Close

I zemětřesení může být uměním

Monitory s grafem seismografu a pohyby tanečníka.
Monitory s grafem seismografu a pohyby tanečníka.
Foto z výstavy


Během výstavy „Earth Partitions“ (Zemské oddíly) konané v Centre d’Art Contemporain à Sète představil francouzský umělec Melik Ohanian[FR] velmi zajímavou expozici. Ta je složená ze dvou synchronizovaných videí s tanečníkem a záznamem seismografu.

Melik Ohanian požádal tanečníka s dvěma ovladači v rukou, aby do jazyka svého těla přeložil pohyby seismografu zemětřesení, které viděl na projekci před sebou. Jeho pohyby byly snímány pomocí akcelerometrů v ovladačích a ihned zaznamenávány do nového grafu. Tanečník a seismograf byli natáčeni ve stejném čase a video bylo přenášeno na dvě promítací plochy v průběhu samotné výstavy.

Seismograf postavený z Arduina
Arduino Seismograf

Projekt byl vytvořen díky práci lidí z Out of Pluto, multidisciplinárnímu startupu, pracujícím na výzkumu a vývoji nových technologií pro různé projekty a idee. Anthony a Marhias z Out of Pluto na svém webu systém popsali takto:

Arduino Micro čte hodnoty z akcelerometru. Počítá globální hodnotu a posílá jí přes bluetooth do počítače. Počítač hodnotu přečte, spočítá úhel vzhledem k nastavitelné referenční hodnotě (citlivost) a pošle novou hodnotu do Arduino Uno. Arduino Uno pošle úhel do servo motoru, který se na tento úhel nastaví, a pak se vrátí zpět na 0 (pokud není odeslaná žádná jiná hodnota). Vracení se k 0 simuluje konec zemětřesení. Mechanická část ramene je pohyblivá a má určitou setrvačnost, takže výsledná kresba připomíná typický záznam seismografu. Pro tažení papíru stejnou rychlostí používáme obyčejný motor.

Ovladač, který držel tanečník v ruce při zaznamenávání pohybu
Ovladač, který držel tanečník v ruce

Podívejte se na video:

Pseudo-seismograph for Melik Ohanian art piece „Earth Partitions“ from Out of Pluto on Vimeo.

Přeloženo z http://blog.arduino.cc/2014/11/29/earthquakes-reinterpreted-by-the-human-body/ a mírně upraveno.

Napsat komentář