Close

Nový Arduino projekt pomáhá získávat vodu ze vzduchu

Arduino Projekt Měřící stanice pro kolektory deště

Vědci v Chile vytvořili zařízení, které umí získat ze znečištěného vzduchu čistou vodu a ještě jej trochu vyčistit. Arduino projekt FogFinder obsahuje několik senzorů a Arduino Mega s XBee modulem. Vytvořil jej Richard LeBoeuf společně Juan Pablo Vargas a Jorge Gómez z Universidad de los Andes.

Sběrače deště jsou v suchých oblastech Chile, kde je déšť vzácný, zcela běžné. Typicky jsou instalované na úpatích kopců, kde se běžně shromažďuje mlha. Inovativní přínos tohoto Arduino projektu se skrývá v tom, že lépe mapuje, jak efektivní kde jsou a jak je nasměrovat, aby co nejlépe získávaly vodu ze vzduchu. Toho je možné dosáhnout pomocí nového typu senzoru nazývaného “Liquid Water Flux Probe”, který měří „výkonnost“ na jednotlivých sběrných stanovištích. Senzor měří aktuální vlhkost vzduchu a rychlost, se kterou se mlha pohybuje. Pomocí těchto veličin je možné určit optimální polohu kolektorů.

Arduino Projekt Měřící stanice pro kolektory deště
Měřící stanice

Matt Ahart z Digi (společnost, která vyrábí XBee moduly) o řekl:

Hlavní účel Arduino Mega v projektu je zjednodušit proces sbírání a zpracování dat. Vývojový tým použil knihovny, které značně zjednodušují použití senzorů a konfiguraci API pro XBee moduly. Další důležitý důvod pro použití Arduina je fakt, že Fog Finder byl vytvořen studenty, kteří měli jenom několik měsíců na dokončení zařízení. Jelikož je učící křivka u Arduina velice strmá, bylo jeho použití více než vhodné.

Arduino Projekt Měřící stanice pro kolektory deště - Zapojení
Měřící stanice – zapojení

Projekt FogFinder získal podporu od Universidad de los Andes z jejich fondu Ayuda de Investigación. V roce 2014 byl navíc mezi finalisty v soutěži Wireless Inovation, který sponzorovala americká nadace společnosti Vodafone.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/01/21/fogfinder-turns-foggy-air-into-water/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář