Close

Star Finder – astronomův pomocník

Hvězdná obloha ty vnímavější z nás obvykle nenechá chladnými, pohled na noční oblohu posetou hvězdami a souhvězdími na nás obvykle výrazně působí. Už proto, že není zcela obvyklý. Působivý výhled do vesmírného prostoru je pochopitelně možný tehdy, kdy nám v něm nebrání atmosférické jevy. Poslední desítky let mu ale stále více brání také tzv. světelný smog – především ve velkých městech se náš návyk na téměř všudypřítomné osvětlení spojil s vrstvou zplodin, které samy omezují viditelnost a mnohdy se mu daří hvězdnou oblohy zcela skrýt. Jaký to posun od nedávných dob, kdy pouliční osvětlení budilo v lidech nedůvěru a rušilo „přirozenou“ noční tmu…

StarFinder

Star Finder

Nicméně zpět k projektu. Ten, tak jako řada jiných, například populární Night Sky pro Android a iOS, užijete jen tehdy, kdy na hvězdy vidíte. Star Finder nicméně nefunguje stejně jako Night Sky, které používá systém GPS a mapu hvězd vám modeluje podle vaší polohy, kterou zjistí pomocí satelitu. Star Finder pracuje se senzory a databází, resp. hvězdnou mapou Stellarium, ve které vyhledá jméno hvězdy, kterou jste zaměřili. Max Pix přístroj sestavil tak, aby jeho základní funkcí bylo prosté zamíření a stisknutí tlačítka. O vybrané hvězdě vám krom jména sdělí také například její polohu a vzdálenost od Země.

Displej Star Finderu

Displej Star Finderu

Základním komponentem vynálezu je Sparkfun 9DOF Sensor stick. Její součástí je akcelerometr ADXL345, magnetometr HMC5843 a gyro ITG-3200. Používá sběrnici I2C a napájí se pomocí 3,3 voltového pinu Arduina Pro Mini. Pravděpodobně jsou použitelné i jiné modely než Arduino Pro Mini 3,3 V/8 MHz, ale paměť Flash musí činit přinejmenším 32 K, 16 nestačí. Za LCD displej zvolil MicroLCD 144 od 4dsystems, které je možné programovat pomocí jazyka C a které dovede s Arduinem komunikovat skrze asynchronní sériové rozhraní (UART). Laser zakoupil na serveru eBay. Ten přitom v zařízení funguje jako zaměřovač. Je napojený na senzory, které je třeba speciálně kalibrovat a nejde o právě snadný úkol, především v případě magnetometru. Pracovat musíte s bateriemi, s nimiž jste Star Findera kalibrovali, dodatečně je neměňte.

Pohled dovnitř Star Finderu

Pohled dovnitř Star Finderu

 

Jde o komplikovanější přístroj jak na konstrukci, tak na kódování, nicméně je rozhodně originální a nejspíš také zábavný. Škoda jen, že k zmíněnému světelnému smogu může použitím laseru jen přispět.

Antonín Handl

Napsat komentář