Close

Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Rams72 a poslední změna proběhla před 7 roky a 8 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Autor
  Příspěvky
 • #6497
  Rams72
  Účastník

  Dobrý den,
  Prosím místní komunitu o pomoc s odladěním programu. Arduino mám necelý týden a jsem s programem v pasti. Kód který přikládám sice funguje jak bych potřeboval, ale je nekompletní a v jednom loopu. V podstatě jde o jeden blok, který hlídá množství paliva v hořáku, při poklesu paliva sepne šnekový podavač za předpokladu, že je v násypce >= jak 5% paliva.
  Potřebuji k tomu přidat další samostatný blok, který se skládá z modulu hallového senzoru a serva. Servo by mělo měnit polohu v rozmezí 90° v závislosti na naměřených otáčkách agregátu. Respektive má řídit klapku sání plynu do spalovacího motoru. Pokud RPM < 2000 otvírej klapku. a obráceně.
  Třetí blok je pouze modul L298N s DC ventilátorem, kde potřebuji potenciometrem měnit otáčky a spínat jej nezávisle na ostatních blocích tlačítkem nebo vypínačem.
  Nakonec jeden hlídací modul, detektor kouře, který je samozřejmě také samostatný blok a ten má při detekci kouře vypnout podavač paliva.
  Podavač paliva musí vypnout i pokur RPM = 0 (v případě že chcípne motor)
  Moc vás prosím o pomoc s poskládáním programu.

  [code]
  #define trigPin01 8
  #define echoPin01 9
  #define echoPin02 4
  #define trigPin02 3
  #define Switch 5

  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  byte mac[] = { 0xD4, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x7D };
  IPAddress ip(192,168,1,150);
  EthernetServer server(80);

  void setup(){
  int duration01,distance01,duration02,distance02,percentage,heightTank;
  Serial.begin (9600);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(trigPin01,OUTPUT);
  pinMode(echoPin01,INPUT);
  pinMode(trigPin02,OUTPUT);
  pinMode(echoPin02,INPUT);
  pinMode(Switch,OUTPUT);

  }

  void loop(){
  int duration01,distance01,duration02,distance02,percentage,heightTank,deviation;
  //You’ll probably want to change the next 2 lines.
  // The first one is the max. level of the water.
  // The next one is how high the sensor is above that max. level.
  heightTank=40;
  deviation=5;

  digitalWrite(trigPin01,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin01,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin01,LOW);
  duration01=pulseIn(echoPin01,HIGH);
  distance01=(duration01/2)/29.1;
  percentage=100-(((distance01-deviation)*100)/heightTank);

  Serial.println(„Stav nasypky:“);
  Serial.print(percentage);
  Serial.println(„% naplneni“);
  Serial.print(distance01);
  Serial.println(„cm od okraje“);
  Serial.println();
  delay(100);

  digitalWrite(trigPin02,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin02,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin02,LOW);
  duration02=pulseIn(echoPin02,HIGH);
  distance02=(duration02/2) / 29.1;
  delay(100);

  Serial.println(„Stav spalovaci komory:“);
  Serial.print(„palivo je „);
  Serial.print(distance02);
  Serial.println(„cm od okraje“);
  Serial.println();

  if ((distance02 >=20)&&(percentage>=5)) {
  digitalWrite(Switch, HIGH);
  Serial.print(„Rele podavace ve stavu: „);
  Serial.println(digitalRead(5));
  Serial.print(„——————————„);
  Serial.println();
  delay(8000);
  }
  else {
  digitalWrite(Switch,LOW);
  Serial.print(„Rele podavace ve stavu: „);
  Serial.println(digitalRead(5));
  Serial.print(„——————————„);
  Serial.println();
  delay(8000);
  }

  // když je připojen klient, zjistíme, zda jsou odeslána data
  // od klienta směrem k nám
  EthernetClient client = server.available();

  // dokud je klient připojen
  while (client.connected()) {

  // čti data od něj dokud nenarazíš na znak nového řádku
  if (client.available()) {
  char c = client.read();
  if (c == ‚\n‘) {

  // odešle klasickou hlavičku HTML stránky
  client.println(„HTTP/1.1 200 OK“);
  client.println(„Content-Type: text/html“);
  client.println(„Connection: close“);
  client.println();
  client.println(„<!DOCTYPE HTML>“);

  // zde již klasická html data
  client.println(„<html>“);
  client.println(„<head>“);
  // Název stránky
  client.println(„<title>Kogeneracni jednotka</title>“);
  // po odkomentování tohoto řádku nastavíte automatický refresh
  // hodnotu v sekundách můžete změnit ve vlasnosti content
  client.println(„<meta http-equiv=’refresh‘ content=’20‘ >“);
  client.println(„</head>“);
  client.println(„<body>“);
  client.print(„<b>Stav nasypky:</b>“);
  client.println(„</br>“);
  client.print(percentage);
  client.print(„% naplneni“);
  client.println(„</br>“);
  client.print(distance01);
  client.print(„cm od okraje“);
  client.println(„</br>“);
  client.println(„</br>“);
  client.print(„<b>Stav spalovaci komory:</b>“);
  client.println(„</br>“);
  client.print(„palivo je „);
  client.print(distance02);
  client.print(„cm od okraje“);
  client.println(„</br>“);
  client.println(„</br>“);
  client.print(„<b>Rele podavace ve stavu: </b>“);
  client.println(digitalRead(5));
  client.println(„</body>“);
  client.println(„</html>“);

  //ukončí přenos
  client.stop();
  }
  }
  }
  }
  [/code]

Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.