Close

Arduino ThinSpeak Měření teploty ze čtyř míst

Úvodní stránka Fórum Vaše projekty Arduino Arduino ThinSpeak Měření teploty ze čtyř míst

 • Toto téma obsahuje celkem 32 odpovědí. Do diskuze (6 diskutujících) se naposledy zapojil uživatel nielda a poslední změna proběhla před 7 roky a 3 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 33)
 • Autor
  Příspěvky
 • #2578
  Ondra78
  Účastník

  Jak už napovídá název tématu, můj projekt řeší měření teploty ze čtyř míst a logování hodnot na web .
  Co k tomu potřebujeme: Arduino, Ethernet shield (W5100), snímač teploty DS18B20.
  Zapojené je to takhle
  [url=http://postimg.org/image/bhouqm85x/][img]http://s2.postimg.org/bhouqm85x/obrazek1.jpg[/img][/url]

  A ve skutečnosti na desce
  Zapojení na poli

  A ještě odkaz na můj kanál na ThingSpeak

  A ještě kód

  
  /*
  
   Arduino --> ThingSpeak Channel via Ethernet
   
   The ThingSpeak Client sketch is designed for the Arduino and Ethernet.
   This sketch updates a channel feed with an analog input reading via the
   ThingSpeak API (http://community.thingspeak.com/documentation/)
   using HTTP POST. The Arduino uses DHCP and DNS for a simpler network setup.
   The sketch also includes a Watchdog / Reset function to make sure the
   Arduino stays connected and/or regains connectivity after a network outage.
   Use the Serial Monitor on the Arduino IDE to see verbose network feedback
   and ThingSpeak connectivity status.
   
   Getting Started with ThingSpeak:
   
     * Sign Up for New User Account - https://www.thingspeak.com/users/new
     * Register your Arduino by selecting Devices, Add New Device
     * Once the Arduino is registered, click Generate Unique MAC Address
     * Enter the new MAC Address in this sketch under "Local Network Settings"
     * Create a new Channel by selecting Channels and then Create New Channel
     * Enter the Write API Key in this sketch under "ThingSpeak Settings"
   
   Arduino Requirements:
   
     * Arduino with Ethernet Shield or Arduino Ethernet
     * Arduino 1.0 IDE
     
    Network Requirements:
  
     * Ethernet port on Router    
     * DHCP enabled on Router
     * Unique MAC Address for Arduino
   
   Created: October 17, 2011 by Hans Scharler (http://www.iamshadowlord.com)
   
   Additional Credits:
   Example sketches from Arduino team, Ethernet by Adrian McEwen
  
  updated by Rick Klink to read DS18B20 temperatures and upload to thingspeak
  updated by Ondrej Gottwald to read 4 DS18B20 temperatures and upload to thingspeak
  
   
  */
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  
  // Local Network Settings
  byte mac[] = { 0xD4, 0x28, 0xB2, 0xFF, 0xD5, 0x63 }; // Must be unique on local network
  
  // ThingSpeak Settings
  char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
  //**********************************************
  // Tady zadejte writeAPIkey získaný z ThingSpeak
  //**********************************************
  String writeAPIKey = "XXXXXXXXXXXXXXXX"; 
   
  const int updateThingSpeakInterval = 30 * 1000;   // Time interval in milliseconds to update ThingSpeak (number of seconds * 1000 = interval)
  
  // Variable Setup
  long lastConnectionTime = 0; 
  boolean lastConnected = false;
  int failedCounter = 0;
  
  // Initialize Arduino Ethernet Client
  EthernetClient client;
  
  // Data wire is plugged into pin 3 on the Arduino
  #define ONE_WIRE_BUS 3
  #define TempRes 10  // set the resolution to 10 bit (resolution for ds18b20 9, 10, 11, 12)
  
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  // Assign the addresses of 1-Wire temp sensors.
                                                                                   // Tady zadejte vlastni adresy cidel DS18B20
  DeviceAddress RedTemp = { 0x28, 0xD2, 0xCA, 0xF3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD2 };   // ruda,  adresa: 0x28, 0xD2, 0xCA, 0xF3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD2
  DeviceAddress YellowTemp = { 0x28, 0x7E, 0x22, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xE8 }; // zluta, adresa: 0x28, 0x7E, 0x22, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xE8
  DeviceAddress BlueTemp = { 0x28, 0x37, 0xBF, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A };  // modra, adresa: 0x28, 0x37, 0xBF, 0x50, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6A
  DeviceAddress GreenTemp = { 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4 };  // zelena, adresa: 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4
  
  void setup()
  {
    // Start Serial for debugging on the Serial Monitor
    Serial.begin(9600);
    
    // Start Ethernet on Arduino
    startEthernet();
    sensors.begin();
    // set the resolution to TempRes value
    sensors.setResolution(RedTemp, TempRes);
    sensors.setResolution(YellowTemp, TempRes);
    sensors.setResolution(BlueTemp, TempRes);
    sensors.setResolution(GreenTemp, TempRes);
  }
  
  void loop(void)
  {
    // Read value from Analog Input Pin 0
    //String analogPin0 = String(analogRead(A0), DEC);
    
    // Print Update Response to Serial Monitor
    if (client.available())
    {
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
    }
  
    // Disconnect from ThingSpeak
    if (!client.connected() && lastConnected)
    {
      Serial.println("...disconnected");
      Serial.println();
      
      client.stop();
    }
    
    //******************
    //Print Temperatures
    //******************
    Serial.print("Getting temperatures...\n\r");
    sensors.requestTemperatures();
    float RT = sensors.getTempC(RedTemp); //float = xx,xx ; int = xx
    Serial.print("Red Temp is: "); 
    Serial.print(RT);
    Serial.print("C: ");
    Serial.print("\n\r");
    float YT = sensors.getTempC(YellowTemp); //float = xx,xx ; int = xx
    Serial.print("Yellow Temp is: "); 
    Serial.print(YT);
    Serial.print("C: ");
    Serial.print("\n\r"); 
    float BT = sensors.getTempC(BlueTemp); //float = xx,xx ; int = xx
    Serial.print("Blue Temp is: "); 
    Serial.print(BT);
    Serial.print("C: ");
    Serial.print("\n\r");
    float GT = sensors.getTempC(GreenTemp); //float = xx,xx ; int = xx
    Serial.print("Green Temp is: "); 
    Serial.print(GT);
    Serial.print("C: ");
    Serial.print("\n\r"); 
    
    // Update ThingSpeak
    if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > updateThingSpeakInterval))
    {
    updateThingSpeak("field1="+String(RT, DEC)+"&field2="+String(YT, DEC)+"&field3="+String(BT, DEC)+"&field4="+String(GT, DEC));
    }
    
    // Check if Arduino Ethernet needs to be restarted
    if (failedCounter > 3 ) {startEthernet();}
    
    lastConnected = client.connected();
  }
  
  void updateThingSpeak(String tsData)
  {
    if (client.connect(thingSpeakAddress, 80))
    {         
      client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
      client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
      client.print("Connection: close\n");
      client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n");
      client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
      client.print("Content-Length: ");
      client.print(tsData.length());
      client.print("\n\n");
  
      client.print(tsData);
      
      lastConnectionTime = millis();
      
      if (client.connected())
      {
        Serial.println("Connecting to ThingSpeak...");
        Serial.println();
        
        failedCounter = 0;
      }
      else
      {
        failedCounter++;
    
        Serial.println("Connection to ThingSpeak failed ("+String(failedCounter, DEC)+")");  
        Serial.println();
      }
      
    }
    else
    {
      failedCounter++;
      
      Serial.println("Connection to ThingSpeak Failed ("+String(failedCounter, DEC)+")");  
      Serial.println();
      
      lastConnectionTime = millis(); 
    }
  }
  
  void startEthernet()
  {
    
    client.stop();
  
    Serial.println("Connecting Arduino to network...");
    Serial.println(); 
  
    delay(1000);
    
    // Connect to network amd obtain an IP address using DHCP
    if (Ethernet.begin(mac) == 0)
    {
      Serial.println("DHCP Failed, reset Arduino to try again");
      Serial.println();
    }
    else
    {
      Serial.println("Arduino connected to network using DHCP");
      Serial.println();
    }
    
    delay(1000);
  }
  
  
  #2581
  Ondra78
  Účastník


  #3510
  terje
  Účastník

  Ahoj ,funguje to perfektně. Díky. Nemohl bys poradit ,jak to rozjet se síťovým modulem (Arduino Mini Ethernet modul – ENC28J60) jsem stáhl, vložil do programu, ale na webu se nezobrazují hodnoty.Hardvéru celkem rozumím, ale programování ne.

  #3511
  terje
  Účastník
  #3513
  Ondra78
  Účastník

  Tady je kanál kam to chodí z ENC28J60

  Tady je kód:

  
  [code]
  
  /*
  | Post temp. values from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the 
  | ENC28J60 chip.
  | Based on the Ethercard example from www.jeelabs.org
  | Phil Grant Jan 2014
  */
  #include <EtherCard.h>
  // change these settings to match your own setup
  #define APIKEY  "KVWMM6N5UOKA7SR4" // ThingSpeak Chanel 21973
  #include <Wire.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h> //DS18B20 support
  // =========== Setup the Temperature sensor details =================
  #define ONE_WIRE_BUS 7  // DS18B20 Temperature chip i/o on pin D7
  #define TEMPERATURE_PRECISION 9
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  // Insert the ID of your temp sensor here, for the sketch, visit here
  // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
  DeviceAddress Thermometer = {  0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4 };   // zelena, adresa: 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4
  
  int sensorPin = A0;      // select the input pin for the ldr
  unsigned int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the ldr
    
    
  // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
  byte mymac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
  
  const char website[] PROGMEM = "api.thingspeak.com";
  
  byte Ethernet::buffer[700];
  uint32_t timer;
  Stash stash;
  
  void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Serial.println("\n[webClient]");
  
    if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) 
      Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
    if (!ether.dhcpSetup())
      Serial.println("DHCP failed");
  
    ether.printIp("IP: ", ether.myip);
    ether.printIp("GW: ", ether.gwip); 
    ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); 
  
    if (!ether.dnsLookup(website))
      Serial.println("DNS failed");
      
    ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
  }
  
  void loop () {
    ether.packetLoop(ether.packetReceive());
    
    if (millis() > timer) {
      //timer = millis() + 60000; //Transmit every 60 seconds
      timer = millis() + 30000; //Transmit every 30 seconds
      sensors.requestTemperatures();
      delay(200);
      // read the value from the ldr:
      sensorValue = analogRead(sensorPin); 
      // generate two values - by using a separate stash,
      // we can determine the size of the generated message ahead of time
      byte sd = stash.create();
      stash.print("field1=");
      stash.println(String(sensors.getTempC(Thermometer),DEC)); // print the temperature as string
      stash.print("&field2=");
      stash.print(String(sensorValue, DEC));   // print the value (0 to 1024) as string
      stash.save();
      // For DEBUGGING - Print out our data, uncomment the lines below
      //Serial.print("field1=");
      //Serial.println(sensors.getTempC(Thermometer),DEC);
      //Serial.print("field2=");
      //Serial.println(sensorValue, DEC);   // print the value (0 to 1024)
      
      // generate the header with payload - note that the stash size is used,
      // and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
      Stash::prepare(PSTR("POST /update HTTP/1.1" "\r\n" 
                          "Host: $F" "\r\n" 
                          "Connection: close" "\r\n" 
                          "X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n" 
                          "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" 
                          "Content-Length: $D" "\r\n" 
                          "\r\n" 
                          "$H"),
              website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
  
      // send the packet - this also releases all stash buffers once done
      ether.tcpSend();
    }
  }
  
  [/code]
  
  #3514
  Ondra78
  Účastník

  Dával jsem to dohromady před půl rokem.

  #3535
  terje
  Účastník

  Díky, zkouším to. Zastaví se mi to na řádku byte Ethernet::buffer[700];
  Hlásí to expected initializer before buffer

  #3536
  Ondra78
  Účastník

  #3571
  terje
  Účastník

  neumím do příspěvku vložit obrázek. už jsem zkoušel všecho možné

  #3572
  Ondra78
  Účastník

  Já vkládám obrázky přes http://postimage.org/

  #3574
  terje
  Účastník

  Skončil jsem na tomhle.

  [url=http://postimg.org/image/yexblf1y3/][img]http://s17.postimg.org/yexblf1y3/Bez_n_zvu.jpg[/img][/url]

  #3575
  terje
  Účastník
  #3576
  Ondra78
  Účastník

  Postni sem kód

  #3578
  terje
  Účastník

  /*
  | Post temp. values from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the
  | ENC28J60 chip.
  | Based on the Ethercard example from http://www.jeelabs.org
  | Phil Grant Jan 2014
  */
  #include <EtherCard.h>
  // change these settings to match your own setup
  #define APIKEY „KVWMM6N5UOKA7SR4“ // ThingSpeak Chanel 21973
  #include <Wire.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h> //DS18B20 support
  // =========== Setup the Temperature sensor details =================
  #define ONE_WIRE_BUS 7 // DS18B20 Temperature chip i/o on pin D7
  #define TEMPERATURE_PRECISION 9
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  // Insert the ID of your temp sensor here, for the sketch, visit here
  // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
  DeviceAddress Thermometer = { 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4 }; // zelena, adresa: 0x28, 0xBC, 0x28, 0xF9, 0x03, 0x00, 0x00, 0xA4

  int sensorPin = A0; // select the input pin for the ldr
  unsigned int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the ldr

  // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
  byte mymac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };

  const char website[] PROGMEM = „api.thingspeak.com“;

  byte Ethernet::buffer[700];
  uint32_t timer;
  Stash stash;

  void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println(„\n[webClient]“);

  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
  Serial.println( „Failed to access Ethernet controller“);
  if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(„DHCP failed“);

  ether.printIp(„IP: „, ether.myip);
  ether.printIp(„GW: „, ether.gwip);
  ether.printIp(„DNS: „, ether.dnsip);

  if (!ether.dnsLookup(website))
  Serial.println(„DNS failed“);

  ether.printIp(„SRV: „, ether.hisip);
  }

  void loop () {
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());

  if (millis() > timer) {
  //timer = millis() + 60000; //Transmit every 60 seconds
  timer = millis() + 30000; //Transmit every 30 seconds
  sensors.requestTemperatures();
  delay(200);
  // read the value from the ldr:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // generate two values – by using a separate stash,
  // we can determine the size of the generated message ahead of time
  byte sd = stash.create();
  stash.print(„field1=“);
  stash.println(String(sensors.getTempC(Thermometer),DEC)); // print the temperature as string
  stash.print(„&field2=“);
  stash.print(String(sensorValue, DEC)); // print the value (0 to 1024) as string
  stash.save();
  // For DEBUGGING – Print out our data, uncomment the lines below
  //Serial.print(„field1=“);
  //Serial.println(sensors.getTempC(Thermometer),DEC);
  //Serial.print(„field2=“);
  //Serial.println(sensorValue, DEC); // print the value (0 to 1024)

  // generate the header with payload – note that the stash size is used,
  // and that a „stash descriptor“ is passed in as argument using „$H“
  Stash::prepare(PSTR(„POST /update HTTP/1.1“ „\r\n“
  „Host: $F“ „\r\n“
  „Connection: close“ „\r\n“
  „X-THINGSPEAKAPIKEY: $F“ „\r\n“
  „Content-Type: application/x-www-form-urlencoded“ „\r\n“
  „Content-Length: $D“ „\r\n“
  „\r\n“
  „$H“),
  website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);

  // send the packet – this also releases all stash buffers once done
  ether.tcpSend();
  }
  }

  #3801
  marh
  Účastník

  arduino nano+DS18B20+enc28j60
  enc28j60 CS pin je na arduine 8
  senzory sa daju upraviť ine ale ak vyhodnotenie merania je ine tak treba len upraviť kod na zistenie hodnoty na senzore

  pozri tu, teraz nie je napojene meranie , je to len stara historia
  https://thingspeak.com/channels/38430

  arduino 2x 1-wire bus 4x ds18b20 thingspeak
  4sensory 2x na pine 6 a 2x pine 7 —môžete dať všetky štyri na jeden Pin a zmeniť kod
  dal som na 2 piny kvôli parazitnym väzbam na dlhom kabli, lebo nemeralo vždy
  arduino načita teploty z Pinu 6/7
  samozrejme treba upraviť kod:
  pridať adresy čisiel, môžete si zmeniť nazvy a zadať kľuč pre THINGSPEAK

  /*
  | 
  | arduino nano, 4x sensor ds18b20 on PIN6/PIN7 , used is 2x 1-wire bus
  | arduino program 1.6.4
  | Post 4 temperatures from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the 
  | ENC28J60 chip. ethercard   <EtherCard.h> from master
  | Based on the Ethercard example from www.jeelabs.org
  
  | enc28j60 CS is pin 8
  | library ethercard from master  , ethercardmaster.zip
  | Phil Grant Jan 2014
  
  */
  #include <EtherCard.h>
  // change these settings to match your own setup
  #define APIKEY "C06FVBVE5DCU0UK1 "  // plug your API KEY
  #include <Wire.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h> //DS18B20 support
  // =========== Setup the Temperature sensor details =================
  
  #define TEMPERATURE_PRECISION 9
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWireA (6) ; // 2 sensor on pin6
  OneWire oneWireB (7) ; // 2 sensor on pin7 
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
  
  DallasTemperature sensorsA (&oneWireA) ;
  DallasTemperature sensorsB (&oneWireB) ;
  // Insert the ID of your temp sensor here, for the sketch, visit here
  // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
  DeviceAddress inside = { 0x28, 0xFF, 0x1F, 0x8A, 0x4E, 0x04, 0x00, 0x67 };
  DeviceAddress outside = { 0x28, 0xFF, 0x03, 0x4A, 0x33, 0x04, 0x00, 0xFC };
  DeviceAddress dogHouse = { 0x28, 0xFF, 0xE2, 0x44, 0x31, 0x04, 0x00, 0xB1 };
  DeviceAddress cathouse = { 0x28, 0xFF, 0xED, 0x89, 0x4E, 0x04, 0x00, 0xCA };
  
  // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
  byte mymac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  
  const char website[] PROGMEM = "api.thingspeak.com";
  
  byte Ethernet::buffer[700];
  uint32_t timer;
  Stash stash;
  
  void setup () {
   Serial.begin(57600);
   Serial.println("\n[webClient]");
  
   if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) 
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("DHCP failed");
  
   ether.printIp("IP: ", ether.myip);
   ether.printIp("GW: ", ether.gwip); 
   ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); 
  
   if (!ether.dnsLookup(website))
    Serial.println("DNS failed");
    
   ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
  }
  
  void loop () {
   ether.packetLoop(ether.packetReceive());
   
   if (millis() > timer) {
    timer = millis() + 15000; //Transmit every minute
    // themperatures from all sensors
    sensorsA.requestTemperatures();
    sensorsB.requestTemperatures();
    // save themperatures to values
    float aThermometer = sensorsA.getTempC(inside);
    float aThermometer1 = sensorsA.getTempC(outside);
    float aThermometer2 = sensorsB.getTempC(dogHouse);
    float aThermometer3 = sensorsB.getTempC(cathouse);
    delay(200);
    // generate two fake values as payload - by using a separate stash,
    // we can determine the size of the generated message ahead of time
    byte sd = stash.create();
    // create text with values for THINGSPEAK with more fields
    stash.print("field1=");
    stash.println(aThermometer);
    stash.print("&field2=");
    stash.println(aThermometer1);
    stash.print("&field3=");
    stash.println(aThermometer2);
    stash.print("&field4=");
    stash.println(aThermometer3);
    
    stash.save();
    
    // generate the header with payload - note that the stash size is used,
    // and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
    Stash::prepare(PSTR("POST /update HTTP/1.1" "\r\n" 
              "Host: $F" "\r\n" 
              "Connection: close" "\r\n" 
              "X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n" 
              "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" 
              "Content-Length: $D" "\r\n" 
              "\r\n" 
              "$H"),
        website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
  
    // send the packet - this also releases all stash buffers once done
    ether.tcpSend();
   }
  }
  

  —–
  web_tepl_thingspeak 2 sensors.ino
  2 senzory na jednom pine

  /*
  | Post temp. values from a DS18B20 to ThingSpeak using the Ethercard interface based on the 
  | ENC28J60 chip. ethercard  arduino 1.6.4  <EtherCard.h> from master
  | Based on the Ethercard example from www.jeelabs.org
  
  | enc28j60 CS is pin 8
  | library ethercard from master  , ethercardmaster.zip
  | Phil Grant Jan 2014
  
  */
  #include <EtherCard.h>
  // change these settings to match your own setup
  #define APIKEY "C06FVBVE5DCU0UK1 "  // plug your API KEY
  #include <Wire.h>
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h> //DS18B20 support
  // =========== Setup the Temperature sensor details =================
  #define ONE_WIRE_BUS 7 // DS18B20 Temperature chip i/o on pin D7, plug sensors to PIN D7, or change value
  #define TEMPERATURE_PRECISION 9
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  // Insert the ID of your temp sensor here, for the sketch, visit here
  // http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-address-finder.html
  DeviceAddress Thermometer = { 0x28, 0x5C, 0x46, 0xB4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0C }; // ds18b20 address, replace with your address
  DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xFF, 0xE2, 0x44, 0x31, 0x04, 0x00, 0xB1 }; // ds18b20 address,replace with your address you can others sensors
  // you can others sensors
  
  // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
  byte mymac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  
  const char website[] PROGMEM = "api.thingspeak.com";
  
  byte Ethernet::buffer[700];
  uint32_t timer;
  Stash stash;
  
  void setup () {
   Serial.begin(57600);
   Serial.println("\n[webClient]");
  
   if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) 
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("DHCP failed");
  
   ether.printIp("IP: ", ether.myip);
   ether.printIp("GW: ", ether.gwip); 
   ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); 
  
   if (!ether.dnsLookup(website))
    Serial.println("DNS failed");
    
   ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
  }
  
  void loop () {
   ether.packetLoop(ether.packetReceive());
   
   if (millis() > timer) {
    timer = millis() + 15000; //Transmit every minute
    // themperatures from all sensors
    sensors.requestTemperatures();
    // save themperatures to values
    float aThermometer = sensors.getTempC(Thermometer);
    float aThermometer1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
    delay(200);
    // generate two fake values as payload - by using a separate stash,
    // we can determine the size of the generated message ahead of time
    byte sd = stash.create();
    // create text with values for THINGSPEAK with more fields
    stash.print("field1=");
    stash.println(aThermometer);
    stash.print("&field2=");
    stash.println(aThermometer1);
  
    stash.save();
    
    // generate the header with payload - note that the stash size is used,
    // and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
    Stash::prepare(PSTR("POST /update HTTP/1.1" "\r\n" 
              "Host: $F" "\r\n" 
              "Connection: close" "\r\n" 
              "X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n" 
              "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" 
              "Content-Length: $D" "\r\n" 
              "\r\n" 
              "$H"),
        website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
  
    // send the packet - this also releases all stash buffers once done
    ether.tcpSend();
   }
  }
  
  
Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 33)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.