Close

Arduino balancuje míčkem na plošině

Arduino balancuje míčkem na podložce

Uživatel Redditu „xmajor9x“ strávil pár týdnů stavbou plošiny, která je schopná balancovat ocelovou kuličkou, jako když balancujete míček na pingpongové pálce. Zařízení využívá tři servomotory, které jsou připojené na obdélníkovou plošinu. Díky tomu je možné udržet míček na podložce a také s ním po podložce pohybovat.

Arduino balancuje míčkem na podložce

K ovládání zařízení je použitá deska Arduino DUE, která slouží jako PID regulátor. Pozice míčku není snímána pomocí kamery, jak je tomu u podobných projektů zvykem, ale informace o poloze zajišťuje samotná podložka, která je vyrobena z dotykového displeje. To mimo jiné znamená, že míček musí být poměrně těžký, aby displej jeho polohu správně snímal, což ocelová kulička splňuje.

Více informací o stavbě naleznete na serveru GitHub.


Arduino balancuje míčkem na podložce

Zbyšek Voda

Napsat komentář