Close

Ardusat – váš osobní satelit postavený z Arduina

Chtěli jste si někdy postavit vlastní satelit? Letecká společnost Nanosatisfi použila Arduino, aby vytvořila satelit dostupný pro všechny. Ardusat umožňuje každému začít s vlastním objevováním vesmíru. Průzkum vesmíru už není vyhrazen jen pro NASA a velké společnosti. Nyní má každý možnost hrát vlastní roli ve výzkumu toho, co označujeme za nejzazší hranici poznání. Je to skvělý čas stát se součástí revoluce a šance pro každého, aby přispěl svým vlastním dílem k výzkumu vesmíru a zlepšení technologií.

Ardusat nabízí běžnému člověku možnost chvíli ovládat a programovat vlastní satelit, ať už za účelem nějakého výzkumu, nebo pouze ze zvědavosti. Platforma Ardusat využívá všeobecně známé technologie, aby se do vývoje kosmické technologie mohlo zapojit co nejvíce lidí . Protože čím víc zapálených lidí, tím rychlejší inovace.

Projekt nabízí hned několik možností využití:

  • Každý má na chvíli šanci „mít“ vlastní satelit ve vesmíru a dělat si s ním cokoliv si dokážete představit.
  • Můžete se zapojit do inovování a vylepšování těchto satelitů.
  • Také můžete pomoci s financováním tohoto hnutí a projektu.
  • Každý má možnost vyfotit vlastní dechberoucí fotografie z vesmíru, bez toho, aby opustil domov.
  • Satelit můžete využít pro vědecké účely, ale i pro zábavu.
  • Sdílením myšlenek a nápadů můžete přispět celému světu.

Tento článek ve skutečnosti jen velmi lehce naznačuje možnosti Ardusatu. Fantazii se meze nekladou – třeba i vy můžete přijít s novou revoluční myšlenkou. Díky novým technologiím a vaší fantazii jsou možnosti využití neomezené.

Platforma Ardusat

Ardusat je založen na platformách Arduino a CubeSat, které v současnosti již mnoho lidí běžně používá. Software a Hardware Arduina jsou Open Source, takže kdokoliv může pomoci vylepšit jeho funkce. Jak naznačuje název CubeSat, má satelit tvar krychle. Konkrétně se jedná o kostku s délkou strany 10 centimetrů, která váží necelý kilogram. Je velmi malá a lehká, proto není drahé ji poslat do vesmíru.

Vzhledem k parametrům satelitu není divu, že se s Ardusatem mohou i běžní lidé zapojit do objevování vesmíru a do jeho výzkumu. Využívá existujících platforem, aby usnadnil běžným lidem snadnou obluhu. Každý tak může zanechat vlastní otisk v historii výzkumu vesmíru. Existuje velká spousta materiálů a zdrojů zabývajících se obsluhou jednotlivých částí.

Financování projektu

Ardusat byl ze začátku financován pomocí serveru Kickstarter. 676 lidí přispělo přes 100,000 dolarů, čímž pomohli uvedení konceptu Ardusatu do provozu. Přitom prvním cílem kampaně bylo získat jen 35,000 dolarů.

Je vidět, že na to, abyste se zapojili do financování vývoje satelitu, nepotřebujete mít na účtu miliardu dolarů. Na vypuštění satelitu do vesmíru stačilo přispět pouze 150 dolary, to je přibližně 3000 korun. Je skvělé, že na zapojení do projektu nepotřebujete mnoho peněz. To bude motivovat další lidí, aby se do vývoje zapojili a časem tak bude možné do vesmíru vypustit mnohem více satelitů.

Cílem Ardusatu je umožnit výzkum vesmíru všem. Jednoho dne se tak může stát běžné, že každý bude přispívat svými vlastními malými objevy do výzkumu vesmíru. Tyto objevy mohou vést k průlomům a inovacím, které přispějí k revoluci v mnoha odvětvích lidské činnosti.

Vypuštění satelitu Ardusat

Mnoho lidí se ptá, co všechno se do těchto malých satelitů vejde. Vědci, studenti, amatéři a další lidé podporující projekt přicházejí s nápady, jak do satelitů vložit co nejvíce techniky. Tito lidé se také snaží o to, aby se co nejlépe využil každý dolar investovaný do vypuštění satelitů. Satelity by totiž měly získat maximum informací během pobytu ve vesmíru pro další využití v budoucích misích.

Často diskutovaným tématem je problém, jak dostat tyto satelity na oběžnou dráhu Země. Zaplatit si start rakety stojí poměrně značnou částku peněz, takže jak bude možné vypustit tyto satelity? Malý krychlový satelit se do vesmíru nedostane sám. Odpovědí na tuto otázku mohou být „sekundární úložiště“ při vypouštění jiných vesmírných projektů.

Protože je Ardusat velmi malý, může využít volné prostory v raketě použité pro vypuštění většího kosmického tělesa (například satelitu). Tento prostor by jinak zůstal nevyužitý. Filosofie Ardusat se tedy opakuje – i pro dostání se na oběžnou dráhu využívá již existující technologie.

Pokud by možnost využití naplánované cesty do vesmíru nevyšla, mají autoři ještě jednu variantu. Je jí využití některé z komerčních firem zabývajících se lety do vesmíru. Tato varianta je sice finančně náročnější, výhodou je však větší variabilita v datu letu, a také konečné výšce oběžné dráhy.

Ardusat ve vesmíru

Co se stane s Ardusatem jakmile bude na orbitě? Je nabitý senzory, kamerami a zdrojem energie tak, aby mohl ve vesmíru získat co nejvíce informací. Zdrojem energie je kombinace solárních panelů a baterií, které dovolí satelitu operovat i na odvrácené straně Země.

Životnost na orbitě

Ardusat vydrží na orbitě od šesti měsíců do dvou let v závislosti na okolnostech svého vypuštění. Jeho životnost z velké části závisí na jeho počáteční výšce. Čím nižší bude jeho počáteční výška, tím kratší bude jeho životnost. Šest měsíců je sice poměrně krátká doba, přesto je během ní možné vyzkoušet mnoho úžasných věcí. Vzhledem k relativně nízké ceně je i doba dva roky docela přijatelná.

Jak bylo řečeno, život Ardusatu končí, jakmile se Zemi přiblíží natolik, že vlivem tření vzduchu shoří. Díky jeho malým rozměrům z něj zůstane jen minimum původní odpadu. Nezpůsobí tak při dopadu žádné nebezpečí pro lidi ani zvířata na Zemi.

Životnost Ardusatu je také závislá na množství tepla, které budou jednotlivé komponenty vydávat. V prostředí s nízkou hustotou molekul by totiž chlazení mohlo být jeden z hlavních problémů (teplo je přece mechanické vlnění, které se však nemůže kvůli malé hustotě částic v okolí dostatečně rychle odvádět. Proto vývojáři Ardusatu přišli s možnostmi, jak tyto problémy řešit. Našli způsob, jak vyzařovat teplo ven do vesmíru tak, aby součástky satelitu neshořely.

Ardusat je jednou z cest, jak demokratizovat vesmír. Je také cestou, jak zrychlit inovace tím, že se do výzkumu a rozvoje kosmické technologie bude zapojovat více a více lidí. Se snadným přístupem k technologii, díky běžně známým platformám a jednoduchému financování, mohou běžní lidé přispět k výzkumu vesmíru.

To vše je jen začátek. Společnost Nanosatisfi je pouze v začátcích a možnosti jsou nekonečné. Ardusat slibuje revoluční přístup k výzkumu vesmíru. Takový, že si ho doteď nikdo nedokázal ani představit.

Článek je přeložen z anglického originálu a mírně poupraven.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_US

Napsat komentář