Close

emonPi: Open-hardware monitor energie s Raspberry Pi

emonPi monitor energie

Zhruba před šesti lety se v hlavách týmu OpenEnergyMonitor, jehož pozornost se upíná na udržitelné zdroje energie, zrodila idea zařízení s názvem emonPi. Přestože jeho hlavní účel spočívá v monitorování spotřeby „domácí“ energie, do vínku mu byla dána i schopnost měřit ostatní veličiny z jeho okolí.

Za pomoci open-source komunity se týmu podařilo zkombinovat jednoduchost s maximální volností pro vlastní úpravy, aby tak pro emonPi pootevřeli dveře novým způsobům využití – od měření sluneční energie a monitorování tepelného čerpadla, po měření teploty a vlhkosti. Vnějšek zařízení je tvořen robustním hliníkovým obalem s úchytkami pro připevnění ke zdi či jiným povrchům. Skrze připojení k internetu přes WiFi/Ethernet jsou nasbíraná data posílána do emoncms, originální internetové aplikace, kde se postupně zaznamenávají, zpracovávají a vizualizují do přehledných grafů.

emonPi monitor energie 2

Vezměte si jej s sebou kamkoliv

K čemu tedy vlastně slouží?

 •  Jak již bylo řečeno, emonPi funguje primárně jako měřič spotřeby energie – dokáže monitorovat až dva jednofázové střídavé obvody najednou.
Emoncms emon pi

Aplikace emoncms

 • Měření sluneční energie je umožněno dvěma proudovými senzory spolu s AC-AC napájecím adaptérem. EmonPi tak sleduje energii přijímanou ze slunce a její následnou spotřebu.
Emon Pi sluneční energie

emoncms poskytuje přehledné grafy

 • Pro měření teploty a vlhkosti prostředí lze využít samostatně prodávanou breakout desku RJ45 a obohatit tak emonPi o další senzory. Alternativní řešení potom představují bezdrátové senzorové uzly (viz obrázek).
emonTH senzorový uzel

Bezdrátový senzorový uzel EmonTH

 • Monitor tepelného čerpadla s emonPi funguje na principu proudového senzoru, AC-AC senzorového adaptéru a několika tepelných senzorů DS18B120.
Emon Pi tepelné čerpadlo

Spotřebu čerpadla měří několik tepelných senzorů

 • Nezapomnělo se ani na kutily, kteří si z emonPi mohou udělat centrálu pro automatizaci domácnosti.
emon pi automatizace domácnosti

Svůj domov můžete ovládat jediným dotykem

Co se skrývá uvnitř emonPi?

 • Hardware
  Jádro emonPi tvoří Arduino shield pro Raspberry Pi, jehož úkolem je zaznamenávat měřenou energii. Následné energetické výpočty a ADC sampling monitorované energie obstarává deska ATmega328. Zpracovaná data nakonec putují do Raspberry Pi přes jeho GPIO interní sériový port.
Arduino shield měření energie

Arduino shield pro Raspberry Pi tvoří podstatnou část zařízení

 • Software
  Veškerý software uvnitř emonPi je plně open-source: základ tvoří listribuce Linuxu – upravená verze Debianu Raspbian, který spolu s emonHub python service operuje v režimu read-only, aby tak společně dekódovali přijímaná data z interního sériového portu emonPi. Tyto data jsou poté převáděna do formátu JeeLink Packet a posílána do emoncms.
emon Pi software

Graf znázorňující software uvnitř emonPi

Úplný přehled projektu naleznete na jeho oficiální Kickstarter stránce.

Fotky pocházejí z Kickstarter stránky projektu.

Kamila Ježková

Napsat komentář