Close

Nechte si roztřídit bonbony podle barvy!

Arduino bonbony barvy

Znáte to asi všichni: koupíte si balíček kulatých cukrovinek a bezprostředně po jeho otevření jste přivítáni duhou barev. S vědomím, že pod každou barvou se skrývá jiná příchuť, se zoufale snažíte najít právě tu vaši oblíbenou – to se ale ukáže mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Ale i na tento problém se open-source komunitě podařilo najít řešení ve formě této pěkné „třídičky“ barevných bonbonů.

Provoz tohoto nápaditého přístroje je řízen mikroovladačem ATmega328, který pracuje ve spolupráci s barevným RGB senzorem, IR senzorem vzdálenosti a dvěma servy, aby tak roztřídil bezmála 1,5kg cukrovinek během pěti minut. Vnější design je tvořen kombinací „kostry“ z umělé hmoty a několika 3d vytištěných součástí.

Arduino bonbony barvy 2
Bonbony jsou tříděny do předem připravených kelímků

Jak to funguje

  • Po naplnění přístroje v něm bonbony rotují, dokud každý nezapadne do jednoho ze čtyř jednomístných slotů
  • Jakmile je bonbon pevně usazen, je ozářen bílou LED, aby tak byly vytvořeny podmínky pro správnou identifikaci barvy RGB senzorem
  • Po přiřazení barvy jsou bonbony za pomoci přesného načasování rotujícího serva roztříděny do předurčených kelímků

Budoucí vylepšení přístroje budou pravděpodobně směřovat k větší kapacitě podavače, rychlejší rotaci serva, přidání vibračního motoru (za účelem zabránění možného ucpání) či zapojení LCD obrazovky zobrazující důležité informace o probíhajících procesech.

Kamila Ježková

Napsat komentář