Close

Processing

Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Autor
  Příspěvky
 • #2652
  Mr. Yourself
  Účastník

  Zdravím všechny nadšence. Rád bych se zde dozvěděl více informací ohledně jednoho programu do prostředí Processing. Program je vložen na konci příspěvku. Jedná se o program, který zasílá Arduinu informace ohledně obrazu na monitoru počítače, Arduino pak ovládá digitální RGB LEDky za obrazovkou. (Ambilight) V průběhu programu jsou v poznámkách vždy stručné informace o konktrétní sekci kódu, přestože s angličtinou nemám problém, neznám Processing dostatečně, aby mi informace pomohly. Nechci se zde rozepisovat, pokud se najde někdo, kdo bude ochotný na program mrknout a zodpovědět několik otázek, rád je zde napíši.

  Děkuji,

  **************************************************************************************************
  import java.awt.*;
  import java.awt.image.*;
  import processing.serial.*;

  static final int led_num_x = 10;
  static final int led_num_y = 6;
  static final int leds[][] = new int[][] {
  {0,0}, {1,0}, {2,0}, {3,0}, {4,0}, {5,0}, {6,0}, {7,0}, {8,0}, {9,0}, // Top side with edges
  {9,1}, {9,2}, {9,3}, {9,4}, // Right side
  {9,5}, {8,5}, {7,5}, {6,5}, {5,5}, {4,5}, {3,5}, {2,5}, {1,5}, {0,5}, //Bottom side with edges
  {0,4}, {0,3}, {0,2}, {0,1}, // Left side
  };

  static final short fade = 70;

  static final int minBrightness = 120;

  // Preview windows
  int window_width;
  int window_height;
  int preview_pixel_width;
  int preview_pixel_height;

  int[][] pixelOffset = new int[leds.length][256];

  // RGB values for each LED
  short[][] ledColor = new short[leds.length][3],
  prevColor = new short[leds.length][3];

  byte[][] gamma = new byte[256][3];
  byte[] serialData = new byte[ leds.length * 3 + 2];
  int data_index = 0;

  //creates object from java library that lets us take screenshots
  Robot bot;

  // bounds area for screen capture
  Rectangle dispBounds;

  // Monitor Screen information
  GraphicsEnvironment ge;
  GraphicsConfiguration[] gc;
  GraphicsDevice[] gd;

  Serial port;

  void setup(){

  int[] x = new int[16];
  int[] y = new int[16];

  // ge – Graphics Environment
  ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
  // gd – Graphics Device
  gd = ge.getScreenDevices();
  DisplayMode mode = gd[0].getDisplayMode();
  dispBounds = new Rectangle(0, 0, mode.getWidth(), mode.getHeight());

  // Preview windows
  window_width = mode.getWidth()/5;
  window_height = mode.getHeight()/5;
  preview_pixel_width = window_width/led_num_x;
  preview_pixel_height = window_height/led_num_y;

  // Preview window size
  size(window_width, window_height);

  //standard Robot class error check
  try {
  bot = new Robot(gd[1]); //0 = monitor, 1 = televize
  }
  catch (AWTException e) {
  println(„Robot class not supported by your system!“);
  exit();
  }

  float range, step, start;

  for(int i=0; i<leds.length; i++) { // For each LED…

  // Precompute columns, rows of each sampled point for this LED

  // — for columns —–
  range = (float)dispBounds.width / led_num_x;
  // we only want 256 samples, and 16*16 = 256
  step = range / 16.0;
  start = range * (float)leds[i][0] + step * 0.5;

  for(int col=0; col<16; col++) {
  x[col] = (int)(start + step * (float)col);
  }

  // —– for rows —–
  range = (float)dispBounds.height / led_num_y;
  step = range / 16.0;
  start = range * (float)leds[i][1] + step * 0.5;

  for(int row=0; row<16; row++) {
  y[row] = (int)(start + step * (float)row);
  }

  // —- Store sample locations —–

  // Get offset to each pixel within full screen capture
  for(int row=0; row<16; row++) {
  for(int col=0; col<16; col++) {
  pixelOffset[i][row * 16 + col] = y[row] * dispBounds.width + x[col];
  }
  }

  }

  // Open serial port. this assumes the Arduino is the
  // first/only serial device on the system. If that’s not the case,
  // change „Serial.list()[0]“ to the name of the port to be used:
  // you can comment it out if you only want to test it without the Arduino

  port = new Serial(this, Serial.list()[1], 115200);

  // A special header expected by the Arduino, to identify the beginning of a new bunch data.
  serialData[0] = ‚o‘;
  serialData[1] = ‚z‘;

  }

  void draw(){

  //get screenshot into object „screenshot“ of class BufferedImage
  BufferedImage screenshot = bot.createScreenCapture(dispBounds);

  // Pass all the ARGB values of every pixel into an array
  int[] screenData = ((DataBufferInt)screenshot.getRaster().getDataBuffer()).getData();

  data_index = 2; // 0, 1 are predefined header

  for(int i=0; i<leds.length; i++) { // For each LED…

  int r = 0;
  int g = 0;
  int b = 0;

  for(int o=0; o<256; o++)
  { //ARGB variable with 32 int bytes where
  int pixel = screenData[ pixelOffset[i][o] ];
  r += pixel & 0x00ff0000;
  g += pixel & 0x0000ff00;
  b += pixel & 0x000000ff;
  }
  // Blend new pixel value with the value from the prior frame

  ledColor[i][0] = (short)(((( r >> 24) & 0xff) * (255 – fade) + prevColor[i][0] * fade) >> 8);
  ledColor[i][1] = (short)(((( g >> 16) & 0xff) * (255 – fade) + prevColor[i][1] * fade) >> 8);
  ledColor[i][2] = (short)(((( b >> 8) & 0xff) * (255 – fade) + prevColor[i][2] * fade) >> 8);

  serialData[data_index++] = (byte)ledColor[i][0];
  serialData[data_index++] = (byte)ledColor[i][1];
  serialData[data_index++] = (byte)ledColor[i][2];

  float preview_pixel_left = (float)dispBounds.width /5 / led_num_x * leds[i][0] ;
  float preview_pixel_top = (float)dispBounds.height /5 / led_num_y * leds[i][1] ;

  color rgb = color(ledColor[i][0], ledColor[i][1], ledColor[i][2]);
  fill(rgb);
  rect(preview_pixel_left, preview_pixel_top, preview_pixel_width, preview_pixel_height);

  }

  if(port != null) {

  // wait for Arduino to send data
  for(;;){

  if(port.available() > 0){
  int inByte = port.read();
  if (inByte == ‚y‘)
  break;
  }

  }
  port.write(serialData); // Issue data to Arduino

  }

  // Benchmark, how are we doing?
  println(frameRate);
  arraycopy(ledColor, 0, prevColor, 0, ledColor.length);

  }

Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.