Close

NodeMCU – měření teploty a posílání na Exosite

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino NodeMCU – měření teploty a posílání na Exosite

 • Toto téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel johnyhol a poslední změna proběhla před 7 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 příspěvků - 1. až 6. (celkem z 6)
 • Autor
  Příspěvky
 • #10386
  johnyhol
  Účastník

  Ahoj všem, potřeboval bych poradit jestli už někdo neřešil kombinaci NodeMCU v3 + několik čidel DS18B20 a posílání naměřených hodnot na Exosite. Původně jsem chtěl měření teploty přilepit k mýmu jinýmu projektu: „řídící jednotka pro peletkový kotel“,ale nakonec jsem se rozhodl, že to radši budu řešit odděleně (abych „nerušil“ topící program měřením teploty) a k tomu jsem si vybral právě NodeMCU, protože je levné a pro můj účel naprosto dostačující. Chtěl jsem to otestovat příkladem z Arduina IDE: Exosite-> ESP8266OccupancySensor, ale tady mi pořád vyskakuje chyba kompilace:

  
  Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Vývojová deska: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
  Volby pro sestavení se změnily; sestavuji vše znovu 
  In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:29:0:
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.h:27:7: error: redefinition of 'class WiFiUDP'
   class WiFiUDP : public UDP {
      ^
  In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility/wifi_drv.h:26:0,
           from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:26:
  C:\Users\janho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiUdp.h:32:7: error: previous definition of 'class WiFiUDP'
   class WiFiUDP : public UDP, public SList<WiFiUDP> {
      ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In constructor 'WiFiUDP::WiFiUDP()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:35:22: error: class 'WiFiUDP' does not have any field named '_sock'
   WiFiUDP::WiFiUDP() : _sock(NO_SOCKET_AVAIL) {}
             ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual uint8_t WiFiUDP::begin(uint16_t)':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:45:9: error: '_sock' was not declared in this scope
       _sock = sock;
       ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:46:9: error: '_port' was not declared in this scope
       _port = port;
       ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::available()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:56:7: error: '_sock' was not declared in this scope
    if (_sock != NO_SOCKET_AVAIL)
      ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual void WiFiUDP::stop()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:66:8: error: '_sock' was not declared in this scope
    if (_sock == NO_SOCKET_AVAIL)
      ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:69:26: error: '_sock' was not declared in this scope
    ServerDrv::stopClient(_sock);
               ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::beginPacket(IPAddress, uint16_t)':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:88:7: error: '_sock' was not declared in this scope
    if (_sock == NO_SOCKET_AVAIL)
      ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:90:7: error: '_sock' was not declared in this scope
    if (_sock != NO_SOCKET_AVAIL)
      ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::endPacket()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:101:32: error: '_sock' was not declared in this scope
   return ServerDrv::sendUdpData(_sock);
                  ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual size_t WiFiUDP::write(const uint8_t*, size_t)':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:111:27: error: '_sock' was not declared in this scope
   ServerDrv::insertDataBuf(_sock, buffer, size);
                ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::read()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:125:23: error: '_sock' was not declared in this scope
    ServerDrv::getData(_sock, &b);
              ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::read(unsigned char*, size_t)':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:137:31: error: '_sock' was not declared in this scope
    if (!ServerDrv::getDataBuf(_sock, buffer, &size))
                  ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::peek()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:152:22: error: '_sock' was not declared in this scope
    ServerDrv::getData(_sock, &b, 1);
             ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual IPAddress WiFiUDP::remoteIP()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:166:25: error: '_sock' was not declared in this scope
   WiFiDrv::getRemoteData(_sock, _remoteIp, _remotePort);
               ^
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual uint16_t WiFiUDP::remotePort()':
  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:176:25: error: '_sock' was not declared in this scope
   WiFiDrv::getRemoteData(_sock, _remoteIp, _remotePort);
               ^
  exit status 1
  Nastala chyba při kompilaci u desky NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
  Táto zpráva by měla mít víc informacií v
  "Zobrazení podrobného výstupu při kompilaci"
  podle zapnuté volby v Soubor -> Nastavení.
  

  Vypadá to, že je chyba v knihovně, zkoušel jsem to i v práci kde mám myslím Arduino 1.67, ale tam to hází stejnou chybu. Může to někdo vyzkoušet u sebe, případně poradit co s tím? Jenom dodám, že jsem ještě zkoušel nahrát pro kontrolu kód pro měření teploty a posílání na ThingSpeak a to funguje bez problémů.

  Díky za reakce!

  #10388
  Zbyšek Voda
  Správce

  Podle té chyby to opravdu vypadá, že bude chyba v knihovně. Někde tam asi dochází k tomu, že se nějaký soubor vloží dvakrát – odsud také chyba „redefinition of classs…“.

  Ještě pro jistotu prosím pošlete použitý kód, ale tím to asi nebude.

  #10389
  johnyhol
  Účastník

  použil jsem tento kód přímo z IDE (příklady -> Exosite -> ESP8266OccupancySensor):

  
  //*****************************************************************************
  //
  // ESP8266OccupancySensorNoSleepProvision - An example of how to use the Exosite 
  //                     library on the Sparkfun ESP8266 Thing 
  //                     with a PIR motion sensor to detect the 
  //                     occupancy status of a room.
  //
  // Requires the ESP8266 Arduino Library
  //
  // You MUST use the staging version of the ESP8266 library (or the stable version
  // if newer than Aug 10, 2015) so that method strtoul is compatible
  //
  // Copyright (c) 2015 Exosite LLC. All rights reserved.
  // 
  // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
  // modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  
  // * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  //  this list of conditions and the following disclaimer.
  // * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
  //  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  //  documentation and/or other materials provided with the distribution.
  // * Neither the name of Exosite LLC nor the names of its contributors may
  //  be used to endorse or promote products derived from this software 
  //  without specific prior written permission.
  // 
  // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
  // NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
  // NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
  // A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
  // CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
  // DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
  //
  //*****************************************************************************
  
  #include <EEPROM.h>
  #include <SPI.h>
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <Exosite.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  const int MOTION_PIN = 13;
  const int MOTION_POWER_PIN = 4;
  const int ONEWIRE = 12;
  const int LED_PIN = 5;
  
  /*==============================================================================
  * Configuration Variables
  *
  * Change these variables to your own settings.
  *=============================================================================*/
  const char ssid[]   = "SSID HERE";
  const char password[] = "PASSWORD HERE";
  char macString[18]; // Used to store a formatted version of the MAC Address
  byte macData[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  
  const int REPORT_TIMEOUT = 30000; //milliseconds period for reporting to Exosite.com
  
  // Use these variables to customize what datasources are read and written to.
  String readString = "occupancyint";
  String writeString = "occupancyint=";
  String returnString;
  String writeString5 = "temp=";
  String readString5 = "temp";
  
  /*==============================================================================
  * End of Configuration Variables
  *=============================================================================*/
  WiFiClient client;
  Exosite exosite(&client);
  // Set up which Arduino pin will be used for the 1-wire interface to the sensor
  // Be sure to use OneWire library from Arduino Library Manager, not from the included
  // library in the ESP8266 Board package
  OneWire oneWire(ONEWIRE);
  DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
  int motionState = 0;
  int movementCounter; // Use to count number of times movement is detected in the intervals
  float tempF, tempC;
  unsigned long checkPrevTime = 0;
  
  /*==============================================================================
  * setup
  *
  * Arduino setup function.
  *=============================================================================*/
  void setup(){ 
   initHardware();
   delay(100);
   connectWifi();
   movementCounter = 0;
  
   exosite.begin();
  
   ESPprovision();
  
   Serial.println("Calibrating...");
   delay(30000); // Calibration time
   Serial.println("Ready to detect motion.");
   delay(50);
  }
  
  /*==============================================================================
  * loop 
  *
  * Arduino loop function.
  *=============================================================================*/
  void loop()
  {
   checkPrevTime = millis();
   while(millis() - checkPrevTime < REPORT_TIMEOUT){
    // Read the state of the motion sensor value
    motionState = digitalRead(MOTION_PIN);
    // Check if the motion sensor is activated
    // If it is, the motionState is LOW (with 10K resistor)
    if (motionState == LOW) {
     movementCounter++;
     Serial.println("Motion Detected.");
     delay(2000);
    }
    else delay(100);
   }
  
   // Read temperature sensor
   DS18B20.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
   tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
   Serial.println("Temperature in degrees C is " + String(tempC));
   tempF = DallasTemperature::toFahrenheit(tempC);
   Serial.println("Temperature in degrees F is " + String(tempF));
   
   delay(100);
   reportToExosite();
  }
  
  /*==============================================================================
  * initHardware 
  *
  * Use in setup to initialize pins and Serial port 
  *=============================================================================*/
  void initHardware(){
   Serial.begin(112500);
   delay(10);
   pinMode(MOTION_PIN, INPUT);
   pinMode(MOTION_POWER_PIN, OUTPUT);
   digitalWrite(MOTION_POWER_PIN, HIGH);
   DS18B20.begin();
   EEPROM.begin(40);
   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
   delay(1000);
  }
  
  /*==============================================================================
  * connectWifi 
  *
  * Use in setup to connect to local Wifi network
  *=============================================================================*/
  void connectWifi(){
   WiFi.mode(WIFI_STA); // Need for deepSleep
   // Connect to WiFi network
   Serial.println();
   Serial.println();
   Serial.print("Connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   
   WiFi.begin(ssid, password);
  
   byte ledStatus = LOW;
   
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    // Blink the LED
    digitalWrite(LED_PIN, ledStatus); // Write LED high/low
    ledStatus = (ledStatus == HIGH) ? LOW : HIGH;
    delay(100);
   }
   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected"); 
   Serial.print("IP Address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  
   delay(100);
   
   // Create MAC Address String in the format FF:FF:FF:FF:FF:FF
   WiFi.macAddress(macData);
   snprintf(macString, 18, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",
        macData[5], macData[4], macData[3], macData[2], macData[1], macData[0]);
   // Print Some Useful Info
   Serial.print(F("MAC Address: "));
   Serial.println(macString);
  }
  
  /*==============================================================================
  * ESPprovision
  *
  * Activate the ESP8266 to specified vendor and model and get a CIK
  *=============================================================================*/
  void ESPprovision(){
   byte ledStatus = HIGH;
   while(client.connected()==0){
    if(exosite.provision("exosite", "arduinoyun-generic", macString)) EEPROM.commit();
    digitalWrite(LED_PIN, ledStatus); // Write LED high/low
    ledStatus = (ledStatus == HIGH) ? LOW : HIGH;
    delay(500);
   }
   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
   delay(100);
  }
  
  /*==============================================================================
  * reportToExosite 
  *
  * Write number of motions detected in period as well as awake status to dataports
  *=============================================================================*/
  void reportToExosite(){
   while(!exosite.writeRead(writeString+String(movementCounter)+"&"+writeString5+String(tempF), readString + "&" + readString5, returnString)) {
    Serial.println("Retrying connection");
    delay(1000);
   }
  
   movementCounter = 0;
   delay(1000);
  }
  
  #10391
  johnyhol
  Účastník

  Ale co nechápu, že to s tou stejnou knihovnou maká v tomto kódu(posílání na Thingspeak):

  
  #include <OneWire.h>
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  
  #define ONE_WIRE_BUS D7
  
  const char* host = "api.thingspeak.com"; // Your domain 
  String ApiKey = "----";
  String path = "/update?key=" + ApiKey + "&field1="; 
  
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
  
  const char* ssid = "----";
  const char* pass = "----";
  
  char temperatureString[6];
  
  void setup(void){
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("");
   
   WiFi.begin(ssid, pass);
   // Wait for connection
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
   }
   
   Serial.println("");
   Serial.print("Connected to ");
   Serial.println(ssid);
   Serial.print("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  
   DS18B20.begin();
    
  
  }
  
  float getTemperature() {
   float temp;
   do {
    DS18B20.requestTemperatures(); 
    temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
    delay(100);
   } while (temp == 85.0 || temp == (-127.0));
   return temp;
  }
  
  void loop() {
  
   float temperature = getTemperature();
  
   dtostrf(temperature, 2, 2, temperatureString);
   // send temperature to the serial console
   Serial.println(temperatureString);
  
   WiFiClient client;
   const int httpPort = 80;
   if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
   }
  
   client.print(String("GET ") + path + temperatureString + " HTTP/1.1\r\n" +
          "Host: " + host + "\r\n" + 
          "Connection: keep-alive\r\n\r\n");
   delay(500);
  
  }
  
  #10401
  Zbyšek Voda
  Správce

  Najděte si složku, kde máte staženou knihovnu Exosite a v ní si otevřete soubor Exosite.h v nějakém textovém editoru. Hned na začátku programu najděte řádek #include <WiFi.h> a zakomentujte ho.

  Nejsem si jistý, jestli takto bude program fungovat, ale kód se zkompiluje bez chybových hlášek. Zkuste to a uvidíme 🙂

  #10967
  johnyhol
  Účastník

  Ahoj. Tak můžu (sice s odstupem času) potvrdit, že byl problém opravdu v knihovně. Po zakomentování toho řádku jak radíte to už funguje. Díky moc!

  Narazil jsem ale ještě na jeden problém, nebo spíš bych potřeboval poradit jak udělat zpožděné vypnutí nahřívání bojleru u dalšího zařízení s ESP8266 (tentokrát se jedná o SonOff). Kód pro zapnutí a vypnutí mám hotový (to funguje bez problémů), ale nyní bych ho potřeboval doplnit o to, aby po zapnutí přes Exosite běželo nahřívání řekněme 2h a pak, aby se nahřívání vypnulo a vše se vrátilo do původního stavu a bylo to připravené pro další zapnutí. Zkouším to tu už asi tři večery a pořád bez úspěchu. Vždy to skončí tak, že se to sice po nastavené době vypne (vypne relé a vrátí se stav přepínače na Exosite do polohy vypnuto), ale po dalším zapnutí se jenom na chvíli přepne přepínač na Exosite do polohy zapnuto a po pár vteřinách se opět přepne do polohy vypnuto.
  Tady je kód se zakomentovaným pokusem o zpoždění:

  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <Exosite.h>
  
  String cikData = "4b0024b7d0981b76ca9ac9ed61de0de2cf87b704"; // <-- FILL IN YOUR CIK HERE! (https://portals.exosite.com -> Add Device)
  
  const char* ssid = "Holarci";
  const char* pass = "H0larc1*2S";
  
  WiFiClient client;
  Exosite exosite(cikData, &client);
  
  String readString;
  String writeString;
  String returnString;
  String readParam ;
  String writeParam ;
  char buffer[7];
  
  int smycka4 = 0; // pomocna smycka - zapaleni
  int smycka4max = 50; // max.pomocne smycky
  
  byte TstavA;//ALIAS na exosite
  byte TvipA;//ALIAS na exosite
  byte ReleA=12;
  byte LED=13;
  
  void setup(void){
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("");
   
   WiFi.begin(ssid, pass);
   
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
   }
   
   Serial.println("");
   Serial.print("Connected to ");
   Serial.println(ssid);
   Serial.print("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   
   pinMode(ReleA,OUTPUT);
   digitalWrite (ReleA,HIGH); 
  
   pinMode(LED,OUTPUT);
   digitalWrite (LED,HIGH); 
   
  } 
   
  void loop() {
  
  //*****************************//
  // cteni stavu vypinace bojler //
  //*****************************//
  Serial.println("Ctu stav vypinace A"); 
  readString = "TvipA";
   if(exosite.writeRead(writeString, readString, returnString)){
    Serial.println("OK");
   Serial.print("Stav vypinace A je: ");
  Serial.println(returnString);
   }
  else{
   Serial.println("Error");
   }
  if (returnString == "TvipA=1"){
  TvipA=1;
   }
  else{
  TvipA=0;
   }
  returnString ="";  
   delay(1000);
  
  //*************************//
  // logika zapinani bojleru //
  //*************************//
  if(TvipA==1){
  digitalWrite(ReleA, LOW);
  digitalWrite(LED, LOW);
   Serial.println("Nahrivani bojleru ZAPNUTO");
  TstavA=1;
  ////////////////////////
  // casovac vypnuti -> //
  ////////////////////////
  /*   for (smycka4 = 0; smycka4 < smycka4max; smycka4 ++){
    delay(1000); 
   Serial.print("Stav: ");
   Serial.print(smycka4);
   Serial.print("s/");
   Serial.print(smycka4max);
   Serial.println("s ");
   }
  writeString = "TvipA=0";*/
  ////////////////////////
  // <- casovac vypnuti //
  ////////////////////////
   }
  else if (TvipA==0){
  digitalWrite(ReleA, HIGH);
  digitalWrite(LED, HIGH);
   Serial.println("Nahrivani bojleru VYPNUTO");
  TstavA=0;
   }
  //**************************//
  // odeslani stavu nahrivani //
  //**************************//
  readParam = "";    
  writeParam = "TstavA="; 
  writeParam += TstavA;  
  if(exosite.writeRead(writeParam, readParam, returnString)) { 
   Serial.println("Exosite OK"); 
   if (returnString != "") { 
    Serial.println("Stav nahrivani odeslany");
    }
    }
  else {
   Serial.println("Exosite chyba stav neodeslany");
    }
  delay(1000);
  
  } 
   
  

  Díky za reakce.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 příspěvků - 1. až 6. (celkem z 6)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.