Close

Objevte technologie, které se nacházejí v předmětech denní potřeby

Arduino Workshop

Každý rok absolvují studenti Institute of Interaction Design (CIID) v Kodani předmět Physical Computing, jako součást jejich výuky. Již se zde stalo tradicí, že je nějakou dobu předmět vyučován týmem lidí se zájmem o Arduino. Tento rok se jednalo o intenzivní dvoutýdenní cyklus, který vedli Ubi De Feo, Alice Pintus a Lorenzo Romagnoli.

Vyučovat na CIID je skvělá skušenost. Jste obklopeni neskutečně motivovanými a zvídavými studenty, kteří tvoří úžasné projekty a prototypy.

Cílem tohoto ročníku bylo vytvoření interaktivních instalací pro Centrum vědy, které by zajímavou cestou vysvětlily, jak fungují dnešní technologie. Pro většinu studentů se jednalo o první kontakt s Arduinem a elektronikou, i tak ale v krátkém čase sestavili osm různých prototypů. Tyto projekty vysvětlují, co stojí za počítačovými viry, alergiemi, video kompresí, machine learning (způsob počítačového učení), laserovými tiskárnami, syntetizéry digitálního zvuku, dvojkovou soustavou a neuroprotetika.

Při vysvětlování principu laserové tiskárny tak například Victoria Hammel, Chelsey Wickmark, Ciaran Duffy a Feild Craddock použili 16 servomotorů připojených k Arduino UNO. Tyto motory ovládají matici magnetů tak, aby byly schopné přitahovat železné piliny a tím kreslit na papír písmena.

V projektu Troyan 77 je zase použit Processing pro vizualizaci napadání systému trojským koněm. Na bludiště je pomocí projektoru promítáno postupné šíření viru počítačem.

Projekt Sound Blocks si vzal za cíl vysvětlit, jak se skládá zvuk kombinováním různých zvukových vln. Prototyp byl sestavěn tak, aby Arduino fungovalo jako MIDI ovladač pro software Ableton.

Zbyšek Voda

Napsat komentář