Close

Arduino plotter umí tisknout na textil

Arduino tisk na textil

Existují různé způsoby, jak se dá na textil přenést požadovaný vzor – od batiky, přes sítotisk, až po modrotisk. Projekt Batik využívá techniku (která je podobná například modrotisku), kdy se na neobarvenou látku nanese vosk a poté se látka obarví. Tam, kde byl vosk nanesen, zůstanou neobarvené vzory.

I když může být ruční nanášení vosku velmi relaxační, je tato činnost časově náročná a také vyžaduje jistou dávku šikovnosti. Autorky tohoto projektu se rozhodly nanášení vosku zautomatizovat. Výsledkem je plotter, který nanáší vosk na rozloženou tkaninu v předem zvolených tvarech.

Zařízení je založené na Arduino Mega, ke kterému je připojen shield RAMPS 1.4. Ten slouží k řízení krokových motorů a také připojení senzorů (využívají ho také některé 3D tiskárny). Teoreticky je schopné nanášet vzory na tkaniny neomezené délky. Limitující je pouze plocha, na kterou můžete látku rozložit. Kromě nanášení vosku umí také předkreslovat vzory pro případné stříhání a šití z vybrané látky.

Více informací najdete na serveru GitHub a na stránkách projektu.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2018/05/09/this-arduino-controlled-machine-draws-on-textile-with-wax/ a rozšířeno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář