Close

Robotická ruka ovládaná gesty

Arduino robotická ruka ovládáná gesty pomocí Kinect

Za pomoci pohybových senzorů Kinect, Arduina a software MATLAB/Simulink vytvořili B. Avinash a J. Karthikeyan jednoduchou robotickou ruku, která umí napodobit všechny jejich pohyby.

Pokud potřebujete v projektu snímat pohyby lidského těla, je Kinect zařízení, se kterým byste měli začít. Od pohybů člověka k ovládání servomotorů je to sice dlouhý kus cesty, autorům se ale právě toto zdařilo na výbornou.

V jejich případě získává počítač data z Kinectu, které poté transformuje do úhlů jednotlivých serv, které vypočítává software MATLAB/Symulink. Výsledná data jsou posílána přes sériovou linku do Arduino Mega, které poté ovládá servomotory a tedy i pohyby samotné ruky (s malým spožděním).

Pokud vás projekt zaujal, podívejte se na jeho podrobnější popis na webu Instructables.com.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/11/04/these-makers-built-a-gesture-controlled-robotic-arm/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář