Close

Arduino plovák měří kvalitu vodních zdrojů

Arduino monitor kvality vody

Voda je základní látka, díky které je možný život na Zemi. Nesmí navíc být moc znečištěná, aby ji mohly živé organismy bezpečně využívat. Monitorování kvality vodních zdrojů je tak dnes velice důležité.

Studenti střední školy v Americkém Bergenu vyvinuli systém Intelli-Buoy, což je velký plovák se stanicí schopnou měřit kalnost, pH, obsah kyslíku a teplotu vody pro následnou analýzu. Na plováku také najdeme anemometr pro měření rychlosti vzduchu a dešťové srážky pro případnou korelaci s vlastnostmi vody. O řízení se starají dvě desky Arduino UNO. Ke každé je připojený shield s SD slotem, kam se ukládají měřené hodnoty.

Arduino monitor kvality vody - Elektronika

Elektronika

Kromě elektroniky je také zajímavé použití PVC trubek pro konstrukci celého zařízení. Více informací naleznete ve videu níže.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2017/12/04/intelli-buoy-gathers-water-data/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář