Close

Mapování jezer s Arduino robotem

Sea Renderings Arduino robot

S neobvyklým způsobem měření hloubky jezer přišel Geir Andersen, když pro tyto účely za pomocí Arduina Duemilanove sestrojil robota s názvem Sea Rendering (název je překvapivě primárně anagramem autorova jména, nikoliv pouze popisem funkce přístroje):

Robot má za úkol zaznamenávat hloubku předem vyznačených bodů, sesbíraná data jsou následně uložena na paměťovou kartu. Doba provozu se obvykle pohybuje okolo 24 hodin, za nejvyšší rychlosti 3km/h tedy Sea Rendering urazí vzdálenost přibližně 72km. Záznamy jsou aktualizovány každých 10m – za jeden přejezd tak naměří bezmála 700 hloubkových bodů, včetně jejich lokace GPS.

Sea Rendering Arduino robot 2
Pod kapotou Sea Rendering

Geirův projekt bude brzy uveden na Let’s Make Robots, dobrovolné akci pořádané členy robotické komunity.

Níže si můžete prohlédnout výsledná data z průzkumu norského jezera Riskedalsvatnet, spolu s ukázkou samotného přístroje v akci.

Sea Rendering mapa
Záznam přejezdu

Přeloženo z http://blog.arduino.cc/2015/04/14/lets-make-robots-exploring-lake-depths/

Kamila Ježková

Napsat komentář