Close

MBot dálkově ovládaný

mbot + IR ovladač

Při rozbalování modrého balíčku s mBotem jsme narazili na ovladač se spoustou tlačítek. Zjevně je možné mBota ovládat dálkově. Jak na to si povíme v tomto díle našeho povídání o krasavci s modrou metalízou – mBotovi.

Jedním ze způsobů, kterými může mBot „dálkově“ a hlavně bezdrátově komunikovat, je vysíláním i příjmem infračerveného záření (infračervené záření – záření mimo viditelné spektrum o vlnové délce 760 nm – 1mm). Zní to velmi složitě, ale jde o technologii, která se běžně používá například pro funkci ovladačů TV (a jistě si vybavíte i jiné způsoby užití).

mbot - IR ovladač / mBot - IR Controller
mbot – IR ovladač / mBot – IR Controller

Ovladač, o kterém je zde řeč, není třeba dokupovat zvlášť, protože je součástí základního vybavení. Součástí je i lithiové baterie, kterou je nutné do ovladače vsadit. Baterie se vkládá do jednoduchého „šuplíčku“ na spodní části ovladače (lze ho jednoduše vytáhnout nehtem – na obrázku je částečně vidět). Baterii CR 2025, která je zde použitá lze bez problémů sehnat v například hodinářství, ale již se mi jí povedlo sehnat například i ve vietnamské večerce. Při vkládání je třeba dávat pozor, strana s kladnou polaritou (se znaménkem +) by měla být navrchu. Co se nesprávného vložení baterie týče je sice ovladač víceméně „blbovzdorný“, ale na sílu by se dala baterie asi vložit i obráceně.

Prvý zkušební program pro mBota a IR dálkové ovládání
Prvý zkušební program pro mBota a IR dálkové ovládání

Prvý program, na kterém si můžeme vyzkoušet způsob, jakým můžeme přes IR dálkový ovladač vyzkoušet ovládání mBota je velmi jednoduchý (viz. obrázek). Jeho výsledkem by mělo být pouze to, že mBot bude po stisku klávesy „A“ na ovladači měnit barvy hřbetního LED světla z červené na zelenou.

Program využívá pro svou funkci podmínkového příkazu, kterým permanentně testuje, jestli bylo stisknuto na dálkovém ovladači tlačítko „A“. V případě, že bylo stisknuto tlačítko, rozsvítí na hřbetě mBota LED zelenou barvou. V případě, že tlačítko stisknuto nebylo, svítí LED červenou barvou.

MBot zvládne prostřednictvím IR ovladače rozlišit 21 různých stavů. Ovladač je sice svým designem předurčen hlavně k ovládání pohybu mBota, ovšem použít se dá i na daleko komplikovanější funkcionalitu.

Program pro ovládání pohybu mBota
Program pro ovládání pohybu mBota

Podmínkových příkazů můžeme řadit za sebou více, potom může vzniknout i komplikovanější program, díky kterému můžeme ovládat všechny čtyři typy pohybů, které nám konstrukce mBota umožňuje. Příkazy k pohybu můžeme doplnit i světelnou signalizací, abychom již z dálky viděli, jaký povel jsme vlastně mBotovi poslali.

Zkrácená verze programu pro mBota umožňující mu zároveň reagovat na signál IR ovladače a zároveň se řídit informacemi z ultrazvukového senzoru
Zkrácená verze programu pro mBota umožňující mu zároveň reagovat na signál IR ovladače a zároveň se řídit informacemi z ultrazvukového senzoru

Díky kouzlům s podmínkovými příkazy ovšem můžeme zařídit i „chytré“ chování mBota, který bude normálně reagovat na příkazy z IR ovladače, ale zároveň bude mít i svojí hlavu a pokud uvidí před sebou překážku, nebude poslouchat příkazy k jízdě ve směru překážky. Tohoto typu chování můžeme docílit vkládáním podmínkových příkazů do sebe. Ty podmínkové příkazy, do kterých je vložen jiný podmínkový příkaz, jsou těm vloženým nadřazené. V našem případě tudíž je hlavní co vidí ultrazvukový senzor a vedlejší příkaz, který přichází z ovladače.

Odkrytá hřbetní deska mBota - v kroužku jsou součástky přijímající a vysílající IR signál
Odkrytá hřbetní deska mBota – v kroužku jsou součástky přijímající a vysílající IR signál

Hřbetní deska, která je „mozkem“ mBota je osazena součástkami umožňujícími nejen příjem IR signálu, ale také jeho aktivní vysílání. Díky tomu je možné naprogramovat například jednoduchou komunikací mezi jednotlivými mBoty. Pokud tak chceme v programu mBlock 3 učinit, je třeba povolit v programu rozšíření (menu „Rozšíření“ – volba komunikace/Communication). Toto rozšíření nám přidá do seznamu programových bloků dalších sedm příkazů. Tyto příkazy nám umožňují další práci s přijímaným i vysílaným IR signálem (viz video na začátku článku). V případě, že si program IR komunikace mezi mBoty stáhnete na konci článku a spustíte jej a nemáte povolené rozšíření část použitých bloků, bloky zčervenají a vypíše se na ně text „undefined/nedefinováno“. Stačí rozšíření v programu aktivovat a můžete program normálně použít.

Program demonstrující jednoduchou komunikaci IR signály mezi mBoty
Program demonstrující jednoduchou komunikaci IR signály mezi mBoty

Tip: Jedním zdrojem IR signálu můžete ovládat i více mBotů (pokud mají nahraný odpovídající program). Zkuste s dětmi třeba zjistit dosah IR signálu. Zajímavý je i pokus se dvěma mBoty, kdy může jeden opakovat signály svému kolegovi, který „nevidí“ IR ovladač za roh. Děti takto snadno pochopí systém retranslace.

mBot programy ke stažení

Program – jednoduché rozsvěcení světla dálkovým ovladačem

Program – řízení pohybu mBota pomocí dálkového ovladače

Program – řízení pohybu mBota pomocí dálkového ovladače – mBot před překážkou zastavuje.

Program – jednoduchá IR komunikace mezi mBoty

Odkazy na produkty HW Kitchen použité v článku:

Ondřej Merta

Napsat komentář