Close

Arduino umělá zátěž

Arduino zdroj proudu a umělá zátěž

Pokud potřebujete zařízení, které odebírá konstantní proud nebo konstantní výkon, sáhnete po nějaké formě umělé zátěže. Taková zátěž dobře poslouží při bastlení s napájecími zdroji, bateriemi nebo solárními články.

Umělou zátěž si můžete vyrobit i doma „na koleni“, kutil GreatScott! má pro vás řešení. V jeho projektu používá Arduino NANO a několik integrovaných obvodů a dalších součástek k měření napětí a proudu ze zdroje. Tyto údaje požívá ke spínání tranzistoru MOSFET tak, aby dosáhl správného výkonu umělé zátěže.

Arduino umělá zátěž - zapojení
Zapojení

Zařízení umožňuje nastavit buďto konstantní proud, nebo konstantní výkon. Arduino NANO měří napětí na vstupu přes odporový dělič a také proud za pomoci modulu s ACS712. Z těchto hodnot je možné vypočítat napětí, kterým má být ovládán výkonový MOSFET tranzistor, na kterém dochází k přeměně elektrické energie v teplo. Tento tranzistor pracuje v saturovaném stavu a je přes modul TC4420CPA řízený z PWM pinu Arduina. Mezi Arduinem a tímto modulem je navíc připojena dolní propust, takže je PWM signál vyhlazen a převeden na odpovídající analogovou hodnotu.

Nastavování požadovaného proudu či výkonu probíhá za pomocí rotačního enkodéru a I2C LCD displeje. Všimněte si pořádného hliníkového chladiče, který slouží k odvodu tepla z tranzistoru. Ten je totiž při vyšších proudech velice silně zahříván. Maximální napětí tranzistoru je 55V a proud teoreticky až 49A. Při těchto hodnotách je ale velice obtížné pasivním chladičem tranzistor uchladit, takže autor určil maximální hodnoty na 30V a 20A.

Princip zařízení včetně nákresů a výpočtů vysvětluje autor ve videu níže.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2018/08/27/create-a-constant-current-and-power-load-with-arduino/ a rozšířeno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář