  
  // replace with your channel’s thingspeak API key,
  String apiKey = "číslo api kľúča na Thingspeak";
  
  // replace with your NAME=SSID and PASSWORD for router,,with " "
  const char* ssid = "meno wifi vášho routra";
  const char* password = "heslo do wifi siete";
  
  //server THINGSPEAK
  const char* server = "api.thingspeak.com";
  
  // DS18B20 plug to pin GPIO12 ESP8266-12 = D6(MISO)
  #define ONE_WIRE_BUS 2
  // define resolution for sensors 9bit/0.5 10bit/0.25 11bit/0.125 12bit/0.0625 
  #define TEMPERATURE_PRECISION 11
  
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  
  // arrays to hold device addresses
  DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
  
  float teplota;
  String termOUT;
  String termIN;
  
  WiFiClient client;
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
   delay(10);
   WiFi.begin(ssid, password);
   Serial.println("");
   Serial.println();
   Serial.println();
   Serial.print("Connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, password);
  
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
  
   Serial.println("");
   Serial.print("Connected to ");
   Serial.println(ssid);
   Serial.print("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  
   // Start up the library
   sensors.begin();
   
   // locate devices on the bus
   Serial.print("Found ");
   Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
   Serial.println(" devices.");
   // report parasite power requirements
   Serial.print("Parasite power is: "); 
   if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
   else Serial.println("OFF");
   // search for devices on the bus and assign based on an index.
   if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0"); 
   if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1"); 
  
   // set the resolution to 9 bit
   sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
   sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  
   Serial.print("Device 0 Resolution: ");
   Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC); 
   Serial.println();
  
   Serial.print("Device 1 Resolution: ");
   Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC); 
   Serial.println();
  }
  
  // function to print a device address
  void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  {
   for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
   {
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
   }
  }
  
  // function to print the temperature for a device
  void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  {
   float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
   Serial.print("Temp C: ");
   Serial.print(tempC);
   Serial.print(" Temp F: ");
   Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
  }
  
  void printResolution(DeviceAddress deviceAddress)
  {
   Serial.print("Resolution: ");
   Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
   Serial.println();  
  }
  
  // main function to print information about a device
  void printData(DeviceAddress deviceAddress)
  {
   Serial.print("Device Address: ");
   printAddress(deviceAddress);
   Serial.print(" ");
   printTemperature(deviceAddress);
   Serial.print(" ");
   printResolution(deviceAddress);
    Serial.println();
   
  }
  
  void loop(void)
  { 
  
   // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature 
   // request to all devices on the bus
   Serial.print("Requesting temperatures...");
   sensors.requestTemperatures();
   Serial.println("DONE");
    // print the device information
     Serial.print("Teplota vnutri: ");
   printData(insideThermometer);
    Serial.print("Teplota vonku: ");
   printData(outsideThermometer);
   float tint = sensors.getTempC(insideThermometer);
   float tout = sensors.getTempC(outsideThermometer);
  
   // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates
   //change delay for next update
  delay(20000);
  
  // find out public ip
  // it finds out ext.IP address with html for arduino,,It should only send an address without html text,,,read more on ipify.org
  //you can use other IP check servers to find out external IP address
    if (client.connect("api.ipify.org", 80)) {
    //Serial.println("connected");
    client.println("GET /?format=txt HTTP/1.0");
    client.println("Host: api.ipify.org");
    client.println();
   } else {
    Serial.println("connection failed");
   }
   delay(50);
   int b = 1;
   while (client.connected()) {
    b = b + 1;
    line = client.readStringUntil('\n');
     // part for IP address
     Serial.println(line);
  }
  // find out public ip--end
  
  // String to char for IP
  //how it works---see sketch "extract ip or mac address on parts.txt"
  char ipstr[20];
  line.toCharArray(ipstr, 20);
  const char* str = ipstr;
  char sep = '.';
  int maxBytes = 4;
  int base = 10;
    for (int i = 0; i < maxBytes; i++) {
      bytes[i] = strtoul(str, NULL, base); // Convert byte
      Serial.println(bytes[i]);
  
      str = strchr(str, sep);        // Find next separator
      if (str == NULL || *str == '\0') {
        break;              // No more separators, exit
      }
      str++;                // Point to next character after separator
    }
   // String to char for IP--end
  
  //preparing string - IP to String for Thingspeak
  
  String abc = "&field5=";
  abc += String(bytes[0]);
  abc +="&field6=";
  abc += String(bytes[1]);
  abc +="&field7=";
  abc += String(bytes[2]);
  abc +="&field8=";
  abc += String(bytes[3]);
  // if it does not find out IP,it will not send ZERO
  //CHANGE code if you want to send new IP address at a change only without minute update
  if (bytes[0] > 0 ) {
   ddd = abc;
   }
  
  client.stop();
  // find out public ip---end
  
  // data to thingspeak
  if (client.connect(server,80)) { // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
  String postStr = apiKey;
  postStr +="&field1=";
  postStr += String(tint);
  postStr +="&field2=";
  postStr += String(tout);
  //add IP
  postStr += ddd;
  //you can write msg on THINGSPEAK, max 255 characters,,enable status on THINGSPEAK
  postStr += "&status=";
  postStr += "I love you";
  
  postStr += "\r\n\r\n";
  
  client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
  client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
  client.print("Connection: close\n");
  client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
  client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
  client.print("Content-Length: ");
  client.print(postStr.length());
  client.print("\n\n");
  client.print(postStr);
  }
  
    Serial.println("thing text");
   client.stop(); 
  // data to thingspeak - end
  
  // read from thingspeak
  Serial.println("read TS…");
  if (client.connect(server,80)){
  client.println("GET /channels/179963/fields/8/last") ;
  client.println("Host: api.thingspeak.com");
  client.println();
   } else {
    Serial.println("connection failed");
   }
   delay(50);
   int a = 1;
   while (client.connected()) {
    a = a + 1;
    String thinga = client.readStringUntil('\n');
    
     Serial.println(thinga);
  }
  client.stop();
  Serial.println("stop connection…");
  
  // read from thingspeak - end
  
  //sleeping enable/disable
  // 20e6 is 20 seconds,connect pin GPIO16=D0 on RST
  //ESP.deepSleep(100e6);
  }
  
  ***
  <strong>info o pinoch na ESP8266</strong>
  

  ————–ARDUINO IDE

  //add this to code/sketch,,,,you will remember I/O pins on ESP8266

  #define D0 16
  #define D1 5 // I2C Bus SCL (clock)
  #define D2 4 // I2C Bus SDA (data)
  #define D3 0
  #define D4 2 // Same as „LED_BUILTIN“, but inverted logic
  #define D5 14 // SPI Bus SCK (clock)
  #define D6 12 // SPI Bus MISO
  #define D7 13 // SPI Bus MOSI
  #define D8 15 // SPI Bus SS (CS)
  #define D9 3 // RX0 (Serial console)
  #define D10 1 // TX0 (Serial console)

  #11744
  marh
  Účastník

  v kóde treba vymazať:
  ***
  info o pinoch na ESP8266

  alebo otvoriť prílohu

  nemôžem upraviť príspevok

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.