Close

Odpověď na: Nahrání bootloaderu do atmega328

Úvodní stránka Fórum Hardware Arduino Nahrání bootloaderu do atmega328 Odpověď na: Nahrání bootloaderu do atmega328

#8011
Vojtěch Vosáhlo
Účastník

Moje chyba, teda předpokládám, na zapojení se ser. linkou je to ok.

Když jsem připojil převodník do USB a jeho RX,TX jsem připojil (křížem) k čipu (nahraný bootloader pomocí opitloaderu), skončilo to chybou. Když jsem to stejné udělal s arduino UNO deskou, tedy RX a TX jsem připojil na piny 0, 1, tak to také hodilo desku přičemž arduino normálně funguje. Takže mi ten převodník asi nefunguje správně.

Arduino, jak jsem se dočetl a nevěděl, běží přes bit banging. Zjednodušeně právě to že použijete DTR, RTS, CTS a TX jako piny v SPI. Takže jen přes RX a TX se k čipu nedostanete. Za to se omlouvám. Programátor by měl být ůplně v pořádku.

Když zapojím čip podle ISP zapojení – zkusím detekovat v avrdudess, napíše mi to chybu (Unknown signature 000000(retrying)), pokud odendám čip vypíše chybu (Unknown signature FFFFFF(retrying)).
Když nastavím programátor Arudino (v avrdudess), nastavím správný port a baud rate na 115200, detekuje mi to desku arduina, když si přečtu fuse, tak mi to napíše že jsou nastavené na:
L = 0x00
H = 0x00
E = 0x00
LB = 0x00

Ten podpis zařízení 000000 nebo FFFFFF prakticky znamená to že je něco špatně v komunikaci, a nebo že čip do kterého se chcete dostat neběží třeba na správné frekvenci.

Ty pojistky arduina jsou normální, bootloadery většinou blokují čtení těchto pojistek.

Zkuste možná ještě kód dole, s nějakým z čipů co nefungovaly, je to poupravené arduino as ISP. Nahrajte do arduina, pak jděte do avrdudess, Programmer = Atmel AVR ISP Baud rate = 19200 a Port vašeho arduina a zkuste dát detect.
Když to čip nenajde, pokud máte přístup k 8mhz krystalu, vyměňte 16mhz za 8, pokud ne, odpojte krystal a kondíky a dejte pin 9 arduina na pin xtal 1. Zkuste znovu. Pokud pořád nic, posuňte čip na prototypové desce, zkuste jiné piny, jestli není na desce nějaký vadný kontakt.

// this sketch turns the Arduino into a AVRISP
// using the following pins:
// 10: slave reset
// 11: MOSI
// 12: MISO
// 13: SCK

// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 8: Error - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// A0: Programming - In communication with the slave
// 6: Heartbeat - shows the programmer is running (removed, see notes below)
// Optional - Piezo speaker on pin A3
//
// October 2009 by David A. Mellis
// - Added support for the read signature command
// 
// February 2009 by Randall Bohn
// - Added support for writing to EEPROM (what took so long?)
// Windows users should consider WinAVR's avrdude instead of the
// avrdude included with Arduino software.
//
// January 2008 by Randall Bohn
// - Thanks to Amplificar for helping me with the STK500 protocol
// - The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used in the arduino bootloader
// - The SPI functions herein were developed for the AVR910_ARD programmer 
// - More information at http://code.google.com/p/mega-isp
//
// March 2012 - William Phelps
// modify to work with Arduino IDE 1.0 which has a shorter serial port receive buffer
// getEOP() now gets entire request before avrisp() is called to process it
// Serial.print((char) xxx) changed to Serial.write(xxx)
// uint8_t changed to byte
// added support for Piezo speaker
// moved Pmode LED to A0
// removed "heartbeat" on pin 6, added short blip of ERROR LED instead 
// Why is it that PROG_FLASH and PROG_DATA don't actually do anything???
// Tested with Arduino IDE 22 and 1.0
// IDE 22 - 5148 bytes
// IDE 1.0 - 5524 bytes!

// SLOW SPEED CHIP ERASE AND FUSE BURNING
//
// Enable LOW_SPEED to allow you to erase chips that would fail otherwise,
// for being running with a clock too slow for the programmer.
//
// This allowed me to recover several ATMega328 that had no boot loader and the
// first instruction was to set the clock to the slowest speed. Usually this
// kind of recovery requires high voltage programming, but this trick will do
// just fine.
//
// How to proceed:
// 1. Enable LOW_SPEED, and load it to the programmer.
// 2. Erase and burn the fuses on the target uC. Example for ATMega328:
//  arduino-1.0.1/hardware/tools/avrdude -Carduino-1.0.1/hardware/tools/avrdude.conf -patmega328p -cstk500v1 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900cf1Q-if00-port0 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xF7:m
// 3. Comment LOW_SPEED and load it back to the programmer.
// 4. Program the target uC as usual. Example:
// arduino-1.0.1/hardware/tools/avrdude -Carduino-1.0.1/hardware/tools/avrdude.conf -patmega328p -cstk500v1 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900cf1Q-if00-port0 -b19200 -Uflash:w:firmware.hex:i 
//
// Note 1: EXTRA_SPI_DELAY was added to let you slow down SPI even more. You can
// play with the value if it does not work with the default.
// Note 2: LOW_SPEED will alow you only to erase the chip and burn the fuses! It
// will fail if you try to program the target uC this way!

#define LOW_SPEED
#ifdef LOW_SPEED
#define EXTRA_SPI_DELAY 125
#else
#define EXTRA_SPI_DELAY 0
#endif

#include "pins_arduino.h" // defines SS,MOSI,MISO,SCK
#define RESET SS

#define LED_ERR 8
#define LED_PMODE A0
//#define LED_HB 6
#define PIEZO A3

#define HWVER 2
#define SWMAJ 1
#define SWMIN 18

// STK Definitions
const byte STK_OK = 0x10;
const byte STK_FAILED = 0x11;
const byte STK_UNKNOWN = 0x12;
const byte STK_INSYNC = 0x14;
const byte STK_NOSYNC = 0x15;
const byte CRC_EOP = 0x20; //ok it is a space...

const byte STK_GET_SYNC   = 0x30;
const byte STK_GET_SIGNON  = 0x31;
const byte STK_GET_PARM   = 0x41;
const byte STK_SET_PARM   = 0x42;
const byte STK_SET_PARM_EXT = 0x45;
const byte STK_PMODE_START = 0x50;
const byte STK_PMODE_END  = 0x51;
const byte STK_SET_ADDR   = 0x55;
const byte STK_UNIVERSAL  = 0x56;
const byte STK_PROG_FLASH  = 0x60;
const byte STK_PROG_DATA  = 0x61;
const byte STK_PROG_PAGE  = 0x64;
const byte STK_READ_PAGE  = 0x74;
const byte STK_READ_SIGN  = 0x75;

//// TONES ==========================================
//// Start by defining the relationship between
////    note, period, & frequency.
//#define c   3830  // 261 Hz
//#define d   3400  // 294 Hz
//#define e   3038  // 329 Hz
//#define f   2864  // 349 Hz
//#define g   2550  // 392 Hz
//#define a   2272  // 440 Hz
//#define b   2028  // 493 Hz
//#define C   1912  // 523 Hz 

//void pulse(int pin, int times);

int error=0;
int pmode=0;
// address for reading and writing, set by STK_SET_ADDR command
int _addr;
byte _buffer[256]; // serial port buffer
int pBuffer = 0; // buffer pointer
int iBuffer = 0; // buffer index
byte buff[256]; // temporary buffer
boolean EOP_SEEN = false;

void setup() {

 Serial.begin(19200);
 pinMode(PIEZO, OUTPUT);
 beep(1700, 40);
 EOP_SEEN = false;
 iBuffer = pBuffer = 0;

 pinMode(LED_PMODE, OUTPUT);
 pulse(LED_PMODE, 2);
 pinMode(LED_ERR, OUTPUT);
 pulse(LED_ERR, 2);
// pinMode(LED_HB, OUTPUT);
// pulse(LED_HB, 2);
 
 pinMode(9, OUTPUT);
 // setup high freq PWM on pin 9 (timer 1)
 // 50% duty cycle -> 8 MHz
 OCR1A = 0;
 ICR1 = 1;
 // OC1A output, fast PWM
 TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A1);
 TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS10); // no clock prescale
 
 
}

#define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
typedef struct param {
 byte devicecode;
 byte revision;
 byte progtype;
 byte parmode;
 byte polling;
 byte selftimed;
 byte lockbytes;
 byte fusebytes;
 int flashpoll;
 int eeprompoll;
 int pagesize;
 int eepromsize;
 int flashsize;
} 
parameter;

parameter param;

// this provides a heartbeat on pin 6, so you can tell the software is running.
//byte hbval=128;
//int8_t hbdelta=4;
//void heartbeat() {
//// if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
//// if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
// if (hbval > 250) hbdelta = -hbdelta;
// if (hbval < 10) hbdelta = -hbdelta;
// hbval += hbdelta;
// analogWrite(LED_HB, hbval);
// delay(20);
//}
 
void getEOP() {
 int minL = 0;
 byte avrch = 0;
 byte bl = 0;
 while (!EOP_SEEN) {
  while (Serial.available()>0) {
   byte ch = Serial.read();
   _buffer[iBuffer] = ch;
   iBuffer = (++iBuffer)%256; // increment and wrap
   if (iBuffer == 1) avrch = ch; // save command
   if ((avrch == STK_PROG_PAGE) && (iBuffer==3)) {
    minL = 256*_buffer[1] + _buffer[2] + 4;
   }
   if ((iBuffer>minL) && (ch == CRC_EOP)) {
    EOP_SEEN = true;
   }
  }
  if (!EOP_SEEN) {
//   heartbeat(); // light the heartbeat LED
   if (bl == 100) {
    pulse(LED_ERR,1,10); // blink the red LED
    bl = 0;
   }
   bl++;
   delay(10);
  }
 }
}

// serialEvent not used so sketch would be compatible with older IDE versions
//void serialEvent() {
// int minL = 0;
// byte avrch = 0;
// while (Serial.available()>0)
// {
//  byte ch = Serial.read();
//  _buffer[iBuffer] = ch;
//  iBuffer = (++iBuffer)%256; // increment and wrap
//  if (iBuffer == 1) avrch = ch; // save command
//  if ((avrch == STK_PROG_PAGE) && (iBuffer==3)) {
//   minL = 256*_buffer[1] + _buffer[2] + 4;
//  }
//  if ((iBuffer>minL) && (ch == CRC_EOP)) {
//   EOP_SEEN = true;
//  }
// }
//}

void loop(void) {
 // is pmode active?
// if (pmode) digitalWrite(LED_PMODE, HIGH); 
// else digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
 digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
 // is there an error?
 if (error) digitalWrite(LED_ERR, HIGH); 
 else digitalWrite(LED_ERR, LOW);

 getEOP();
 
 // have we received a complete request? (ends with CRC_EOP)
 if (EOP_SEEN) {
  digitalWrite(LED_PMODE, HIGH);
  EOP_SEEN = false;
  avrisp();
  iBuffer = pBuffer = 0; // restart buffer
 }
 
}

byte getch() {
 if (pBuffer == iBuffer) { // spin until data available ???
  pulse(LED_ERR, 1);
  beep(1700, 20);
  error++;
  return -1;
 }
 byte ch = _buffer[pBuffer]; // get next char
 pBuffer = (++pBuffer)%256; // increment and wrap
 return ch;
}

void readbytes(int n) {
 for (int x = 0; x < n; x++) {
  buff[x] = getch();
 }
}

//#define PTIME 20
void pulse(int pin, int times, int ptime) {
 do {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(ptime);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(ptime);
  times--;
 } 
 while (times > 0);
}
void pulse(int pin, int times) {
 pulse(pin, times, 50);
}

void spi_init() {
 byte x;
 SPCR = 0x53;
#ifdef LOW_SPEED
SPCR=SPCR|B00000011;
#endif
 x=SPSR;
 x=SPDR;
}

void spi_wait() {
 do {
 } 
 while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
}

byte spi_send(byte b) {
 byte reply;
#ifdef LOW_SPEED
  cli();
  CLKPR=B10000000;
  CLKPR=B00000011;
  sei();
#endif
 SPDR=b;
 spi_wait();
 reply = SPDR;
#ifdef LOW_SPEED
  cli();
  CLKPR=B10000000;
  CLKPR=B00000000;
  sei();
#endif
  return reply;
}

byte spi_transaction(byte a, byte b, byte c, byte d) {
 byte n;
 spi_send(a); 
 n=spi_send(b);
 //if (n != a) error = -1;
 n=spi_send(c);
 return spi_send(d);
}

void replyOK() {
// if (EOP_SEEN == true) {
 if (CRC_EOP == getch()) { // EOP should be next char
  Serial.write(STK_INSYNC);
  Serial.write(STK_OK);
 } 
 else {
  pulse(LED_ERR, 2);
  Serial.write(STK_NOSYNC);
  error++;
 }
}

void breply(byte b) {
 if (CRC_EOP == getch()) { // EOP should be next char
  Serial.write(STK_INSYNC);
  Serial.write(b);
  Serial.write(STK_OK);
 } 
 else {
  Serial.write(STK_NOSYNC);
  error++;
 }
}

void get_parameter(byte c) {
 switch(c) {
 case 0x80:
  breply(HWVER);
  break;
 case 0x81:
  breply(SWMAJ);
  break;
 case 0x82:
  breply(SWMIN);
  break;
 case 0x93:
  breply('S'); // serial programmer
  break;
 default:
  breply(0);
 }
}

void set_parameters() {
 // call this after reading paramter packet into buff[]
 param.devicecode = buff[0];
 param.revision = buff[1];
 param.progtype = buff[2];
 param.parmode = buff[3];
 param.polling = buff[4];
 param.selftimed = buff[5];
 param.lockbytes = buff[6];
 param.fusebytes = buff[7];
 param.flashpoll = buff[8]; 
 // ignore buff[9] (= buff[8])
 //getch(); // discard second value
 
 // WARNING: not sure about the byte order of the following
 // following are 16 bits (big endian)
 param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
 param.pagesize = beget16(&buff[12]);
 param.eepromsize = beget16(&buff[14]);

 // 32 bits flashsize (big endian)
 param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
  + buff[17] * 0x00010000
  + buff[18] * 0x00000100
  + buff[19];

}

void start_pmode() {
 spi_init();
 // following delays may not work on all targets...
 pinMode(RESET, OUTPUT);
 digitalWrite(RESET, HIGH);
 pinMode(SCK, OUTPUT);
 digitalWrite(SCK, LOW);
 delay(50+EXTRA_SPI_DELAY);
 digitalWrite(RESET, LOW);
 delay(50+EXTRA_SPI_DELAY);
 pinMode(MISO, INPUT);
 pinMode(MOSI, OUTPUT);
 spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
 pmode = 1;
}

void end_pmode() {
 pinMode(MISO, INPUT);
 pinMode(MOSI, INPUT);
 pinMode(SCK, INPUT);
 pinMode(RESET, INPUT);
 pmode = 0;
}

void universal() {
// int w;
 byte ch;
// for (w = 0; w < 4; w++) {
//  buff[w] = getch();
// }
 readbytes(4);
 ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
 breply(ch);
}

void flash(byte hilo, int addr, byte data) {
 spi_transaction(0x40+8*hilo, addr>>8 & 0xFF, addr & 0xFF, data);
}
void commit(int addr) {
 spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
}

//#define _current_page(x) (here & 0xFFFFE0)
int current_page(int addr) {
 if (param.pagesize == 32) return addr & 0xFFFFFFF0;
 if (param.pagesize == 64) return addr & 0xFFFFFFE0;
 if (param.pagesize == 128) return addr & 0xFFFFFFC0;
 if (param.pagesize == 256) return addr & 0xFFFFFF80;
 return addr;
}
byte write_flash(int length) {
 if (param.pagesize < 1) {
  return STK_FAILED;
 }
 //if (param.pagesize != 64) return STK_FAILED;
 int page = current_page(_addr);
 int x = 0;
 while (x < length) {
  if (page != current_page(_addr)) {
   commit(page);
   page = current_page(_addr);
  }
  flash(LOW, _addr, buff[x++]);
  flash(HIGH, _addr, buff[x++]);
  _addr++;
 }
 commit(page);
 return STK_OK;
}

byte write_eeprom(int length) {
 // here is a word address, so we use here*2
 // this writes byte-by-byte,
 // page writing may be faster (4 bytes at a time)
 for (int x = 0; x < length; x++) {
  spi_transaction(0xC0, 0x00, _addr*2+x, buff[x]);
  delay(45);
 } 
 return STK_OK;
}

void program_page() {
 byte result = STK_FAILED;
 int length = 256 * getch() + getch();
 if (length > 256) {
   Serial.write(STK_FAILED);
   error++;
   return;
 }
 char memtype = (char)getch();
// for (int x = 0; x < length; x++) {
//  buff[x] = getch();
// }
 readbytes(length);
 if (CRC_EOP == getch()) {
  Serial.write(STK_INSYNC);
  switch (memtype) {
   case 'E':
    result = (byte)write_eeprom(length);
    break;
   case 'F':
    result = (byte)write_flash(length);
    break;
  }
  Serial.write(result);
  if (result != STK_OK) {
   error++;
  }
 } 
 else {
  Serial.write(STK_NOSYNC);
  error++;
 }
}

byte flash_read(byte hilo, int addr) {
 return spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
  (addr >> 8) & 0xFF,
  addr & 0xFF,
  0);
}

char flash_read_page(int length) {
 for (int x = 0; x < length; x+=2) {
  byte low = flash_read(LOW, _addr);
  Serial.write( low);
  byte high = flash_read(HIGH, _addr);
  Serial.write( high);
  _addr++;
 }
 return STK_OK;
}

char eeprom_read_page(int length) {
 // here again we have a word address
 for (int x = 0; x < length; x++) {
  byte ee = spi_transaction(0xA0, 0x00, _addr*2+x, 0xFF);
  Serial.write( ee);
 }
 return STK_OK;
}

void read_page() {
 byte result = (byte)STK_FAILED;
 int length = 256 * getch() + getch();
 char memtype = getch();
 if (CRC_EOP != getch()) {
  Serial.write(STK_NOSYNC);
  return;
 }
 Serial.write(STK_INSYNC);
 if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
 if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
 Serial.write(result);
 return;
}

void read_signature() {
 if (CRC_EOP != getch()) {
  Serial.write(STK_NOSYNC);
  error++;
  return;
 }
 Serial.write(STK_INSYNC);
 byte high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00);
 Serial.write(high);
 byte middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00);
 Serial.write(middle);
 byte low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00);
 Serial.write(low);
 Serial.write(STK_OK);
}
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

int avrisp() { 
 byte data, low, high;
 byte avrch = getch();
 switch (avrch) {
  case STK_GET_SYNC: // get in sync
   replyOK();
   break;
  case STK_GET_SIGNON: // get sign on
   if (getch() == CRC_EOP) {
    Serial.write(STK_INSYNC);
    Serial.write("AVR ISP");
    Serial.write(STK_OK);
   }
   break;
  case STK_GET_PARM: // 0x41
   get_parameter(getch());
   break;
  case STK_SET_PARM: // 0x42
   readbytes(20);
   set_parameters();
   replyOK();
   break;
  case STK_SET_PARM_EXT: // extended parameters - ignore for now
   readbytes(5);
   replyOK();
   break;
  case STK_PMODE_START: // 0x50
   beep(2272, 20);
   start_pmode();
   replyOK();
   break;
  case STK_PMODE_END: //0x51
   beep(1912, 50);
   error=0;
   end_pmode();
   replyOK();
   break;
  case STK_SET_ADDR: // 0x55
   _addr = getch() + 256 * getch();
   replyOK();
   break;
  case STK_UNIVERSAL: //UNIVERSAL 0x56
   universal();
   break;
  case STK_PROG_FLASH: //STK_PROG_FLASH ???
   low = getch();
   high = getch();
   replyOK();
   break;
  case STK_PROG_DATA: //STK_PROG_DATA ???
   data = getch();
   replyOK();
   break;
  case STK_PROG_PAGE: //STK_PROG_PAGE
//   beep(1912, 20);
   program_page();
   break;
  case STK_READ_PAGE: //STK_READ_PAGE
   read_page();  
   break;
  case STK_READ_SIGN: //STK_READ_SIGN
   read_signature();
   break;
  // expecting a command, not CRC_EOP
  // this is how we can get back in sync
  case CRC_EOP:
   Serial.write(STK_NOSYNC);
   break;
  // anything else we will return STK_UNKNOWN
  default:
   if (CRC_EOP == getch()) 
    Serial.write(STK_UNKNOWN);
   else
    Serial.write(STK_NOSYNC);
 }
}

// beep without using PWM
void beep(int tone, long duration){
 long elapsed = 0;
 while (elapsed < (duration * 10000)) {
  digitalWrite(PIEZO, HIGH);
  delayMicroseconds(tone / 2);
  digitalWrite(PIEZO, LOW);
  delayMicroseconds(tone / 2);
  // Keep track of how long we pulsed
  elapsed += tone;
 } 
}