Close

DIY CNC router tvoří umělecká díla

Arduino DIY CNC router

Umělec Jeff Leonard si v ateliéru postavil dva Arduino CNC stroje, se kterými nyní tvoří umělecká díla. Díky tomu může kreslit obrazy, které by se mu rukou tvořily velice obtížně. Spojením umění s novými technologiemi tak vytvořil zcela unikátní zařízení. Tyto Arduino projekty osloví především umělecké duše, ale mohou být svou technickou realizací zajímavé také pro ostatní uživatele. Však posuďte sami.

CNC #1

První ze dvou strojů je v horizontální poloze, má rozměry 152 x 213 cm a je na něm možné tvořit díla až 120 x 152 cm velká. Na výběr je hned z několika nástrojů. Kromě tradičního štětce jsou dostupné i Beugler Pinstriping Tool, kapátka s peristaltickou pumpou, pětibarevná fixírka, stěrka a dále také tužky, pera, zvýrazňovače a další.

Ze strany hardware je CNC vybaveno krokovými motory NEMA 23, které řídí drivery Big Easy Driver. Na hlavici nalezneme dvě serva a pět peristaltických pump. Jedno servo se stará o polohování hlavice, zatímco druhé ovládá spínač na fixírku. O ovládání se starají desky Arduino Mega a Arduino UNO. Menší z desek slouží k ovládání peristaltických pump.

O svém projektu Leonard říká:

Vytvořil jsem si vlastní program pro Arduino, který obsluhuje několik různých činností stroje. Ty se spouští náhodně a mohou se i překrývat. Jelikož hraje při tvorbě hotového díla velkou roli náhoda, nikdy nevím, jaký bude výsledek. Většina CNC strojů plní přesné příkazy, které jim řídící počítač posílá. Tomu jsem se chtěl vyhnout a proto jsem do procesu tvorby přidal i prvek náhody. Navíc jsem si k projektu vytvořil ovládací jednotku se spoustou potenciometrů a tlačítek. Jedná se o jakýsi vizuální syntetizér, kterým mohu částečně zasahovat do prováděných sekvencí.

Také se učím programovat v Processing a zkoumám možnosti, jak toto prostředí použít při vizuální tvorbě.

Kreslení vodou s Arduino CNC strojem

Malování vodou

CNC #2

Druhý ze strojů je trochu odlišný. Je totiž postavený ve vertikální poloze a původně vznikl jako koncept, na kterém si autor vyzkoušel vše potřebné pro stavbu druhého stroje. Stroj maluje vodou na speciální papír, který po namočení změní barvu na černou. Je často používaný jako tréninková pomůcka při výuce kaligrafie. Nejenom, že výsledek vypadá dobře, ale navíc není potřeba žádné uklízení.

Výbava druhého stroje je o něco střídmější. Na jeho hlavici nalezneme pouze fixírku a klasický štětec. Oba dva nástroje kreslí vodou. Pohyb hlavice zajišťují dva krokové motory NEMA 17. Na ní také nalezneme tři servomotory – jeden pro ovládání fixírky, druhý pro volbu úhlu štětce a třetí pro polohování hlavice. Vodu nástrojům doplňuje peristaltická pumpa. Na kraji desky se také nachází malý větráček, který urychluje usychání díla. O ovládání se stará deska Arduino UNO.

Většinu výsledných děl sdílí Jeff Leonard na svém Instagramu.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/06/14/make-masterpieces-with-a-homemade-cnc-painting-machine/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář