Close

Etch-a-sketch na VGA displeji

Arduino VGA kreslení Etch-a-sketch

Potom, co si Rob Cai postavil hru Pong jen s pomocí Arduino UNO a VGA monitoru, uvědomil si, že na úplně stejném principu ovládání funguje i kreslící tabulka Etch-a-sketch. Proč tedy nevyužít již existující hardware na nějaký zajímavý nový projekt.

Jistě si pamatujete „magickou“ kreslící tabulku, se kterou jste za mlada trávili tolik času. Ovládala se dvěma kolečky, přičemž jedno ovládalo pohyb v ose x, druhé v ose y. Když vás už aktuální obraz nudil, stačilo tabulku otočit vzhůru nohama, zatřást s ní, a mohli jste začít s kreslením od začátku. Když tuto tabulku srovnáte se hrou Pong, zjistíte, že je jejich ovládání velice podobné – i pong se ovládá otáčením dvěma kolečky.

Ze hry Pong měl Rob vyrobené dva dřevěné boxy – každý s potenciometrem a tlačítkem, takže pro vytvoření jednoduchého kreslení stačilo jenom málo. Aby kreslení trochu obohatil, přidal možnost měnit barvu čáry pomocí jednoho z tlačítek. Druhým z tlačítek je možné vymazat aktuální obraz.

Arduino kreslící tabulka Etch-a-sketch VGA - Hotový projekt

Hotový projekt

Pro zobrazování obrazu využil rob knihovnu VGAx, kterou vytvořil Sandro Maffiodo. Díky tomu kromě Arduino UNO, VGA konektoru a pár rezistorů, nepotřebuje žádný další HW pro generování obrazu! Zobrazení sice nemá nikterak závratné rozlišení, pro většinu účelů to ale bohatě postačí.

O projektu se můžete dočíst více na serveru Instructables.com, kde také naleznete původní projekt Pong.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/12/12/make-etch-a-sketch-doodles-on-a-vga-screen/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář

Přejít k navigační liště