Close

Arduino generátor funkcí

Arduino generátor funkcí

Víte, jak se dá digitálním mikroprocesorem generovat analogový signál? Vezmete pár resistorů a vhodně je zapojíte. Konkrétně takto:

Arduino generátor funkcí - Zapojení rezistorů
Zapojení rezistorů

Na piny označené 0 až 7 připojíte piny mikroprocesoru (třeba Arduina). Vznikne nám tím několik děličů napětí. Každému pinu odpovídá jiný poměr děliče a tím, že piny 0 až 7 připojujeme k zemi a 5V získáme v součtu různé výstupní napětí na pinu OUTPUT. Protože máme osm pinů, na kterých můžeme volit ze dvou hodnot (GND, 5V), máme celkem 2^8 kombinací, tedy 256. V ideálním případě tedy můžeme mít na výstupu 256 analogových hodnot.

Arduino generátor funkcí - Zapojení
Zapojení

Autoři projektu se nechali inspirovat generátorem od Amandy Ghassaei, který upravili tak, aby se dal ovládat z mobilu. Projekt využívá shield Annikken, který umožňuje jednoduché ovládání Arduina z iOS zařízení bez nutnosti jejich programování. O řízení se stará deska Arduino UNO.

Z mobilní aplikace je možné zvolit frekvenci výsledné vlny a také její průběh. Na výběr jsou funkce sinus, trojúhelník, vlna a pulsně šířková modulace.

Více informací o projektu najdete na serveru Instructables, odkud také pocházejí obrázky.

Zbyšek Voda

Napsat komentář