Close

Arduino základy – 11. funkce INPUT_PULLUP

Pokročilé zapojení tlačítka k Arduinu

Na tomto příkladu si ukážeme použití funkce INPUT_PULLUP s pinMode(). Budeme tedy monitorovat stav spínače pomocí navázání sériové komunikace mezi Arduinem a vaším počítačem přes USB.
Dále také uvidíme, že změna stavu vstupu na HIGH zapříčiní rozsvícení LED na pinu 13. V případě změny stavu na LOW se LED logicky vypne.

Potřebný hardware

– Arduino
–  tlačítko či přepínač
– Zkušební deska
– Propojovací vodič

Obvod

inputPullupButton
K Arduinu připojte dva dráty – černý zapojte od země k jedné z „noh“ tlačítka, druhý potom od digitálního pinu 2 k druhé „noze“ tlačítka.
Tlačítka či spínače při stlačení spojují dva body v obvodu. Když je tlačítko otevřené (nestlačené), tak mezi nohami tlačítka neexistuje žádné spojení. Jelikož interní pull-up rezistor na pinu 2 je aktivní a připojen k 5ti voltům, při otevření tlačítka čteme HIGH. Když je tlačítko zavřené, spojení se zemí je úplné a Arduino jej čte jako LOW.

Schéma

inputPullupSerial_sch

Kód

Zahájení sériové komunikace mezi Arduinem a PC na 9600 bitech dat za sekundu ve funkci setup je první věc, kterou je třeba udělat v programu znázorněném dole:

Serial.begin(9600);

Druhým krokem bude inicializovat digitální pin 2 jako vstup s povoleným interním pull-up rezistorem:

pinMode(2,INPUT_PULLUP);

Následující řádek stanoví pin 13 s LED jako výstup:

pinMode(13, OUTPUT);

Teď, když jsme dokončili nastavení, se přesuneme do hlavní smyčky vašeho kódu. Když je tlačítko nestlačené, interní pull-up rezistor se připojí k 5ti voltům. To způsobí, že Arduino hlásí „1“ nebo HIGH. Jakmile je tlačítko stlačené, pin na Arduinu je „stáhnut“ na zem – Arduino tedy hlásí „0“ nebo LOW.

První věc, kterou je třeba v hlavní smyčce vašeho programu udělat, je stanovení proměnné, jež bude obsahovat informace přicházející z vašeho spínače. Jelikož informace ze spínače budou buď „1“ nebo „0“, můžete použít datový typ int. Tuto proměnnou nazvěte sensorValue a nastavte hodnotu rovnou té z digitálního pinu 2. Tohoto lze docílit pouze jedním řádkem kódu:

int sensorValue = digitalRead(2);

Jakmile Arduino přečte vstup, nařiďte mu aby tyto informace tisknul počítači zpět jako desítkovou (DEC) hodnotu. Toto provedete příkazem Serial.printIn()v posledním řádku kódu:

Serial.println(sensorValue, DEC);

Když teď v Arduinu otevřete Serial Monitor, uvidíte v případě zavřeného spínače proud „nul“, nebo naopak proud „jedniček“ v případě otevřeného spínače.

LED na pinu 13 se rozsvítí pokaždé, když je spínač označen jako HIGH. Naopak, pokud se zobrazuje jako LOW, LED zhasne.

 

/* Input Pullup Serial  Tento příklad demonstruje použití funkce pinMode(INPUT_PULLUP). Čte digitální vstup pinu 2 a výsledek tiskne na serial monitor.  Obvod: * Přechodný spínač připojen od pinu 2 k zemi * Vestavěná LED na pinu 13  Oproti pinMode(INPUT), v našem případě pull-down rezistor nepotřebujeme. Interní 20 tis. ohmový rezisor je „stažen“ na 5V. Tato konfigurace způsobuje, že otevřený spínač je označen jako HIGH a zavřený se nám ukazuje jako LOW .  vytvořeno 14. března 2012 autorem Scott Fitzgerald  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial  Tento příklad kódu je veřejnou doménou.  */  void setup(){ //zahajte sériové spojení Serial.begin(9600); //nastavte pin 2 jako vstup a povolte interní pull-up rezistor pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(13, OUTPUT);  }  void loop(){ //Hodnotu tlačítka přečtěte jako proměnnou int sensorVal = digitalRead(2); //Hodnotu tlačítka vytiskněte Serial.println(sensorVal);  // Mějte na paměti, že „pullup“ značí obrácenou logiku // tlačítka. Když je otevřené, ukazuje se jako HIGH, // naopak zavřené je LOW. Pin 13 zapněte, jakmile je // tlačítko stlačené a vypněte jej, pokud není: if (sensorVal == HIGH) { digitalWrite(13, LOW); } else { digitalWrite(13, HIGH); } } 
Oldřich Horáček

2 Comments on “Arduino základy – 11. funkce INPUT_PULLUP

Profilový obrázek
Martin
2.5.2016 at 19:49

Mám dotaz.. Řeším problém. Mám vstup jako INPUT_PULLUP a pokud te při startu NodeMCU v 1.0 tlačítko stlačené board nenaběhne. Pokud je uvolněné tedy není spojené se zemí tak naběhne normálně. Jak vyřešit tento stav? Díky za rady :-)

Profilový obrázek
Hugo
4.3.2016 at 17:18

Koukám na řešení, a chybí tam odpor. Já myslel, že bez odboru to pustí více jak 0.04A. Arduino má na každý pin 0.04A , nevadí mu to ?

Napsat komentář

shares