Close

Wolfram Mathematica

Arduino a jazyk Wolfram Mathematica

mathematica 10

Wolfram Mathematica je programovací prostředí a multi-paradigmatický jazyk založený na symbolické matematice. Výhodou Mathematica je inteligentní automatizace, propojení symbolické a numerické metodologie, nebo rychlá workflow založená na spojení zpracování a vizualizace dat v jedné platformě. Ian Johnson ve svém článku na [klikněte zde…]