Close

Problém s kodem u online meteorologické stanice.

Úvodní stránka Fórum Software Jazyky Jazyk Wiring Problém s kodem u online meteorologické stanice.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • #6046
  Soci
  Účastník

  Dobrý den chtěl bych poprosit o radu u tohoto kodu.
  Je to moje maturitní práce takže je to celkem akutní.
  Když přidám do tohoto kodu, část na vytvoření webu vypíše chybu s get short.
  Už vážně nevím co dál.
  #include <Wire.h>
  #include <SoftwareSerial.h>// import the serial library
  #include <dht.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <SPI.h>

  #define dht_apin A0 // Analog Pin sensor is connected to
  dht DHT;
  // nastaví adresu pro senzor tlaku
  #define ADR 0x77

  boolean zacatekCteni = false;

  byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9C, 0xB7}; //MAC adresa
  IPAddress ip(192,168,1,177); //IP adresa
  EthernetServer server = EthernetServer(80); //port
  static char baseurl[]=“http://192.168.1.177&#8243;;

  // inicializace proměných
  short ac1 = 0;
  short ac2 = 0;
  short ac3 = 0;
  short b1 = 0;
  short b2 = 0;
  short mb = 0;
  short mc = 0;
  short md = 0;
  unsigned short ac6, ac4, ac5;
  long UT, b5;

  // nastavení přesnosti čidla OSS
  // 0 až 3 (0 nejmenší)
  byte OSS = 3;

  void setup()
  {

  Ethernet.begin(mac, ip); //vytvoření serveru
  server.begin(); //spuštění serveru

  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();

  //získání kalibračních hodnot ze senzoru
  ac1 = GetShort(0xAA, 0xAB);
  ac2 = GetShort(0xAC, 0xAD);
  ac3 = GetShort(0xAE, 0xAF);
  ac4 = GetShort(0xB0, 0xB1);
  ac5 = GetShort(0xB2, 0xB3);
  ac6 = GetShort(0xB4, 0xB5);
  b1 = GetShort(0xB6, 0xB7);
  b2 = GetShort(0xB8, 0xB9);
  mb = GetShort(0xBA, 0xBB);
  mc = GetShort(0xBC, 0xBD);
  md = GetShort(0xBE, 0xBF);
  }

  void loop()
  {
  EthernetClient client = server.available(); // vytvorenie spojenia
  if (client)
  {
  boolean currentLineIsBlank = true;
  boolean sentHeader = false;

  while (client.connected())
  {
  if (client.available())
  {
  if(!sentHeader)
  {
  client.println(„HTTP/1.1 200 OK“); // hlavička html stránky
  client.println(„Content-Type: text/html“);
  client.println(„<script type=text/javascript>“);
  client.println();
  sentHeader = true;

  client.println(„<table border=0 cellpadding=20 cellspacing=0 align=left>“); //tabulka a její nastavení
  client.println(„<tr>“);

  client.println(„</table>“);

  client.println(„</body>“);

  }

  DHT.read11(dht_apin);
  Serial.print(„Vlhkost: „);
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.println(„% „);

  UT = GetUT();
  short teplota = GetTemperature(UT);
  Serial.print(„Teplota: „);
  Serial.print((float)teplota/10);
  Serial.println(“ st.C“);

  long tlak = GetPressure(ReadUP());
  Serial.print(„Tlak: „);
  Serial.print((float)tlak/100);
  Serial.println(“ hPa“);

  // výpočet nadmořské výšky
  // za p0 si dosaďte sou hodnotu pro tlak ve vaší
  // oblasti přepočtený na hladinu moře v Pa
  long p0 = 100400;
  float vyska = (float)44330 * (1 – pow(((float) tlak/p0), 0.190295));
  Serial.print(„Nadm. vyska: „);
  Serial.print((float)vyska);
  Serial.println(“ m“);

  // obnovovat budeme každých 5 vteřin
  delay (5000);
  // jeden řádek mezi daty vynecháme
  Serial.println();
  }

  //funkce pro získání kalibračních hodnot
  short GetShort(byte adr1, byte adr2)
  {
  byte b1, b2;
  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(adr1);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADR,1);
  if (Wire.available()) b1 = Wire.read();

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(byte(adr2));
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADR,1);
  if (Wire.available()) b2 = Wire.read();
  short r = b2 + (unsigned short)(b1 << 8);
  return r;
  }

  // získá nekompenzovanou hodnotu teploty
  long GetUT()
  {
  byte b1, b2, b3;

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x2E);
  Wire.endTransmission();

  delay(5);

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(0xF6);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADR,1);
  if (Wire.available()) b1 = Wire.read();

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(0xF7);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADR,1);
  if (Wire.available()) b2 = Wire.read();

  long ut = ((long)b1<<8) + b2;
  return ut;
  }

  // získá nekompenzovanou hodnotu tlaku
  unsigned long ReadUP()
  {
  unsigned char msb, lsb, xlsb;
  unsigned long up = 0;

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x34 + (OSS<<6));
  Wire.endTransmission();

  // čekání na konverzi podle nastavené přesnosti
  delay(2 + (3<<OSS));

  Wire.beginTransmission(ADR);
  Wire.write(0xF6);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADR, 3);

  // přečte tři bajty
  while(Wire.available() < 3)
  ;
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  xlsb = Wire.read();

  // a poté z nich složí hodnotu
  up = (((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);

  return up;
  }

  // funkce pro získání teploty z UT
  short GetTemperature(unsigned int ut)
  {
  long x1, x2;
  x1 = (((long)ut – (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
  x2 = ((long)mc << 11)/(x1 + md);
  b5 = x1 + x2;
  return ((b5 + 8)>>4);
  }

  // funkce pro výpočet tlaku
  long GetPressure(unsigned long up)
  {
  long x1, x2, x3, b3, b6, p;
  unsigned long b4, b7;

  b6 = b5 – 4000;
  // Calculate B3
  x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
  x2 = (ac2 * b6)>>11;
  x3 = x1 + x2;
  b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;

  // Calculate B4
  x1 = (ac3 * b6)>>13;
  x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
  x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
  b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;

  b7 = ((unsigned long)(up – b3) * (50000>>OSS));
  if (b7 < 0x80000000)
  p = (b7<<1)/b4;
  else
  p = (b7/b4)<<1;

  x1 = (p>>8) * (p>>8);
  x1 = (x1 * 3038)>>16;
  x2 = (-7357 * p)>>16;
  p += (x1 + x2 + 3791)>>4;

  return p;

  }
  client.stop(); // koniec relácie
  }
  }

  #6047
  Zbyšek Voda
  Správce

  Dobrý den, ještě nám sem prosím zkopírujte text chybové hlášky.
  Díky

  #6078
  Soci
  Účastník

  Arduino: 1.6.6 (Windows 8.1), Vývojová deska: „Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)“

  C:\Users\Mates\Documents\Arduino\celykod_2.0\celykod_2.0.ino: In function ‚void setup()‘:

  celykod_2.0:46: error: ‚GetShort‘ was not declared in this scope

  ac1 = GetShort(0xAA, 0xAB);

  ^

  C:\Users\Mates\Documents\Arduino\celykod_2.0\celykod_2.0.ino: In function ‚void loop()‘:

  celykod_2.0:99: error: ‚GetUT‘ was not declared in this scope

  UT = GetUT();

  ^

  celykod_2.0:100: error: ‚GetTemperature‘ was not declared in this scope

  short teplota = GetTemperature(UT);

  ^

  celykod_2.0:105: error: ‚ReadUP‘ was not declared in this scope

  long tlak = GetPressure(ReadUP());

  ^

  celykod_2.0:105: error: ‚GetPressure‘ was not declared in this scope

  long tlak = GetPressure(ReadUP());

  ^

  celykod_2.0:129: error: a function-definition is not allowed here before ‚{‚ token

  {

  ^

  celykod_2.0:148: error: a function-definition is not allowed here before ‚{‚ token

  {

  ^

  celykod_2.0:176: error: a function-definition is not allowed here before ‚{‚ token

  {

  ^

  celykod_2.0:209: error: a function-definition is not allowed here before ‚{‚ token

  {

  ^

  celykod_2.0:219: error: a function-definition is not allowed here before ‚{‚ token

  {

  ^

  celykod_2.0:253: error: expected ‚}‘ at end of input

  }

  ^

  exit status 1
  ‚GetShort‘ was not declared in this scope

  Tento výpis by měl více informací s
  „Zobrazit více informací během kompilace“
  povoleno v Soubor > Vlastnosti

  #6080
  Zbyšek Voda
  Správce

  Největší problém bude v tom, že máte funkce getShort() a další deklarované UVNITŘ funkce loop().

  Funkce musíte deklarovat mimo tělo ostatních funkcí:)

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.