Close

MBot jako hudební virtuos

MBot jako hudební virtuos

Říká se, že chcete-li někomu zajistit opravdu nezapomenutelné vánoce, darujte jeho dětem pod stromeček bubínek a trumpetku. MBot je ale slušně vychovaný robot a na rozdíl od dětí z něj trpící rodič může snadno vytáhnout baterky, když už je hluk k nesnesení.

Programování samotného zvuku je v rámci Makeblocku tak trapně jednoduché, že je téměř umění napsat o tom celý článek. Poněkud složitějším se však stává, pokud chcete vytvořit smysluplnou melodii.

V zásadě se zvuk zadává pomocí jednoduchého příkazu (viz. následující obrázek).

Zadání tónu prostřednictvím číselných parametrů
Zadání tónu prostřednictvím číselných parametrů

Zlomyslně doufám, že teď jsem vám trošku zamotal hlavu, protože pro mě to také nebylo, jsa hudebním nevzdělancem – technikem, jednoduché téma. Zkusím to celé rozklíčovat tak, aby to bylo uchopitelné a hlavně, aby to téma bylo pro dospěláka, který ho chce vysvětlit dítěti, použitelné.

Každý tón, který slyšíme (a který také umí mBot vydat) má určitou frekvenci (to je to, čemu říkáme výška tónu) a také určitou délku trvání. Oba tyto parametry je třeba do příkazu zadat. Můžeme tyto příkazy zadávat buď přímo jako výšku tónu (noty od c2 do d8), nebo jako frekvence v Hertzích. Délku tónu můžeme zadat buď jako ty noty (nota dvojitá, celá, půlová, čtvrťová, nebo osminová), nebo prostě jako časový interval v milisekundách (1 sekunda = 1000 milisekund).

Tip: Frekvence jednotlivých not najdete na následujícím odkazu. V tabulce jsou uvedeny i frekvence půltónů.

My chceme ovšem programovat písničky. Na webu můžete nalézt řadu notových záznamů různých melodií. Ze začátku doporučuji vybírat jednoduché lidové písně – ideální třeba melodie z klavírních škol atp.

mbot delka tonu noty
Délku trvání noty na notové osnově poznáme podle tvaru noty

Chceme-li programovat melodie z not je třeba sledovat tvar noty. Ten nám udává jakou délku tónu máme nastavit.

Nota celá nemá nožičku a je dutá. Nota půlová je dutá a má nožičku. Nota čtvrťová je plná a má nožičku. Nota osminová je plná, má nožičku a pozor – na nožičce má praporek.

mbot noty oktavy
Rozsah základních oktáv – nejčastějších frekvencí v melodiích

Linek na notovém záznamu je pět. Výška tónu je zapsaná prostřednictvím umístění noty buď na lince nebo mezi linkami. Pokud jsou noty vyšší nebo nižší než počet linek na notové osnově, můžeme je zaznamenat s pomocnou malou linkou.

My máme ovšem mnohem větší počet tónů než linek v osnově. Vždy sedm tónů je sdruženo do oktávy (tóny c,d,e,f,g,a,b – číslo za písmenem je pro mBota číslem oktávy). Na notovou osnovu se, aniž by to bylo nepřehledné, vejdou pouze dvě oktávy. Problém je vyřešený prostřednictvím klíče na začátku notové osnovy, který vám určí pro které dvě oktávy je melodie zamýšlena.

Některé melodie ovšem používají mimo celých tónů i takzvané půltóny (celé tóny jsou u klavíru bílé klávesy a pro půltóny máte vyhrazené klávesy černé). Tyto půltóny mBot primárně neumí, respektive umí je zahrát, ale museli byste zadat přímo danou frekvenci (viz. tabulka v odkazu předchozího tipu). Pro děti je to ovšem docela komplikace, proto pro vaše hudební pokusy volte jako předlohy notové osnovy písniček, které neobsahují na začátku linky křížek nebo písmeno b.

mbot song
Program písničky „Maličká su“

Další postup je velmi jednoduchý. Procházíme písničku notu za notou a z widgetů skládáme postupně celou skladbu. Mělo by vám vzniknout něco podobného jako na obrázku. Pokud se v melodii vyskytují pomlky není nic snadnějšího než vložit mezi tóny také nějakou tu pauzičku s příkazem „čekej“.

Se zvukem se dají dělat i jiné zajímavé věci než jenom hrát melodie. U nás v Domečku si kluci zkouší třeba naprogramovat vysílání v morseovce (někteří z nich poprvé zjistí, že vůbec něco takového jako morseova abeceda existuje), nebo zkoušíme práh slyšitelnosti. Práh slyšitelnosti u člověka jsou tóny o frekvenci mezi mezi 16 Hz – 20000 Hz. Ke stažení na konci článku nabízím prográmek ve kterém mBot postupně píská tóny o vyšší a vyšší frekvenci. Při spuštění doporučuji někam uklidit domácí zvířectvo, nezaručuji že tento test budou snášet v klidu. 🙂

mBot programy ke stažení

Zkušební program pro demonstraci délky tónu – zde ke stažení

Zkušební program pro demonstraci výšky tónu – zde ke stažení

Zkušební program pro test prahu slyšitelnosti (frekvence) – zde ke stažení

Melodie rolničky, rolničky – zde ke stažení

Melodie Červená řeka – zde ke stažení

Melodie Happy Birthday to You – zde ke stažení

Melodie Ovčáci čtveráci – zde ke stažení

Melodie Maličká su – zde ke stažení

Melodie Prší, prší – zde ke stažení

Policejní houkačka – zde ke stažení

Odkazy na produkty HW Kitchen použité v článku:

Ondřej Merta

Napsat komentář