Close

MBot se staví na vlastní kola

Robot mBot

V minulém díle jsme otevřeli modrou krabici, kterou jsme nalezli (nebo ještě nalezneme?) pod vánočním stromkem. V krabici jsme objevili robůtka mBot rozloženého na množství součástek a záhadných modulů. Nejsme však žádná ořezávátka a proto se hned pouštíme do stavby!

Tip: Nebojte se do stavby zaangažovat děti, popřípadě jim celou stavbu rovnou svěřit a pouze kontrolovat průběh a eventuálně dotaženost šroubů. Budete překvapeni, co jsou vaše dítka schopná zvládnout a navíc celá stavebnice je určena především na to, aby se na ní něco děcka naučila.

seznam soucastek 1
Seznam součástek v balení mBot – čísla součástí zmiňuji v dalším textu.
sroubovak
Jediný nástroj, který použijete – šroubovák (9.).

A začneme pěkně zostra, představením jediného nástroje, který budete pro celou práci potřebovat – šroubováku (9.). Skládá se ze dvou částí – rukojeti a kovové osy se dvěma pracovními konci. V průběhu montáže narazíte totiž na dva typy hlav šroubů, které bude třeba zašroubovat. Jedna má tvar kříže, druhá šestihranu (tzv. inbus). Prosím přehazujte si hrot šroubováku dle potřeby.

2 1 1
První a druhý krok montáže na šasi mBot.

Postupujeme-li podle plánu montáže, který nalezneme v krabici (což vřele doporučuji) bude třeba v prvním a druhém kroku přišroubovat levý a pravý motorek (5.) na šasi mBota (1.). Motorek je třeba prostrčit hřídelí (to je ta tyčka se závitem na straně motorku) bokem šasi a sešroubovat každý motorek dvěma dlouhými šrouby M3 (13.) s matkami. Na každý motorek jsou dvě matky a dva šrouby.

Tip: Všechny matky u motorků pečlivě utáhněte. Při větším provozu mají snahu se časem vyviklat a uvolnit, pokud nejsou pořádně utažené. U nás v chomutovském Domečku jsou mBoti pod pořádnou zátěží, takže jsme tyto matky nahradili matkami se samosvornou gumovou manžetkou, které se neuvolňují.

2 2 1
Třetí krok montáže – sestavení kol robota.

V dalším kroku, podle plánu třetím v pořadí, sestavíme a zkompletujeme kola. Na navléknutí pneumatiky (3.) na disky kol (3.) není potřeba žádné zvláštní síly, takže by ani děti neměly mít problém tento krok uskutečnit. Kola opatřená pneumatikami nasadíme na osy motorků (vzhledem k výřezu osy to lze provést pouze jedním správným způsobem) a přišroubujeme vruty (15.). Opět – je to namáhaná část konstrukce, vruty je třeba pečlivě utáhnout.

2 3 1
Takto by měl nyní rozestavěný mBot vypadat – na obrázku je navíc protažen kablík otvorem v šasi, udělejte to také.
2 4
Čtvrtý krok montáže – kompletace modulu čtení čar a rejdovacího kolečka.

Čtvrtým krokem montáže je kompletace modulu čtení čar (8.) a rejdovacího kolečka (16.). Pro upevnění budeme potřebovat dva šrouby (14.). Upevnění je poměrně prosté. Je třeba sestavit modul i rejdovací kolečko tak, aby šroub byl schopen projít oběma díly zároveň. Pokud jste dokázali sestavit oba díly, tak, jak bylo popsáno, stačí je přišroubovat k šasi v přední části mBota. Není třeba žádných matek, v šasi je již vyfrézovaný závit. Na závěr zacvakneme do konektoru modulu kablík (17.) a protáhneme ho otvorem ve středu šasi, stejně, jako kablíky od motorků.

Tip: Buďte opatrní v utahování těchto šroubů. Nezdá se to, ale hliníkové šasi je měkké a nasadíte-li při utahování šroub nakřivo, snadno strhnete závit.

2 5
Detail upevněného modulu čtení čar a rejdovacího kolečka. Přesně takto by to mělo vypadat.
2 6
Pátý krok montáže – upevnění sloupků.

Pátým krokem montáže bude přišroubování čtyř sloupků (12.) do šasi mBota (1.). Opět nebudete potřebovat žádné matky, protože jsou v šasi závity již přímo vyfrézované.

2 7
2 8
Šestý krok montáže – příprava pro upevnění zásobníku baterií.

Mbota je třeba opatřit bateriovým systémem. Makeblock zde nabízí dvě varianty. První je zásobníkové pouzdro (4.), do kterého bude třeba nakoupit dobíjecí tužkové baterie a které se k mBotovi připevňuje pomocí suchých zipů (11.). Tento krok je na plánu popsán, jako kroky 7. a 8.

Druhou variantou je akumulátor LiPol, který se připevňuje prostým přicvaknutím na spodek hřbetní části mBota. V prvém i druhém případě je později potřebné připojit konektory bateriového komponentu do hřbetní desky mBota.

2 9
Sedmý krok montáže – připevnění hřbetní části.

Montáž mBota se nám chýlí ke konci. Připevníme veledůležitou hřbetní část mBota (2.) na sloupky (12.) čtyřmi šrouby (14.) a můžeme přikročit k následujícímu kroku.

2 10
Osmý krok montáže – kompletace ultrazvukového modulu.

Předposlední fází montáže je zkompletování ultrazvukového modulu (7.). K tomuto kroku budeme potřebovat ultrazvukový modul (7.), propojovací kablík (17.) a dva šrouby (14.). Tento krok není v plánu popsán, protože na dané místo Makeblock v modelu mBot Explorer preferuje montáž následujícího dílu LED Matrix. Vzhledem k tomu, že mBot je stavebnice a můžete si jej smontovat k obrazu svému a také, že je k dispozici i řada doplňků, která tuto různorodost umožňuje, vám doporučuji využít čelo mBota k připevnění ultrazvukového modulu (překážky potřebujete detekovat před mBotem) a modul matrixu připevnit tak, jak je popsáno v následujícím kroku.

2 11 1
Devátý krok montáže – kompletace modulu LED Matrix.

V devátém, posledním kroku montáže sestavíme modul LED Matrix (20.). Tento modul umožňuje promítat mBotovi na ploše maticového displeje emoce a další jednoduché symboly. Displej se sestavuje spojením čelní masky a dílu se světelnými LED diodami pomocí čtyř kolíků. Firma Makeblock nabízí na plánu tři různé varianty umístění tohoto displeje. Na čelní ploše (pak ale ztratíte místo pro umístění ultrazvukového modulu) a dvě varianty, kdy je displej umístěn v zadní části mBota. Na následujícím obrázku naleznete variantu, která se nám nejlépe osvědčila a kterou vám pro začátek doporučuji.

2 12
Konec montáže – umístění LED Matrix na zadní část mBota.

Ehm, tak úplně to ještě není konec montáže :-).

Zbývá propojit kablíky do konektorů ve hřbetní části mbota. Makeblock pro toto propojení zvolil kablíky s konektory typu RJ – 25 (to jsou ty kostičky na konci plochých kablíků). Konektory RJ – 25 jsou rozebiratelné, mají ale pojistku ve tvaru páčky. Tudíž velmi doporučuji nervat je ze zdířek na sílu, ale inteligentně páčku stisknout a jemně je vyjmout. Asi by byla v tomto směru dobrá i instruktáž vašich malých robotiků. Dětem stačí podle mých zkušeností jednou ukázat. Na horní desce mBota jsou čtyři zdířky do kterých je možno připojovat moduly. Makebloci pro orientaci zvolili ďábelsky jednoduchou metodu. Barevný kód na zdířce konektoru je možné zapojit na desce pouze do konektoru, který obsahuje stejnou barvu. Příklad – žlutý konektor od ultrazvukového modulu je možné zapojit do hřbetního konektoru jehož kód obsahuje žlutou barvu (což jsou v tomto případě všechny čtyři konektory).

Samostatnou částí je připojení motorků. Zdířky pro jejich konektory naleznete na boku hřbetní části. V případě, že později zjistíte, že mBot místo levého motorku spouští pravý a naopak, stačí oba konektory navzájem prohodit.

No a to už je k montáži opravdu všechno a v příští kapitole si povíme, jak mBota programovat!

Odkazy na produkty HW Kitchen použité v článku:

Ondřej Merta

2 Comments on “MBot se staví na vlastní kola

emis
18.12.2019 at 6:44

Pěkný návod. Jen bych se rád zeptal na přibližný čas montáže.

Ondřej Merta
18.12.2019 at 13:03

To záleží na schopnostech sestavovatele. Odhadl bych to pro nezkušené dítě na hodinku, maximálně hodinku a půl. U mě to starší kluci staví tak 15-20 minut.

Napsat komentář