Close

Monitorujte život včel pomocí otevřených technologií

Monitorujte život včel s Arduino

„Bees in the Backyard – Včely na zadním dvorku“ je projekt na pomezí občanských věd a technologií, který zkoumá život včel z rodu zednice (včely samotářky).  Jeho autory jsou amatérský včelař Mike Teachman a  inženýr Paul Perrault.

Monitoring včel pomocí Arduino - Schématický nákres systému
Schématický nákres systému

Včely samotářky se od známějších včel medonosných liší v tom, že každý jedinec je samostatný, všechny samice jsou plodné a neexistuje úloha včely dělnice. Tyto včely přenášejí pyl na bříšku a tím přispívají k opylování nejen ovocných stromů.

Za projektem stála myšlenka přeměny včelího úlu na kapacitní senzor za pomoci existujících open-source technologií, jako například Arduino UNO:

V návaznosti na inovativní práci týmu z UPEI, kteří použili neinvazivní kapacitní senzory pro detekci včel přilétajících a opouštějících úl, jsme se rozhodli jejich projekt rozšířit tak, abychom byli schopni nejenom detekovat pohyb včel, ale také jejich aktivitu. Také jsme chtěli být schopni zjišťovat, co z úlu vynášejí a vnášejí do něj. To si vyžádalo vyvinutí nového neinvazivního senzoru, společně s vývojem měřícího systému, který by byl schopný shromažďovat a zpracovávat velké objemy dat.

Monitoring aktivity včel s Arduino - Zapojení systému
Zapojení systému
Monitoring aktivity včel s Arduino - Graf naměřených hodnot
Graf naměřených hodnot

Tým si na rok 2016 naplánoval vylepšit nasazení systému a zlepšit samotné monitorování. A to konkrétně:

  • vyvinout nové kapacitní senzory ve tvaru trubiček s větší přesností
  • zlepšit vizuální stránku úlu a elektronických komponent
  • vyvonout algoritmus, který by byl schopný zjišťovat vzorce v chování včel

Podívejte se na další videa na Youtube, nebo si přečtěte více o projektu na stránkách Spectrum IEEE.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/02/23/monitoring-solitary-bees-using-open-technology/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář