Close

Celulární automat na Arduino Nano s OLED displejem

Arduino Celulární automat Hra života

RuntimeProject vytvořil tutoriál, který Vás provede tvorbou jednoduchého celulárního automatu na Arduino Nano s 126×64 OLED displejem.

Co je to celulární automat? Wikipedia o něm říká:

Celulární automat (zkratka CA) je souhrnné označení pro určitý typ fyzikálního modelu reálné situace, ať již v podobě reálného přístroje či mnohem častěji počítačového algoritmu (programu). Slouží k časové i prostorové diskrétní (nespojité) idealizaci (ideální modelaci) fyzikálních systémů, kde hodnoty veličin nabývají pouze diskrétních hodnot v průběhu času.

Cílem tutoriálu je vytvořit jeden z nejznámějších Celulárních automatů – Game of Life (Hra života), který poprvé navrhl John Conway. Tento automat tvoří mřížka buněk, které mohou nabývat dvou stavů: živá a mrtvá. Stav buněk se vyvíjí v cyklech a řídí se jednoduchými pravidly:

  • mrtvá buňka, která má přesně tři živé sousedy v dalším cyklu ožije
  • živá buňka, která má dva nebo tři živé sousedy, zůstane žít, ostatní zemřou

Tento na Arduinu založený celulární automat používá dvě knihovny – Adafruit GFX, která se stará o vytváření grafiky textu pro OLED displej a Adafruit SSD1306, která slouží k ovládání samotného displeje.

Na Game of Life je zajímavé to, že je možné pomocí jednoduchých pravidel dosáhnout velice komplexních struktur. Ty sice na malém OLED displeji tolik nevyniknou, ale v případě počítačové simulace mohou být až hypnotizující:

Hra nabízí neomezené možnosti, co se vývoje plochy týče – nejvíce závisí na počátečním uspořádání buněk. Pokud by vám ani to nestačilo, můžete si zkusit vymyslet svá vlastní pravidla.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/03/07/an-arduino-based-cellular-automata-with-oled-monitor/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

One Comment on “Celulární automat na Arduino Nano s OLED displejem

Tomáš Jurman
10.3.2016 at 8:17

Napsat komentář