Close

Indikátor stavu zplodin v ovzduší

Vizualizace stavu ovzduší pomocí Arduino UNO

Jihoasijské země, jako například Singapur nebo Malaysie, čas od času zamoří mračna kouře. Nejde o smog, tvořený zplodinami vozidel, ale o opravdový kouř pocházející z lesních požárů, které jsou zde časté – obzvláště v Indonésii v suchých obdobích.

V roce 2015 byla situace dokonce tak špatná, že školy musely být na jeden den uzavřeny.  To byl také jeden z důvodů, proč se tým, který tvořili Tian Lye Teo and Ethan Lee Yong Sheng, během Hyper Haze Hackathon rozhodli sestrojit zařízení, které by jednoduchým způsobem ukazovalo aktuální stav ovzduší. Jejich levné zařízení, založené na Arduino UNO, bylo cílené pro staré lidi, kteří jinak nemají informace o ovzduší k dispozici. Za jejich nápad získali v hackatonu druhé místo.

Tým autorů
Tým autorů

Autoři popisují projekt následovně:

Hlavní problém, který jsme se naším projektem snažili vyřešit, byla dostupnost aktuálních informací o ovzduší pro staré opuštěné lidi. Ti totiž většinou nemají přístup k hlavním informačním zdrojům, jako je rádio, mobilní telefon, TV apod. Stav ovzduší udávaný pomocí hodnoty PSI* je sice volně dostupný, ale oni nemají možnost se k němu dostat, nebo nerozumí jazyku daného informačního média (Čínština, Angličtina…)

Hodnoty PSI jsou dostupné ve dvou sadách rozdělených podle aktuálnosti. První je aktualizována každé tři hodiny, druhá každý den. To může také být matoucí, protože nemusí být jasné, co jaké hodnoty znamenají.

Naše levné řešení používá Arduino, které stahuje aktuální PSI hodnoty ze serveru. Tyto hodnoty dále porovná a zobrazí na pětidílné stupnici aktuální znečištění – od není potřeba mít roušku po nechoď ven, je tam neobyvatelno.

Celé zařízení vyjde asi na dvacet dolarů a může být jednoduše sestaveno doma. Rozumíme ale, že za něj staří lidé dvacet dolarů nezaplatí. („Dvacet dolarů ?! To je jídlo na pět dní!“) Chtěli bychom se proto spojit s nějakou organizací, nebo možná i s vládou, a nainstalovat naše zařízení na každé patro některých domů, nebo alespoň do přízemí. Věříme, že by to mohlo být pro staré lidi velmi užitečné.

Do budoucna bychom rádi propojili naše zařízení s Pioneer generation kartou (obdoba českých Seniorpasů). Po jejím přiložený by zařízení vydalo respirační roušku roušku a lidé by tak mohli na ulici volně dýchat. Tak nějak se nám zdá, že by nám v tomto směru mohla být vláda nápomocna.

Pomozte nám prosím tím, že náš nápad budete šířit dál. Je to jen malá služba pro generaci, která budovala náš národ.

*PSI (Pollutant Standards Index – standardizovaný index znečistění) je číslo, které srozumitelně udává aktuální a denní stav ovzduší používaný převážně v Singapuru. Měřící stanice zjišťují koncentraci částic, oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), ozonu (O3) a oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu. Naměřené hodnoty určí hodnotu PSI.

Zbyšek Voda

Napsat komentář